Quản lý đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, Phú Thọ - 15

Nội dung


Câu 8. Xin thầy/cô cho biết thông tin về bản thân:

1. Tuổi

2. Giới tính: Nam Nữ

3. Trình độ chuyên môn cao nhất hiện nay: CĐSP ĐHSP Thạc sĩ

4. Trình độ lý luận chính trị hiện nay: Sơ cấp Trung cấp Cao cấp

5. Số năm vào nghề:

6. Số năm giữ chức cụ quản lý (Giảng dạy):

PHỤ LỤC 2

Phiếu số 2

PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN

Về tính cấp thiết của các biện pháp Quản lí đổi mới phương pháp dạy học các môn KHTN ở trường THCS huyện Lâm Thao - Phú Thọ

(Dành cho CBQL và GV)


Để có cơ sở khách quan, toàn diện cho việc triển khai các biện pháp Quản lí đổi mới phương pháp dạy học các môn KHTN ở trường THCS huyện Lâm Thao - Phú Thọ xin Đ/C vui lòng cho ý kiến về các biện pháp quản lí đổi mới PPDH ở trường THCS (Đánh dấu X vào ô nếu đồng ý):


TT


Biện pháp

Mức độ cấp thiết

Rất cấp

thiết

Cấp thiết

Không

cấp thiết

1

Nâng cao nhận thức về sự cần thiết phải đổi mới PPDH các môn KHTN cho CBQL, tổ

tưởng chuyên môn và giáo viên
2

Xây dựng kế hoạch đổi mới PPDH các môn

KHTN
3

Tổ chức bồi dưỡng cho CBQL, GV quản lý

đổi mới PPDH các môn KHTN
4

Quản lý, khai thác CSVC - kỹ thuật, thiết bị

phục vụ đổi mới PPDH các môn KHTN

5

Quản lí kiểm tra, đánh giá đổi mới

PPDH các môn KHTN
6

Xây dựng cơ chế, tạo động lực thúc đẩy đổi

mới PPDH các môn KHTN
Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 122 trang tài liệu này.

Quản lý đổi mới phương pháp dạy học các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở huyện Lâm Thao, Phú Thọ - 15


Xin trân trọng cảm ơn!

Xem tất cả 122 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí