Một Số Giải Pháp Phát Triển Hoạt Động Cho Vay Mua Ô Tô Tại Ngân Hàng Tmcp Đầu Tư Và Phát Triển

2.3.2. Một số hạn chế còn tồn tại và nguyên nhân

Chất lượng thông tin khách hàng cung cấp còn nhiều bất cập, gây khó khăn cho ngân hàng trong việc phân tích, đánh giá thực trạng của khách hàng: báo cáo tài chính của các doanh nghiệp gửi ngân hàng không phản ánh đúng tình chình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thông tin của các khách hàng cá nhân đưa ra không đầy đủ, chính xác về tình hình thu nhập...

Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tín dụng có trình độ chuyên môn chưa cao, thêm vào đó là còn khá trẻ nên kinh nghiệm không nhiều. Do đó, khó phát hiện những điều bất thường trong phương án vay vốn của khách hàng. Điều này đôi khi dẫn đến việc đưa ra các quyết định cho vay không đúng.

Thẩm định có vai trò quan trọng trong việc ra quyết định, có ảnh hưởng đến cả giai đoạn trước và sau cho vay của ngân hàng. Tuy nhiên, một số cán bộ tín dụng đã coi nhẹ khâu này: sao chép nguyên thông tin do khách hàng cung cấp mà thiếu sự đối chiếu, phân tích xác nhận từ các nguồn thông tin khác; việc thẩm định doanh nghiệp còn sơ sài, nội dung phân tích chưa toàn diện, chưa quan tâm đúng mức đến lưu chuyển tiền tệ, phân tích dòng tiền, thuyết minh báo tài chính, phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn... tất cả điều này làm giảm độ chính xác trong công tác thẩm định. Kết quả là, xuất hiện một số món vay mua ô tô có nợ quá hạn, nợ xấu mà nguyên nhân do thẩm định rủi ro không chính xác.

Cùng với đó là việc quản lý danh mục các TSĐB chưa được làm thường xuyên, không có tính hệ thống mà chỉ dừng ở mức kiểm tra trên hồ sơ pháp lý, định kỳ đánh giá lại giá trị. Như vậy, việc đinh giá và tái định giá TSĐB còn mang tính chủ quan và thiếu khoa học. Điều này dẫn đến việc khả năng thu hồi nợ vay và lãi vay của khách hàng trong một số trường hợp không được đảm bảo. Mặc dù khi cho vay mua ô tô, ngân hàng đã yêu cầu khách hàng mua bảo hiểm cho xe nhưng đó không thể coi là bùa hộ bệnh đối với khoản vay.

Hoạt động cho vay mua ô tô của BIDV Chi nhánh Huế chịu sự cạnh tranh gay gắt về lãi suất và các quy chế cho vay mua ô tô với nhiều ngân hàng lớn, nhỏ trong địa bàn. Theo đánh giá chung, mức lãi suất mà Chi nhánh đưa ra cao hơn các ngân hàng khác, quy trình cho vay dài hơn nên nhiều khách hàng đã đi vay ở các ngân hàng khác.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY MUA Ô TÔ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM (BIDV)- CHI NHÁNH HUẾ

3.1. Định hướng phát triển của BIDV Chi nhánh Huế

3.1.1. Định hướng chung

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 112 trang tài liệu này.

Trong những năm qua, quy mô và hiệu quả hoạt động của BIDV Chi nhánh Huế luôn có sự tăng trưởng, chất lượng hoạt động được đảm bảo. Tuy nhiên, trong giai đoạn kinh doanh mới khi BIDV cổ phẩn hóa, Chi nhánh đã đề ra những mục tiêu và định hướng mới để vượt qua những thách thức và tận dụng cơ hội trong môi trường hoạt động như sau:

• Củng cố và phát triển hoạt động; tăng tốc, phấn đấu đứng đầu toàn ngành ngân hàng trên địa bàn về năng suất lao động và chất lượng tín dụng.

Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Huế giai đoạn 2013 - 2015 - 8

• Tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập người lao động.

