A Thống Kê Mô Tả Giá Trị Trung Bình Các Biến Theo Từng Năm

Mỹ, mà cụ thể là bao gồm Hoa Kỳ, Canada và Mexico. NAICS 2007 tương đồng với VSIC 2007 của Việt Nam do cùng xây dựng dựa trên nền tảng tài liệu của Hệ thống của Liên hợp quốc về Phân ngành chuẩn quốc tế (ISIC). Việc phân ngành chính ...

Cấu Trúc Vốn Điều Lệ Doanh Nghiệp Cph Giai Đoạn 2011-2015

2.893 tỷ đồng (bằng 1,6%); Tổ chức công đoàn nắm giữ 1.169 tỷ đồng (bằng 0,7%); bán công khai 16.895 tỷ đồng (bằng 9,4%). Tính đến năm 2016, đã có 1 tập đoàn kinh tế, 47 tổng công ty nhà nước và nhiều DNNN có quy mô lớn, có ngành ...

Doanh Nghiệp Có Vốn Nhà Nước Đầu Tư Tại Việt Nam

Cạnh xu hướng nghiên cứu phổ biến về tác động của cấu trúc sở hữu tới hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, dựa trên lập luận về cấu trúc sở hữu là nội sinh, một số nhà khoa học đã nghiên cứu tác động qua lại giữa cấu trúc ...

Quan Điểm Về Hiệu Quả Hoạt Động Của Doanh Nghiệp

Trực tiếp đến các quyết định. Jensen và Meckling (1976) chứng minh sự tài trợ vốn chủ sở hữu và tài trợ bằng vay nợ bên ngoài có chi phí đại diện từ các vấn đề về thông tin cũng như tách biệt giữa quyền sở hữu và quyền kiểm ...