Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh

Xem tất cả 107 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 13 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 13

Câu 2: Xin đồng chí cho biết mục tiêu DHTH các môn KHTN ở trường THCS là gì TT Mục tiêu DHTH các môn KHTN Nhận thức Đồng ý Không đồng ý 1 Chuyển HĐDH từ chủ yếu cung cấp kiến thức và kỹ năng sang phát triển phẩm chất và năng lực ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 12 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 12

Tiểu kết chương 3 Trên cơ sở vận dụng chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước về GD&ĐT, các kiến thức của khoa học QL giáo dục, kế thừa những đề tài trước đó và đặc biệt là thông qua thực ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 11 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 11

Đẩy mạnh phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong mỗi khối lớp và tới từng GV, HS. Yêu cầu tất cả các bộ phận trong nhà trường có kế hoạch thực hiện, CBQL thường xuyên kiểm tra, đôn đốc. Sau mỗi ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 10 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 10

3.2.2. Đổi mới hoạt động của tổ chuyên môn trong quản lý DHTH các môn KHTN của GV 3.2.2.1. Mục tiêu biện pháp - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn trong trường THCS tập trung vào thực hiện đổi mới PPDH và kiểm tra đánh giá theo ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 9 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 9

Từ chỗ chưa coi trọng DHTH các môn KHTN nên đa số CBQL của các trường THCS thị xã Quảng Yên chưa thường xuyên làm tốt công tác xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết cho hoạt động, chỉ làm qua loa đại khái, đảm bảo có về hình ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 8 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 8

Kết quả khảo sát bảng 2.11 chúng tôi nhận thấy: - Tất cả các biện pháp tổ chức được BGH các trường đánh giá mức độ thực hiện là Tốt và Khá, không có mức độ TB. - Có 02 biện pháp: Xác lập cơ chế phối hợp giữa BGH với tổ ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 7 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 7

Bảng 2.6: Thực trạng xác định mục tiêu DH tích hợp các môn KHTN của CBGV các trường THCS thị xã Quảng Yên‌ TT Mục tiêu DH tích hợp các môn KHTN ĐTKS Đồng ý Không đồng ý SL % SL % 1 Chuyển HĐDH từ chủ yếu cung cấp kiến thức và kỹ ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 6 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 6

Bảng 2.4: Đội ngũ GV THCS 3 năm qua Năm học T/Số lớp T/Số giáo viên Trình độ đào tạo Xếp loại hàng năm Danh hiệu thi đua ThS ĐH CĐ T.cấp Tốt Khá TB Yếu Cấp Tỉnh Cấp thị xã 2015-2016 242 478 2 288 188 0 211 244 21 0 28 273 2016-2017 237 477 4 308 ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 5 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 5

1.4. Những yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn KHTN ở trường THCS 1.4.1. Yếu tố chủ quan Các yếu tố chủ quan ảnh hưởng đến công tác quản lý HĐDH nói chung, QL hoạt động DHTH các môn KHTN nói riêng ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 4 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 4

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với giáo viên, nhân viên, học sinh; tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường; thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường; - Chỉ đạo ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 3 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 3

Hợp, quan điểm tích hợp và một số nguyên tắc chỉ đạo tích hợp, một số kỹ thuật tích hợp [22]. Tác giả Nguyễn Thanh Hùng nghiên cứu vấn đề Tích hợp trong dạy học Ngữ văn. Trong đề tài này, tác giả coi việc tích hợp trong dạy ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 2 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Quy mô mạng lưới trường, lớp, HS cấp THCS 28 Bảng 2.2: Kết quả 2 mặt giáo dục 3 năm qua 29 Bảng 2.3: Đội ngũ CBQL THCS 3 năm qua 30 Bảng 2.4: Đội ngũ GV THCS 3 năm qua 31 Bảng 2.5: Thực trạng nhận thức của CBQL, ...

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 1 thumb

Quản lý hoạt động dạy học tích hợp các môn khoa học tự nhiên ở các trường trung học cơ sở thị xã Quảng Yên tỉnh Quảng Ninh - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Nguyễn Minh Tuấn Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Tích Hợp Các Môn Khoa Học Tự Nhiên Ở Các Trường Trung Học Cơ Sở Thị Xã Quảng Yên Tỉnh Quảng Ninh Ngành: Quản Lý Giáo Dục Mã Số: 8.14.01.14 ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số