• Cơ cấu lại danh mục tài sản nợ có, tạo ra sự hợp lý và cân bằng giữa huy động vốn/sử dụng vốn.

• Phát triển trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại, dẫn đầu về thị phần bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

• Chú trọng mở rộng mạng lưới, tăng cường công tác quảng cáo trên diện rộng để xây dựng thương hiệu, thu hút khách hàng theo từng phân khúc thị trường.

• Hoàn thiện hệ thống tổ chức bộ máy và phương thức điều hành, nâng cao trình độ nghiệp vụ của đội ngũ CBTD, rèn luyện phẩm chất và phong cách của đội ngũ CBTD để đáp ứng đòi hỏi của hoạt động tín dụng thời kỳ mới.

• Nâng cao trình độ quản lý kinh doanh, đảm bảo cho hoạt động tín dụng theo đúng luật pháp, an toàn và hiệu quả.

3.1.2. Định hướng và mục tiêu phát triển hoạt động cho vay mua ô tô của BIDV Chi nhánh Huế

Thứ nhất, tiếp tục phát triển hoạt động cho vay mua ô tô, đưa sản phẩm này trở thành một trong những loại hình cho vay chất lượng và kinh doanh có hiệu quả nhất của Chi nhánh trong những năm tới.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tín dụng, tăng cường công tác kiểm soát trước và sau khi vay để hạn chế được rủi ro trong kinh doanh, kiểm soát nợ xấu cho vay mua ô tô luôn <1%.

Thứ ba, tạo quan hệ bền vững với khách hàng cũ và mở rộng tìm kiếm các đối tượng khách hàng mới, tăng nhanh số lượng khách hàng lẫn doanh thu trong hoạt động cho vay mua ô tô.

3.2. Một số giải pháp phát triển hoạt động cho vay mua ô tô đối tại BIDV Chi nhánh Huế

Thứ nhất, nâng cao chất lượng CBTD: CBTD là người trực tiếp tiếp xúc với khách hàng, thẩm định khách hàng và phương án SXKD đồng thời cũng là người kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay của khách hàng. Do đó, cần có chính sách đào tạo CBTD về mọi mặt, đặc biệt là các CBTD còn trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm. Song song đó là có chính sách lương, thưởng phù hợp, tạo động để CBTD làm việc tốt hơn, tích cực hơn.

Thứ hai, để đánh giá tốt khách hàng và phân loại khách hàng một cách khoa học, áp dụng cho các mục đích khác của ngân hàng một cách hiệu quả thì cần phải hoàn thiện hệ thống XHTDNB:

• Xây dựng hệ thống XHTDNB theo từng nhóm khách hàng vì mỗi nhóm khách hàng có những đặc điểm khách nhau nên các tiêu chí đánh giá cũng khác nhau

• Tham khảo hệ thống chỉ tiêu của các tổ chức uy tín như Moody’s, Standard & Poor... để có hệ thống XHTDNB phù hợp, sát với chuẩn mực quốc tế.

• Kiểm soát thông tin đầu vào của XHTDNB: thông tin cần phải đúng, đáng tin cậy.

• Xây dựng một hệ thống xếp hạng dành cho KHCN để tiện theo dõi và kiểm soát tốt hơn.

Thứ ba, tổ chức bộ phận chuyên trách định giá TSĐB: Chi nhánh cần thành lập bộ phận chuyên trách thực hiện nghiệp vụ đánh giá, đăng ký giao dịch bảo đảm cho TSĐB. Bên cạnh đó, cần tái định giá TSĐB thường xuyên vì TSĐB phần lớn là xe ô

tô hình thành từ vốn vay, cường độ sử dụng cao do tốc độ hao mòn nhanh và do thời tiết khắc nghiệt ở Huế.

