Quản Lý - Quản Lý Của Nhà Trường

Tiếng Việt ta giàu và đẹp, đa dạng, rất phong phú nhưng cũng rất phức tạp vì vậy không chỉ học sinh mà cả trong một bộ phận giáo viên còn tồn tại tâm lý ngại học tập, tìm tòi, đào sâu tiếng Việt. Khá nhiều học sinh không yêu ...

Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Của Học Sinh

Bảng 2.7. Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh TT Nội dung quản lý Mức độ thực hiện, Số lượng % Tốt Khá TB Chưa tốt 1 Phổ biến cho giáo viên các văn bản quy định về chế độ kiểm tra, cho điểm, xếp loại học sinh. 80 ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí