Cải Thiện Môi Trường Thể Chế Và Các Hoạt Động

Tổ chức thành lập nhóm góp vốn quay vòng sau khi chiến dịch truyền thông được triển khai và sau khi các TTV thôn đã có đủ kiến thức về vệ sinh để có thể tuyên truyền cho các thành viên trong nhóm về nhu cầu, phương án sản phẩm và ...

Bảng Tham Khảo Mức Giá Loại Nhà Tiêu Và Bộ Phận Nhà Tiêu

Thị trường vệ sinh cần đưa ra các sản phẩm vừa có giá thành phải chăng, vừa đảm bảo các đặc tình mong muốn của các hộ dân nông thôn là một NT bền, thoải mái, dễ lau dọn. Cấu trúc phần bể chứa phân có thể được thay đổi ...

Đánh Giá Sự Cần Thiết Có Nhà Tiêu Hợp Vệ Sinh

STT Tỷ lệ NT Số lượng (n = 47) Tỷ lệ % 2 Gần nhà 5 10,6 3 Bẩn 16 34,0 4 Chưa sạch đẹp 26 55,3 Nhận xét: chỉ có 34% số hộ được điều tra cho rằng NT bẩn nên không hài lòng; 10,6% số hộ không hài lòng ví NT đặt gần nhà, 44,7% cho rằng ...

Địa Điểm, Thời Gian, Đối Tượng Nghiên Cứu

Hẻo lánh không có cửa hàng bán lẻ và không có thợ xây lành nghề. Điều này cũng là một khó khăn cho việc nâng cao tỷ lệ NT HGĐ hợp vệ sinh. Nghiên cứu của Bà Lene Jensen[26] – Chuyên gia vệ sinh nông thôn - nghiên cứu về các phương pháp ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top