Thứ tư, hoàn thiện quy trình cho vay là một trong các biện pháp hạn chế rủi ro khi mở rộng hoạt động kinh doanh. Thẩm định khách hàng và thẩm định phương án vay vốn là khâu vô cùng quan trọng trước khi ra quyết định cho vay. Vì vậy, khi thẩm định khách hàng vay vốn và phương án vay vốn bên cạnh việc đòi hỏi cán bộ tín dụng phải có nghiệp vụ và kỹ năng tốt thì đồng thời quy trình cũng cần phải đúng và chặt chẽ. Cán bộ thẩm định phải có khả năng phân tích tốt tất cả các khía cạnh của dự án như hồ sơ pháp lý, thông tin tài chính, kỹ thuật, điều kiện thị trường liên quan đến dự án vay vốn để có cơ sở xác định chính xác nhất năng lực của khách hàng và phương án vay vốn do khách hàng đề nghị. Việc nâng cao chất lượng thẩm định vẫn là vấn đề cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng. Để nâng cao chất lượng thẩm định, BIDV cần thực hiện một số biện pháp sau:

Cán bộ thẩm định thực hiện đúng thời hạn nhưng vẫn phải nghiêm túc thực hiện đầy đủ quy trình, nghiệp vụ cho vay, tránh để xảy ra tình trạng hồ sơ bị xử lý chậm. Việc chậm trễ trong xử lý hồ sơ sẽ làm mất cơ hội của khách hàng và ảnh hưởng đến cơ hội cho vay của ngân hàng.

Nhận diện khách hàng, khoản vay:

+ CBTD cần phân tích khoản vay trên cả yếu tố định lượng, đồng thời kết hợp với việc phân tích định tính (môi trường vĩ mô, vi mô, môi trường nội bộ của doanh nghiệp, lịch sử quan hệ tín dụng với ngân hàng …) để nhận ra các rủi ro tiềm tàng và khả năng kiểm soát, hạn chế những rủi ro đó cho ngân hàng.

+ Phân tích chi tiết hơn thông tin về khách hàng, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp thông qua việc xem xét quá trình hoạt động, cần có đánh giá thêm về thay đổi vốn góp, thay đổi cơ chế quản lý, quá trình hoạt động kinh doanh, mô hình tổ chức, quy mô của doanh nghiệp; nguồn lực, nhân lực, cách bố trí nhân sự, chính sách tuyển dụng và độ tuổi trung bình của người lao động,…

Thẩm định chặt chẽ tính pháp lý của khoản vay:

Đối với những trường hợp thủ tục pháp lý của khách hàng được đánh giá là phức tạp thì ngoài đánh giá của bản thân cán bộ tín dụng và lãnh đạo, Ngân hàng nên cần được sự giúp đỡ của những nhà tư vấn pháp luật.

Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và chặt chẽ các điều kiện tín dụng, không hạ thấp tiêu chuẩn cho vay như lãi suất, các tài sản bảo đảm, tỷ lệ vốn tự có tham gia dự án của khách hàng để giảm thiểu rủi ro.

Thứ năm, sau khi cho vay, nhiều rủi ro tín dụng xuất hiện bởi ngân hàng không kiểm soát tốt các dòng tiền của khách hàng, khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, sử dụng vào các mục đích nhiều rủi ro hoặc phương án SXKD kém hiệu quả. Do vậy, ngân hàng cần tăng cường kiểm tra việc sử dụng vốn vay cũng như phương án SXKD của khách hàng sao cho đảm bảo an toàn cho ngân hàng nhưng cũng thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của khách hàng và mối quan hệ giữa các bên. Có thể sử dụng xếp hạng tín dụng khách hàng làm cơ sở cho việc xác định chu kỳ kiểm tra: các khách hàng có xếp hạng tín dụng thấp thì tăng cường kiểm tra với mật độ cao, còn các khách hàng có xếp hạng tín dụng cao, có uy tín thì thời hạn kiểm tra sử dụng vốn và phương án sản xuất kinh doanh dài hơn, giảm mật độ kiểm tra. Mặt khác, cần có sự phân tích và nắm bắt kịp thời những dấu hiệu rủi ro của khách hàng như khó khăn trong việc trả nợ, sự thay đổi của môi trường kinh doanh ảnh hưởng đến phương án SXKD... để kịp thời, chủ động ngăn chặn và hạn chế các nguy cơ có thể xảy ra. Như vậy, có thể đảm bảo kiểm soát tốt vốn vay đồng thời tiết kiệm chi phí và thời gian.

