Thẩm Định Cho Vay Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại

Một là: Khối lượng cho vay lớn, thời hạn cho vay dài. So với các khoản cho vay ngắn hạn có thời gian dưới 01 năm thì cho vay DAĐT là hoạt động có tính rủi ro cao. Điều này xuất phát từ đặc điểm về thời hạn cho vay dài và khối ...

Một Số Bài Học Cho Các Ngân Hàng Thương Mại Việt Nam

- 2 tuần cho việc hoàn chỉnh biên bản thẩm định g) Về tổ chức và nhân sự cho thẩm định - Tổ chức "Nhóm thẩm định dự án" với trách nhiệm rõ ràng cho từng thành viên, trong đó trưởng nhóm giữ vai trò quản lý, theo dõi công tác ...

Hoàn Thiện Cẩm Nang Thẩm Định Cho Vay Dự Án Đầu Tư

Xét cơ chế đánh giá thông tin, dành ra một khoản chi phí để đánh giá thông tin có chất lượng tốt và cần thiết cho công tác thẩm định dự án đầu tư. VCB nên thành lập phòng hoặc bộ phận kiểm toán khách hàng có quan hệ tín dụng ...

Đối Với Chính Phủ Và Các Bộ Ngành Liên Quan

Mỗi cán bộ thẩm định tiết kiệm được nhiều thời gian và sức lực, ảnh hưởng rất lớn đến sự thành công của một ngân hàng. Hiện nay, trình độ công nghệ của ngân hàng và công nghệ thẩm định của các tổ chức tín dụng khu ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí