Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam

Xem tất cả 150 trang, được chia thành 18 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam - 18

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam - 18

16.2 Kiểm định sự khác biệt về độ tuổi ANOVA TT Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups .114 2 .057 .090 .914 Within Groups 114.129 180 .634 Total 114.243 182 16.3 Kiểm định sự khác biệt về thâm niên làm việc Descriptives TT N Mean Std. Deviation Std. ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam - 17

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam - 17

MT Hệ số tương quan Pearson .421 .481 1.000 .454 .557 .438 .358 Mức ý nghĩa (Sig) .000 .000 .000 .000 .000 .000 Tổng số quan sát 183 183 183 183 183 183 183 KT Hệ số tương quan Pearson .494 .623 .454 1.000 .514 .534 .597 Mức ý nghĩa (Sig) .000 .000 .000 .000 .000 .000 ...

Kết Quả Kiểm Định Lại Độ Tin Cậy Của Thang Đo Sau Efa

Kết Quả Kiểm Định Lại Độ Tin Cậy Của Thang Đo Sau Efa

20 .170 .680 97.510 21 .158 .631 98.141 22 .143 .572 98.713 23 .119 .474 99.187 24 .108 .431 99.618 25 .096 .382 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis. Ma trận xoay nhân tố đã hiệu chỉnh (đã loại biến dt4) cho thang đo Biến quan sát Các nhân tố trích ...

Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Đối Với Biến Độc Lập

Kết Quả Phân Tích Nhân Tố Đối Với Biến Độc Lập

Tt1 12.4863 10.240 .778 .860 tt2 12.5464 10.436 .721 .872 tt3 12.6284 10.389 .717 .873 tt4 12.5137 10.262 .750 .866 tt6 12.6448 10.241 .717 .873 Thống kê thang đo GTTB Độ bi ế n thiên Độ l ệ ch chu ẩ n Số biến 15.7049 15.693 3.96140 5 PHỤ LỤC 11: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ...

Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo “Ghi Nhận Và Khen Thưởng”

Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo “Ghi Nhận Và Khen Thưởng”

Thống kê biến tổng Biến Trung bình thang đ o n ế u lo ạ i bi ế n Phương sai thang đ o n ế u lo ạ i bi ế n Tương quan biến tổng Cronbach's nếu loại biến mt1 13.3005 13.508 .736 .870 mt2 13.6831 13.404 .771 .862 mt3 13.2240 13.845 .714 .875 mt4 13.6721 13.134 ...

Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo “Bản Chất Công Việc”

Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo “Bản Chất Công Việc”

(2) PHẦN KHẢO SÁT VỀ LÒNG TRUNG THÀNH Với mỗi phát biểu sau đây, xin bạn vui lòng khoanh tròn để chọn một ô điểm thích hợp với mức độ đồng ý của bạn từ 1 đến 5 : STT Nội dung câu hỏi Mức độ đồng ý Bản chất công việc 1 ...

Bảng Phân Tích 6 Yếu Tố Trong Nghiên Cứu Của Seema Mehta

Bảng Phân Tích 6 Yếu Tố Trong Nghiên Cứu Của Seema Mehta

PHỤ LỤC 02: BẢNG PHÂN TÍCH 6 YẾU TỐ TRONG NGHIÊN CỨU CỦA SEEMA MEHTA Factor Name Eigen Value Variable Loading Values Total % of Variance Career development 14.62 45.683 23. Takes responsibility to shape work culture 0.757 20. Provides opportunity to gain experience 0.614 19. ...

Ghi Nhận & Khen Thường Kịp Thời Cho Nhân Viên Giỏi

Ghi Nhận & Khen Thường Kịp Thời Cho Nhân Viên Giỏi

Esquel sẵn sàng rời bỏ Công ty khi có cơ hội thuận lợi hơn. 5.3.2 Kiến nghị Từ những kết luận trên, tác giả xin có một số kiến nghị đối với Ban giám đốc Công ty Esquel Việt Nam như sau: 5.3.2.1 Cải thiện chính sách Bảo hiểm Mặc dù ...

Kiểm Định Tính Độc Lập Của Phần Dư Cho Mô Hình Hồi Quy

Kiểm Định Tính Độc Lập Của Phần Dư Cho Mô Hình Hồi Quy

Phân tán của phần dư là bằng 0). Như vậy, giả định phương sai không đổi của mô hình hồi quy không bị vi phạm. (c) Kiểm định phần dư có phân phối chuẩn Quan sát biểu đồ phân phối của phần dư ở Phụ lục 15 (15.2) ta có thể thấy ...