Thứ sáu, cần xây dựng chiến lược cho họat động cho vay mua ô tô trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các vấn đề:

Xây dựng chiến lược khách hàng: Xác định rõ đối tượng khách hàng của mình, có các biện pháp thu hút khách hàng bằng cách: nâng cao chất lượng phục vụ thông qua đội ngũ cán bộ ngân hàng và các tiện ích do cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ mang lại. Có các chính sách ưu đãi đối với các khách hàng lớn, khách hàng truyền thống, hoạt động hiệu quả thông qua các chính sách về lãi suất, phí, điều

kiện phục vụ...Chiến lược khách hàng cần thiết phải phổ biến tới từng cán bộ ngân hàng để mỗi cán bộ hiểu rõ và thực hiện tốt.

Chiến lược thị trường và thị phần: Hiện nay, cạnh tranh giữa các ngân hàng trên địa bàn hoạt động của BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế khá mạnh mẽ, BIDV Chi nhánh Thừa Thiên Huế cần đẩy mạnh và đổi mới công tác nghiên cứu thị trường, cập nhật được thông tin về thị phần và thị trường tín dụng, dịch vụ; quảng bá thương hiệu trên địa bàn hoạt động thông qua việc mở rộng mạng lưới giao dịch, tăng cường công tác marketing và nâng cao chất lượng phục vụ.

Trong từng chiến lược nêu trên cần đặt ra mục tiêu, lộ trình triển khai cụ thể cũng như các chính sách, biện pháp để thực hiện nhằm tăng tính khả thi, đạt hiệu quả cao và phù hợp với định hướng, chỉ đạo của BIDV.

Thứ bảy, xây dựng chính sách lãi suất hấp dẫn, linh hoạt: Lãi suất luôn là yếu tố chính mà khách hàng so sánh giữa các ngân hàng. Bởi vậy, cần đưa ra lãi suất hấp dẫn, thu hút khách hàng đến vay vốn và cạnh tranh được với các ngân hàng khác, vừa đảm bảo lợi nhuận cho ngân hàng. Bên cạnh đó, đưa ra các gói lãi suất linh hoạt, đa dạng và hợp lý theo các đối tượng khách hàng, theo kỳ hạn vay.

Thứ tám, thiết lập mối quan hệ bền vững với khách hàng, các đại lý bán xe ô tô và các đại lý bảo hiểm:

Trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng, khách hàng vừa là người cung cấp nguồn vốn đồng thời cũng là người sử dụng nguồn vốn này, do vậy khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng. Thiết lập mối quan hệ tốt và bền vững với khách hàng giúp ngân hàng nắm đúng và vững các thông tin liên quan tới khách hàng như chu kỳ sử dụng vốn, tiền mặt, quan hệ tín dụng của khách hàng, nhu cầu tín dụng..., từ đó có chính sách thích hợp để giữ chân khách hàng đồng thời giúp ngân hàng tiết kiệm được các chi phí thẩm định và kiểm tra giám sát cho các món vay sau này.

Bên cạnh đó, các đại lý cũng đóng góp một vai trò rất quan trọng đó là cung cấp khách hàng cho ngân hàng. Bằng việc thiết lập quan hệ tốt với các hãng xe, đại lý, showroom thì Chi nhánh sẽ có một lượng khách hàng nhất định mà không cần phải tốn nhiều chi phí tìm kiếm khách hàng.

Ngoài ra, hợp tác với các công ty, đại lý bảo hiểm sẽ có lợi cho cả 2 bên: Các công ty, đại lý bảo hiểm sẽ thu phí bảo hiểm còn ngân hàng sẽ thu phí hoa hồng đồng thời sẽ được các công ty bảo hiểm chi trả tiền bảo hiểm một cách nhanh chóng khi tài sản hình thành từ vốn vay bị hư hại.

