Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ tỉnh Điện Biên

Xem tất cả 127 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 15 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 15

Phụ lục 5: PHIẾU KHẢO SÁT (Thực trạng quản lý dạy và học Tiếng Việt) Để nâng cao hiệu quả quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt ở trường tiểu học, đề nghị thầy giáo, cô giáo cho ý kiến về vấn đề dưới đây, ý ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 14 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 14

2. Khuyến nghị 2.1. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên Tăng cường đổi mới việc chỉ đạo trong công tác quản lý hoạt động giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn. Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 13 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 13

+ Xác định được các yêu công việc cụ thể cần chuẩn bị của thầy và trò. + Xác định đúng nội dung kiến thức trọng tâm. + Xác định phương hướng dạy học phù hợp với các đối tượng và phát huy được tính tích cực chủ động ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 12 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 12

Viên xong bên cạnh đó cũng phải biết vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt sao cho phù hợp với đặc điểm, điều kiện cụ thể của trường. - Yêu cầu các tổ, nhóm chuyên môn trong nội dung sinh hoạt các tổ chuyên môn phải tạo điều ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 11 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 11

Như vậy công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ cho chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên là vấn đè quan trọng cần được chú trọng và quan tâm hàng đầu. Trong quản lý chỉ đạo công tác giảng dạy của nhà trường cũng như công tác giảng ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 10 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 10

Kết luận chương 2 Qua kết quả khảo sát thực trạng ở các trường PTDTBT tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, tác giả đã nhận thấy: Đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường đã có nhiều cố gắng, góp phần không nhỏ trong việc ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 9 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 9

Bảng 2.7. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh TT Nội dung quản lý Mức độ thực hiện, Số lượng % Tốt Khá TB Chưa tốt 1 Phổ biến cho giáo viên các văn bản quy định về chế độ kiểm tra, cho điểm, xếp loại học sinh. 80 ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 8 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 8

Các kết quả điều tra trên cho thấy: Đa số cán bộ quản lý cho rằng giáo viên đã thực hiện đổi mới phương pháp dạy học nhưng hiệu quả đạt được chưa cao. (Trong đó có 24,5% đánh giá đạt mức tốt; 35,2% đánh giá đạt mức khá; ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 7 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 7

Kết luận chương 1 Quản lý hoạt động giáo dục chính là khâu then chốt để phát triển sự nghiệp giáo dục và quản lý hoạt động dạy học là hoạt động chính trong quá trình quản lý giáo dục. Quản lý hoạt động giáo dục môn Tiếng ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 6 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 6

Phải linh hoạt, sáng tạo có sự đầu tư nghiên cứu bản thiết kế giờ lên lớp nhằm đem lại hiệu quả và đạt được mục tiêu dạy học đã đề ra. Bên cạnh đó người giáo viên cũng phải căn cứ vào bản thiết kế giờ dạy, tài ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 5 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 5

Cả hai hoạt động nêu trên được học sinh thực hiện trong giờ học một cách linh hoạt và theo nhiều hình thức khác nhau: Đó là cách thức làm việc tư duy một cách độc lập, làm việc theo nhóm, làm việc cả lớp. Trong trường hợp mà ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 4 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 4

Mục tiêu, chương trình, nội dung dạy học, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy học, giáo viên, học sinh, kết quả dạy học. * Mối quan hệ giữa dạy học và quản lý hoạt động dạy học Để đạt được mục đích dạy ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 3 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 3

Tiếng Việt ta giàu và đẹp, đa dạng, rất phong phú nhưng cũng rất phức tạp vì vậy không chỉ học sinh mà cả trong một bộ phận giáo viên còn tồn tại tâm lý ngại học tập, tìm tòi, đào sâu tiếng Việt. Khá nhiều học sinh không yêu ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 2 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 2

DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Kết quả nhận thức của cán bộ quản lý của trường PTDTBT tiểu học về tầm quan trọng của các biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt 51 Bảng 2.2. Kết quả điều tra quản lý hoạt động ...

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 1 thumb

Quản lý hoạt động dạy học môn Tiếng Việt cho học sinh ở các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên - 1

Đại Học Thái Nguyên Trường Đại Học Sư Phạm Lò Anh Văn Quản Lý Hoạt Động Dạy Học Môn Tiếng Việt Cho Học Sinh Ở Các Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Huyện Nậm Pồ, Tỉnh Điện Biên Ngành: Quản Lý Giáo Dục Mã Số: ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số