Thang Đo Cho Các Biến Độc Lập Sau Khi Hiệu Chỉnh

Thang Đo Cho Các Biến Độc Lập Sau Khi Hiệu Chỉnh

Bảng 5-4: Thang đo cho các biến độc lập sau khi hiệu chỉnh STT Nội dung câu hỏi Ký hiệu biến 1 Bản chất công việc 1.1 Công việc phù hợp với năng lực của tôi. cv1 1.2 Công việc tôi đang làm có quy trình thực hiện rò ràng, dễ hiểu. cv2 ...

Thống Kê Mô Tả Các Biến Quan Sát Của Từng Yếu Tố

Thống Kê Mô Tả Các Biến Quan Sát Của Từng Yếu Tố

Các thông tin về cá nhân người được khảo sát là cơ sở cho các phân tích kiểm định T-test một mẫu và phân tích sâu ANOVA trong chương kế tiếp. Như vậy, với số lượng mẫu thu thập hợp lệ trong khảo sát này là 183 phiếu là phù hợp ...

Các Phương Pháp Nghiên Cứu Và Thiết Kế Bản Câu Hỏi

Các Phương Pháp Nghiên Cứu Và Thiết Kế Bản Câu Hỏi

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU Sau khi tìm hiểu tình hình nhân sự và nhận định về các nguyên nhân thay đổi nhân trong thời gian vừa, chương này tập trung vào việc trình bày phương pháp chọn mẫu, phương pháp nghiên cứu và quy trình thiết ...

Quy Mô Sản Xuất Kinh Doanh Của Nhà Máy Esquel Việt Nam

Quy Mô Sản Xuất Kinh Doanh Của Nhà Máy Esquel Việt Nam

3.1.3 Quy mô sản xuất kinh doanh của nhà máy Esquel Việt Nam Hiện nay, sản lượng Tommy sản xuất tại EAV chiếm 80%, trong khi Nike chỉ mới 20%. Mục tiêu EAV đang hướng tới là có thêm nhiều đơn hàng từ Nike. Sau đây là bảng tóm tắt sơ lược ...

Mô Hình Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành

Mô Hình Nghiên Cứu Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành

Việc mới hoặc luôn chủ động nhảy việc và ít bị ảnh hưởng bởi tính chất ổn định của nghề nghiệp.‌ 2.5 Mô hình nghiên cứu & các giả thuyết 2.5.1 Định nghĩa các yếu tố ảnh hưởng Đề tài nghiên cứu này tiến hành xây ...

Nghiên Cứu “ Các Yếu Tố Tác Động Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Tại Văn Phòng Khu Vực

Nghiên Cứu “ Các Yếu Tố Tác Động Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Tại Văn Phòng Khu Vực

Ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên. Tất cả các câu hỏi tập trung vào 6 nhân tố sau 11 lần lặp lại. 6 thành phần (yếu tố) được đề cập trong nghiên cứu là Cơ hội phát triển nghề nghiệp, Động viên, Sự gắn kết của ...

Các Quan Điểm Về Thành Phần Đo Lường Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Mỗi Một Khái Niệm, Từng

Các Quan Điểm Về Thành Phần Đo Lường Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Mỗi Một Khái Niệm, Từng

Và sự tham gia tích cực (involvement) trong tổ chức; những nhân viên mà bày tỏ ở mức độ cao sự cam kết gắn bó mạnh mẽ với tổ chức sẽ hài lòng hơn với công việc của họ, sẽ ít khi rời khỏi tổ chức [23]. Nghiên cứu của Rajendran ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam - 2

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam - 2

DANH MỤC CÁC TỪ NGỮ VIẾT TẮT Cụm từ viết tắt Nghĩa tiếng Anh Nghĩa tiếng Việt & và BHXH Bảo hiểm xã hội CN Công nhân EAV Esquel Asia Vietnam Co., Ltd. Công ty TNHH Esquel Asia Việt Nam EFA Exploratory Factor Analysis Phân tích nhân tố khám phá GT ...

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam - 1

Các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên Công ty Esquel Việt Nam - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hcm Nguyễn Kiều Nga Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lòng Trung Thành Của Nhân Viên Công Ty Esquel Việt Nam Chuyên Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Mã Số: 60340102 Luận Văn Thạc Sĩ Kinh Tế Người ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số