Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế

Xem tất cả 90 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 11

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 11

BCCV3 .673 BCCV4 .621 BCCV1 .543 DTTT2 .834 DTTT4 .834 DTTT3 .616 DTTT1 .612 LTPL2 .916 LTPL4 .913 LTPL3 .520 DKLV3 .844 DKLV1 .734 DKLV2 .681 DKLV4 .515 MQH2 .738 MQH3 .710 MQH4 .617 MQH1 .569 Phân tích EFA cho biến phụ thuộc Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. Approx. ...

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 10

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 10

Đào tạo thăng tiến Statistics DTTT1 DTTT2 DTTT3 DTTT4 DTTT N Valid Missing 125 9 125 9 125 9 125 9 125 9 Mean 4.15 3.70 3.88 3.51 3.8100 Std. Deviation .554 .599 .679 .577 .47136 Variance .307 .358 .461 .333 .222 Minimum 3 2 2 2 2.25 Maximum 5 5 5 5 4.75 DTTT1 Frequency Percent Valid Percent ...

Hạn Chế Của Nghiên Cứu Và Đề Xuất Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

Hạn Chế Của Nghiên Cứu Và Đề Xuất Hướng Nghiên Cứu Tiếp Theo

1. Kết luận KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Trên cơ sở nghiên cứu đề tài Đánh giá sự hài lòng đối với công việc của người lao động tại công ty TNHH chế biến gỗ Minhh An đã rút ra được một số kết luận như sau : - Đề tài nghiên cứu ...

Đánh Giá Của Người Lao Động Về Mối Quan Hệ Với Đồng Nghiệp

Đánh Giá Của Người Lao Động Về Mối Quan Hệ Với Đồng Nghiệp

Đánh giá đồng ý và hoàn toàn đồng ý chiếm 68% và phần trăm còn lại người lao động đánh giá ở mức độ trung lập với điểm trung bình 3,82. Lý do vì nhân viên quản lý chưa nắm rò hết các chính sách về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã ...

Giá Trị Kmo Của Biến Phụ Thuộc Kmo And Bartletts Test

Giá Trị Kmo Của Biến Phụ Thuộc Kmo And Bartlett's Test

Ta thấy kết quả cả 5 nhân tố đều có Eigenvalue lớn hơn 1 và cả 5 nhân tố này giải thích được 66,388% sự biến thiên của 20 biến quan sát vượt ngưỡng 50%. Tất cả các nhân tố đều có hệ số tải nhân tố (Factor loading) đều lớn ...

Tình Hình Tiền Lương Của Công Ty Tnhh Chế Biến Gỗ Minh An Năm 2020

Tình Hình Tiền Lương Của Công Ty Tnhh Chế Biến Gỗ Minh An Năm 2020

- Sau khi hoàn thành số lượng gỗ khách hàng đặt, nhóm bốc xếp cho hàng lên xe: xe tải chứa từ 17-18 tấn gỗ, xe container chứa từ 28-29 tấn gỗ. Tại văn phòng: mỗi người lao động tại mỗi phòng phải thường xuyên báo cáo, hoàn thành ...

Tình Hình Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty:

Tình Hình Kết Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty:

Gỗ Minh An gia công chế biến gỗ chứng chỉ FSC 100% xuất khẩu các nước châu Â, châu Mỹ. Công nhân hiện nay có hơn 125 người. Với diện tích đất 15.560m 2 . Hiện nay Công Ty đang có xu hướng tuyển dụng thêm người lao động để mở rộng ...

Các Mô Hình Nghiên Cứu Về Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc:

Các Mô Hình Nghiên Cứu Về Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc:

Những nhân tố động viên mới có thể mang lại sự hài lòng cho nhân viên, và nếu không làm tốt các nhân tố duy trì sẽ dẫn đến sự bất mãn của nhân viên. Bảng 1.1: Nhân tố duy trì và nhân tố động viên Yếu tố duy trì (Yếu tố thuộc ...

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Sự Hài Lòng Của Người Lao Động:

Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Tới Sự Hài Lòng Của Người Lao Động:

Hoàn thành công việc một cách hiệu quả trong thời gian ngắn hơn so với nhân viên mới và thiếu kinh nghiệm trong công việc. Ảnh hưởng của chất lượng làm việc, năng lực của đội ngũ nhân sự đã được các nhà nghiên cứu chất lượng ...

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 2

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 2

PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Con người là một nguồn lực đóng vai trò quan trọng trong mọi hoạt động, là yếu tố then chốt quyết định đến sự thành công hay thất bại của một doanh nghiệp. Bởi bất kỳ một doanh ...

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 1

Đánh giá sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến gỗ Minh An Huế - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Quản Trị Kinh Doanh  Khóa Luận Tốt Nghiệp Đánh Giá Sự Hài Lòng Đối Với Công Việc Của Người Lao Động Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Chế Biến Gỗ Minh An Huế Giáo Viên Hướng ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số