3.3. Một số kiến nghị

Thứ nhất, Nhà nước cần hoàn thiện môi trường pháp lý đảm bảo cho hoạt động tín dụng của ngân hàng. Nền kinh tế Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Do đó, các chính sách pháp luật của Việt Nam được ban hành phải phù hợp với thông lệ quốc tế trên cơ sở đảm bảo sự hoạt động ổn định và hiệu quả của các chủ thể kinh tế. Bên cạnh đó, Nhà nước cần ban hành các chế tài về xử lý TSĐB tiền vay đảm bảo nhanh chóng, chính xác, đảm bảo lợi ích cho cả ngân hàng và bên có tài sản thế chấp cầm cố.

Thứ hai, NHNN cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động tín dụng, quản lý tín dụng của các NHTM để có các chế tài xử lý kịp thời, đúng mức, xác thực, chính xác giúp giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng của các Ngân hàng. Đặc biệt phải có quy trình và chuẩn mực hóa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN cũng như các quy định với các NHTM về lĩnh vực này.

Thứ ba, một thủ tục rất quan trọng trong hoạt động cho vay mua ô tô là đăng ký giao dịch đảm bảo tại các cơ quan như phòng công chứng hay chính quyền địa phương. Ngoài ra, còn có thủ tục luên quan đến việc đăng ký xe ở các cơ quan công an. Nhiều trường hợp các cơ quan này gây khó dễ cho khách hàng và khách hàng như cấp giấy hẹn lâu, thủ tục rườm rà... Chình vì vậy, các cơ quan chức năng cũng cần thực hiện cải cách các thủ tục hành chính, chấn chỉnh tác phong của các cán bộ...

PHẦN III: KẾT LUẬN


Cùng với sự phát triển đầy tiềm năng của thị trường ô tô trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh nói riêng thì sự phát triển của hoạt động cho vay mua ô tô là một điều tất yếu. Tuy nhiên, để khai thác tối đa tiềm năng của thị trường ô tô thì đòi hỏi Chi nhánh cần phải có cái nhìn trực diện và bao quát về thực trạng chất lượng hoạt động cho vay mua ô tô, thấy được những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức để có những phương hướng và giải pháp thích hợp để phát triển hoạt động cho vay này. Từ kết quả nghiên cứu đề tài: “Phân tích hoạt động cho vay mua ô tô tại ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Huế giai đoạn 2013-2015” đã giải quyết được một số vấn đề cơ bản sau đây:

• Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về Ngân hàng Thương mại và Tín dụng ngân hàng.

• Phân tích, đánh giá được thực trang hoạt động cho vay mua ô tô tại BIDV Chi nhánh Huế qua 3 năm 2013-2015. Trên cơ sở đó, khóa luận đã rủ ra những kết quả đạt được, những tồn tại và nguyên nhân tồn tại ảnh hưởng tới hoạt động cho vay mua ô tô của BIDV Chi nhánh Huế. Đây cũng là cơ sở cho việc đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại BIDV Chi nhánh Huế.

• Ngoài ra, khóa luận đã đề xuất một số kiến nghị đối với Nhà nước, các cấp chính quyền địa phương trên những vấn đề sát thực cần thiết liên quan đến hoạt động cho vay mua ô tô của BIDV Chi nhánh Huế nhằm tạo nên được sự đồng bộ, các cơ chế phù hợp. Trên cơ sở đó, Chi nhánh có điều kiện để mở rộng hoạt động cho vay mua ô tô và phục vụ có hiệu quả.

Quá trình nghiên cứu của bản thân, với hiểu biết còn giới hạn nên khóa luận không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót. Rất mong được sự chỉ dẫn, góp ý của Giáo viên hướng dẫn, quý Thầy Cô để khóa luận được hoàn thiện hơn.

Xem tất cả 112 trang.

Ngày đăng: 14/05/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí