Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định cho vay dự án đầu tư tại ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam

Luận Án Tiến Sỹ Kinh Tế Giải Pháp Hoàn Thiện Công Tác Thẩm Định Cho Vay Dự Án Đầu Tư Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam Chuyên Ngành: Tài Chính – Ngân Hàng Mã Số: 62.34.02.01 Người Hướng Dẫn Khoa Học 1. Pgs.ts ...