Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Xem tất cả 140 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 17

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 17

Du khach it bi phien ha, quay nhieu, cheo keo .793 cac cong ty DL lay loi ich du khach lam trong tam phuc vu .786 nhan vien hieu ro nhu cau cua khach du lich .642 nguoi dan thanh pho Ca Mau the hien su quan tam ca nhan doi voi khach du lich .725 Extraction Method: Principal Component Analysis. ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 16

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 16

Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means F Sig. t df Sig. (2- tailed ) Mean Difference Std. Error Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper Equal variances assumed .099 .753 -.528 175 .598 -.08407810 .15918778 -.39825309 .23009689 VCPTHH Equal ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 15

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 15

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Squared Multiple Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted Ca Mau khong qua rong nen khong doi hoi mat nhieu thoi gian tham quan, giai tri 11.61 8.063 .654 .429 .810 co so luu tru khong xa voi cac diem ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 14

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 14

PHỤ LỤC 2 Reliability Statistics Cronbach's Alpha Cronbach's Alpha Based on Standardized Items N of Items .754 .752 5 Item Statistics Mean Std. Deviation N giao thong thuan tien den Ca Mau 3.12 .985 250 Ca Mau co nhieu canh quan sinh thai dac trung 3.49 .842 250 Moi truong o Ca Mau ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 13

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 13

Bốn là, hợp tác đào tạo nguồn nhân lực du lịch. Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển ngành du lịch; vì vậy nhu cầu hợp tác giữa các tỉnh để phát triển nguồn nhân lực cần đặt ra nhằm đào tạo, ...

Những Đánh Giá Trực Tiếp Của Du Khách Về Những Điều Hài Lòng Và Không Hài Lòng Khi Đi Du

Những Đánh Giá Trực Tiếp Của Du Khách Về Những Điều Hài Lòng Và Không Hài Lòng Khi Đi Du

Dạng…nên đây là điều dễ dàng khắc phục trong tương lai. Bên cạnh đó, đối với những tiêu chí còn lại, cần phải được duy trì và ngày càng cải tiến cao hơn nữa vì mức độ bình thường vẫn nằm ở mức 50% để đáp ứng ngày ...

Kiểm Định Một Mẫu Độc Lập ( Independent Samples Test)

Kiểm Định Một Mẫu Độc Lập ( Independent Samples Test)

Hình 4.3 Biểu đồ tần số P-P Plot Nguồn: Histogram, P-P Plot Từ hình 4.3, các điểm quan sát không phân tán quá xa đường thẳng kỳ vọng mà phân tán dọc theo, sát đường kỳ vọng nên có thể chấp nhận giả thiết cho rằng phân phối phần dư ...

Ma Trận Nhân Tố Đã Xoay (Rotated Component Matrix)

Ma Trận Nhân Tố Đã Xoay (Rotated Component Matrix)

13 .584 2.015 79.066 14 .567 1.954 81.020 15 .545 1.881 82.900 16 .525 1.811 84.711 17 .477 1.646 86.357 18 .452 1.559 87.915 19 .413 1.425 89.341 20 .392 1.353 90.693 21 .383 1.320 92.014 22 .372 1.282 93.295 23 .353 1.217 94.512 24 .309 1.066 95.579 25 .300 1.035 96.614 26 .281 .969 97.583 27 ...

Biểu Đồ Phân Loại Thông Tin Chọn Du Lịch Cà Mau

Biểu Đồ Phân Loại Thông Tin Chọn Du Lịch Cà Mau

Biểu đồ 4.2 Biểu đồ phân loại theo tuổi. Nguồn: tổng hợp của tác giả Nói đến nghề nghiệp: Trong tổng số 250 khách du lịch (trong mẫu) đến Cà Mau có 60 khách là sinh viên học sinh (chiếm 24.0 %), đang làm việc ăn lương có 113 khách ...

Thang Đo 2: Thang Đo Được Điều Chỉnh Lần Thứ Nhất

Thang Đo 2: Thang Đo Được Điều Chỉnh Lần Thứ Nhất

15. Công ty XYZ thể hiện sự chú ý đặc biệt đến những quan tâm nhiều nhất của bạn. 16. Nhân viên trong công ty XYZ hiểu được những nhu cầu đặc biệt của bạn. * Thành phần phương tiện hữu hình: 17. Công ty XYZ có các trang thiết bị ...

Các Giả Thiết Liên Quan Đến Mô Hình:

Các Giả Thiết Liên Quan Đến Mô Hình:

Các nhân tố liên quan đến cung còn lại được trình bày ở chương 1 như nhân tố về môi trường, vệ sinh y tế, an ninh, cơ sở hạ tầng viễn thông.không được đưa vào mô hình một phần do sự hạn chế trong thu thập số liệu thống kê và ...

Mối Quan Hệ Giữa Chất Lượng Dịch Vụ Và Sự Hài Lòng Khách

Mối Quan Hệ Giữa Chất Lượng Dịch Vụ Và Sự Hài Lòng Khách

Được lưu kho để dự trữ, có thể vận chuyển đi nơi khác theo nhu cầu thị trường, quá trình cung ứng dịch vụ gắn liền với tiêu dùng dịch vụ. Ngược lại, dịch vụ không thể lưu trữ được do quá trình sản xuất và tiêu dùng diễn ...

Lý Thuyết Về Chất Lượng Dịch Vụ Và Sự Cần Thiết Phải Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh

Lý Thuyết Về Chất Lượng Dịch Vụ Và Sự Cần Thiết Phải Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh

Của Frechtling (1996), Kosnan và Ismail (2012),.chia các nhân tố này thành các nhân tố liên quan tới cầu, các nhân tố liên quan tới cung và một số các nhân tố cản trở khác. Đây cũng chính là cách phân loại được người viết chọn lựa để ...

Thực Trạng Phát Triển Du Lịch Cà Mau Trong Những Năm Qua:

Thực Trạng Phát Triển Du Lịch Cà Mau Trong Những Năm Qua:

Thủy sản của hệ sinh thái mặn, lợ, ngọt mà không có nơi nào có được. Cà Mau là tỉnh có kim ngạch xuất khẩu thủy sản cao nhất cả nước. Cà Mau có vị trí địa lý nằm ở điểm cuối cùng Cực Nam tổ quốc, đồng thời trong hành lang ...

Tổng Quan Địa Bàn Nghiên Cứu; Cơ Sở Lý Luận Về Du Lịch Và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến

Tổng Quan Địa Bàn Nghiên Cứu; Cơ Sở Lý Luận Về Du Lịch Và Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến

Sử dụng cho nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lượng), được thực hiện bằng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp du khách nội địa tại Cà Mau với mẫu ngẫu nhiên (có cân đối tương quan giữa giới tính Nam và Nữ). 1.4.2. Nghiên cứu ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 2

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 2

Hình 2.1: Mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman. Hình 2.2: Mô hình nghiên cứu đề nghị. Hình 3.1: Qui trình nghiên cứu Hình 3.2 Mô hình nghiên cứu đánh giá sự hài lòng của du khách nội địa tại Cà Mau: Hình 4.1: Scrre Plot. Hình 4.2: Biểu ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách đối với chất lượng dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Trần Duy Hoàn Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Sự Hài Lòng Của Du Khách Đối Với Chất Lượng Dịch Vụ Du Lịch Trên Địa Bàn Tỉnh Cà Mau Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Tp. Hcm ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số