Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 1

Luận Văn Tốt Nghiệp Cty.tnhh Quantium Vietnam Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo  Trường Đại Học Công Nghệ Tphcm Khoa Kế Toán-Tài Chính-Ngân Hàng Khóa Luận Tốt Nghiệp Các Nhân Tố Ảnh Hưởng Đến Doanh Thu Và Lợi Nhuận Của Doanh Nghiệp Thông Qua ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 2

2.2 Khái niệm sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ 2.2.1 Dịch vụ 2.2.1.1  Khái niệm về dịch vụ Dịch vụ là một khái niệm phổ biến trong kinh doanh. Tuy nhiên đến nay có nhiều cách định nghĩa khác nhau về dịch vụ: - ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 3

Bước 1: Xác định và làm rõ vấn đề nghiên cứu: Xác định chủ đề nghiên cứu dựa trên sự hướng dẫn của giảng viên và dựa trên vấn đề cần giải quyết cuả doanh nghiệp. Hướng nghiên cứu được xác định là đánh giá sự hài ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 4

Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation A1 100 1 5 3.37 .861 A2 100 1 5 3.52 .893 A3 100 1 5 3.52 .835 A4 100 1 5 3.54 .858 A5 100 1 5 3.68 .909 BN1 100 1 5 3.68 .931 BN2 100 2 5 3.67 .975 BN3 100 1 5 3.43 .868 PS1 100 1 5 3.46 .834 PS2 100 1 5 3.42 .713 PS3 100 1 5 3.52 .904 ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 5

Tuyến đường nào là gần nhất, thuận tiện nhất, tránh kẹt xe khi lưu thông, hạn chế di chuyển giờ cao điểm tất cả các việc làm trên đều nhằm mục đích tiết kiệm chi phí xăng dầu. Tăng cường kiểm tra các thiết bị định vị tránh ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 6

27 QS đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng VI MẠNG LƯỚI ( BRANCH NETWORK) 28 QS có hệ thống bưu cục rộng khắp 29 Vị trí bưu cục có chỗ đậu xe an toàn khi khách hàng đến giao dịch 30 Hệ thống bưu cục đặt ở vị trí thuận lợi, dễ tiếp ...

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Biến Độc Lập

Scale Mean if Item Deleted Scale Variance if Item Deleted Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted RL1 18.05 9.199 .717 .788 RL2 18.15 10.917 .476 .835 RL3 18.21 10.087 .610 .811 RL4 18.15 10.169 .592 .814 RL5 17.93 9.318 .636 .806 RL6 17.96 9.736 .644 .804 Case Processing ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 8

Total Variance Explained Co mpo nent Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulativ e % Total % of Variance Cumulative % 5 1.100 4.075 68.281 1.100 4.075 68.281 2.563 9.493 68.281 6 .938 3.474 ...

Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua sự hài lòng về chất lượng dịch vụ vận chuyển của Công ty TNHH quantium Việt Nam - 9

Total Variance Explained Com pone nt Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 7 .650 3.420 80.194 8 .540 2.842 83.035 9 .506 2.661 85.697 10 .479 2.522 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí