Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương

Xem tất cả 114 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 14 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 14

Câu 5: Thực trạng hệ thống thông tin phục vụ hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp - Dạy nghề Chí Linh, tỉnh Hải Dương: TT Hệ thống thông tin phục vụ hoạt động tư vấn nghề Mức ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 13 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 13

Các biện pháp trên đây bước đầu được áp dụng ở Trung tâm GDTX - HN - DN Chí Linh, Hải Dương và thu được kết quả tốt. Đồng thời tác giả đã tiến hành khảo nghiệm, lấy ý kiến về tính cần thiết và tính khả thi từ đội ngũ cán ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 12 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 12

3.5.2.2. Nội dung của biện pháp * Đối với công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động TVN của GV: - Đối với lãnh đạo sở GD&ĐT: Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch của các trung tâm GDTX - HN - DN, nâng cao nhận thức cho các cấp quản lý về ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 11 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 11

+ Nâng cao nhận thức về lý luận TVN để tăng cường sự hiểu biết về ý nghĩa, nội dung, phương pháp tổ chức TVN cho HS, chương trình, nội dung, mục tiêu và cách tổ chức hoạt động TVN theo chủ đề từng tháng trong năm học cho từng ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 10 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 10

Song công tác quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá công tác TVN ở Trung tâm GDTX - HN - DN Chí Linh, Hải Dương còn bộc lộ nhiều bất cập, yếu kém. Ở tất cả các nội dung kiểm tra, đánh giá mức độ “đôi khi” thực hiện hoặc “không ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 9 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 9

Bảng 2.12. Quản lý nội dung chương tình TVN cho học sinh ở Trung tâm GDTX - HN - DN Chí Linh, tỉnh Hải Dương TT Quản lý nội dung chương trình tư vấn nghề Mức độ thực hiện (%) Thường xuyên Đôi khi Không bao giờ 1 Giới thiệu các cơ sở đào ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 8 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 8

* Nhận xét: Số liệu trên cho thấy, hiện nay ở các trung tâm phương pháp được các CBQL, GV làm công tác TVN sử dụng nhiều nhất là “phương pháp mạn đàm, trao đổi”, 80,1% thường xuyên sử dụng phương pháp này. Sở dĩ như vậy, bởi ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 7 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 7

* Quá trình đào tạo: Từ khi thành lập đến nay Trung tâm đã dạy bổ túc THCS cho 3150 học viên, xóa mù chữ cho 4295 học viên, dạy bổ túc THPT cho 20.539 học viên, trong đó có nhiều học viên giữ các chức vụ chủ chốt của địa phương. ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 6 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 6

Trung tâm. Nó trả lời các câu hỏi chính yếu: Chủ thể thực hiện tư vấn là ai? Ai là người được tư vấn? Tư vấn những vấn đề gì? Tư vấn như thế nào? Hiện nay tại các trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp – dạy ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 5 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 5

Đối tượng TV có thể là bất cứ học sinh nào, nhóm học sinh, cha mẹ học sinh nào nếu có nhu cầu TV. Mối quan hệ giữa chủ thể TV và đối tượng TV là mối quan hệ tác động qua lại, trong đó chủ thể TV ở vị trí tạo nên tác động ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 4 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 4

Người như thế nào, có điểm mạnh điểm yếu nào và phù hợp với ngành, nghề nào trong thế giới nghề nghiệp. Việc sử dụng trắc nghiệm khách quan có thể giúp người được tư vấn biết được về cơ bản cá nhân có hợp (hay không ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 3 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 3

Chương 1. Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở Trung tâm GDTX - HN - DN. Chương 2 : Thực trạng quản lý hoạt động TVN cho học sinh ở Trung tâm GDTX - HN - DN Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chương 3 . Biện pháp quản lý ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 2 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 2

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBQL DN ĐTB : Cán bộ quản lý : Dạy nghề : Điểm trung bình GD & ĐT GDTX : Giáo dục và Đào tạo : Giáo dục thường xuyên GV : Giáo viên HN QĐ QL QLGD SL : Hướng nghiệp : Quyết định : Quản lý : Quản lý giáo dục : Số ...

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 1 thumb

Quản lý hoạt động tư vấn nghề cho học sinh ở trung tâm giáo dục thường xuyên hướng nghiệp dạy nghề Chí Linh tỉnh Hải Dương - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Đỗ Văn Trọng Quản Lý Hoạt Động Tư Vấn Nghề Cho Học Sinh Ở Trung Tâm Giáo Dục Thường Xuyên Hướng Nghiệp Dạy Nghề Chí Linh Tỉnh Hải Dương Chuyên Ngành: Quản Lý Giáo Dục Mã Số: ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số