Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ nông dân vay vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú lộc – tỉnh Thừa Thiên Huế - 1

Khóa Học: 2012 – 2016 Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Kinh Tế Và Phát Triển ­­­­­­­­­­­ Kh Ó A L U Ận T Ốt N Ghi Ệp Đại Học Đánh Giá Hiệu Quả Sử Dụng Vốn Tín Dụng Của Các Hộ Nông Dân Vay Vốn Tại Chi Nhánh ...

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ nông dân vay vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú lộc – tỉnh Thừa Thiên Huế - 2

5. Bố cục của khóa luận Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung khóa luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu. Chương 2: Hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ nông dân vay vốn tại Chi nhánh ...

Những Kết Quả Đạt Được Của Nhnn&ptnt Việt Nam

­ Tài sản đảm bảo cho khoản vay. Tài sản đảm bảo có thể là động sản hoặc bất động sản, theo quy định hiện nay của NHNN&PTNT, số vốn vay tối đa bằng 70% giá trị tài sản đảm bảo. Nếu mức vốn cho vay phù hợp với phương án ...

Hiệu Quả Hoạt Động Cho Vay Đối Với Hộ Nông Dân

Nghiệp 4.209 ­ Thủy sản 825 24,09 15,84 340 7 1.232 149,33 ­ 1.717 ­83,47 ­ Khác 504 14,72 18,96 818 1 1.959 388,69 ­ 1.645 ­66,79 2. Theo thời hạn vay ­ Ngắn hạn 2.820 82,36 87,13 1.957 4 8.497 301,31 ­ 9.360 ­82,71 ­ Trung ­ Dài hạn 604 17,64 12,87 2.798 5 1.068 ...

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ nông dân vay vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú lộc – tỉnh Thừa Thiên Huế - 8

­ Về kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư: là nhân tố ảnh hưởng quan trọng. Qua điều tra cho thấy có 12 khách hàng, chiếm 18,75% cho rằng muốn sản xuất có hiệu quả thì yếu tố kinh nghiệm là vấn đề không kém phần quan trọng. ­ Về năng ...

Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ nông dân vay vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện phú lộc – tỉnh Thừa Thiên Huế - 9

Ngoài ra Nhà nước cần phải chú ý hoàn thiện một số chính sách như: Chính sách quy hoạch đất đai cho nông dân, chính sách lao động. 2.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương ­ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí