Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy thực tế từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) - 22


PHỤ LỤC 1


PHIẾU ĐIỀU TRA


PHIẾU SỐ 1: DÀNH CHO CÁC LÃNH ĐẠO CHI NHÁNH NGÂN HÀNG

Kính chào Quý Ông/Bà. Tôi là:

Hiện nay đang là nghiên cứu sinh khóa 32 tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. Trong nghiên cứu của mình về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, tôi đang cần thu thập các thông tin đánh giá của Quý Ông/Bà về các vấn đề liên quan đến công tác thẩm định tài chính dự án, bao gồm các nôi dung chi tiết được trình bày trong bảng khảo sát dưới đây. Rất mong Quý Ông/Bà dành thời gian, trả lời các câu hỏi, nhằm mục đích hỗ trợ tôi trong công việc nghiên cứu, cũng như giúp ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam có được những thông tin khách quan, xác thực về công tác thẩm định tài chính dự án mà ngân hàng đang thực hiện!


Những thông tin mà Quý Ông/Bà cung cấp chỉ được sử dụng với mục đích nghiên cứu, không sử dụng trong bất kỳ mục đích thương mại hay cá nhân nào. Tất cả các phiếu hỏi sẽ được xử lý theo nguyên tắc khuyết danh (không có tên người trả lời)


Rất mong nhận được sự giúp đỡ từ phía Quý Ông/Bà.


Xin chân thành cảm ơn Quý Ông/Bà đã dành thời gian điền phiếu điều tra.


PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG


A. Về Ngân hàng


1.Tên chi nhánh Ngân hàng: ....................................................................................


2. Địa chỉ: .........................................................................................................

3. Số điện thoại:: ....................................................................................................

4. Fax ....................................................................................................................

5. Email:…………………………………………………………………………….


B. Về cá nhân


6. Giới tính của Quý Ông/Bà:...................................................................................


7. Thâm niên công tác của Quý Ông/Bà ...................................................................


8. Chức danh của Quý Ông/Bà.................................................................................


9. Số điện thoại của Quý Ông/Bà .............................................................................

10. Email của Quý Ông/Bà ......................................................................................


PHẦN II: NHỮNG CÂU HỎI VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ


Xin Quý Ông/Bà cho biết các thông tin về dự án:


………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………


Gồm các thông tin chi tiết như sau:


1. Chủ đầu tư dự án: ...........................................................................................................


2. Mức cho vay dự án ..........................................................................................................


3. Thời hạn cho vay dự án ...................................................................................................


4. Số lượng cán bộ tham gia thẩm định dự án :…………………………………….…người.


PHẦN III: NHỮNG CÂU HỎI VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN


Xin Quý Ông/Bà cho biết các thông tin đánh giá về công tác thẩm định tài chính của dự án, theo mức lựa chọn tương ứng với ý kiến đánh giá như sau:


1- Hoàn toàn không đồng ý 2- Không đồng ý

3- Trung lập hoặc không có ý kiến rõ ràng 4- Đồng ý

5- Hoàn toàn đồng ý


Yếu tố


Các nhận định

Mức độ đánh giá

1

2

3

4

5


Nguồn thông tin phục vụ thẩm định

Ngân hàng có sự chủ động trong việc tìm kiếm và khai thác nguồn thông tin dự án


Ngân hàng được cung cấp các thông tin có

độ chính xác cao, đáng tin cậy.


Ngân hàng được cung cấp thông tin một cách đầy đủ


Ngân hàng được cung cấp thông tin mang tính chuyên nghiệp


Tổ chức công tác

Sự phối hợp giữa các cán bộ thẩm định là hài hòa


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy thực tế từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) - 22


thẩm định

Sự bố trí cán bộ thẩm định và phân công công việc hợp lý


Có sự chuyên môn hóa cao công việc

Số lượng cán bộ thẩm định là đảm bảo yêu cầu công việc thẩm địnhQuy trình thẩm định

Quy trình thẩm định được quy định thống nhất trong toàn hệ thống Ngân hàng.


Quy trình thẩm định được xây dựng một cách khoa học, hợp lý.Chỉ tiêu thẩm định

Các chỉ tiêu thẩm định được tính toán chính xác


Các chỉ tiêu thẩm định được sử dụng một cách nhất quánPhương pháp thẩm định

Phương pháp thẩm định là hiện đại, mang tính công nghệ cao.


Phương pháp thẩm định được áp dụng mang lại hiệu quả cao.Phương tiện thẩm định

Phương tiện hỗ trợ công tác thẩm định là

đẩy đủ


Phương tiện hỗ trợ công tác thẩm định là hiện đạiPHẦN IV: ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT VỀ CÁN BỘ THẨM ĐỊNH


Tương ứng với số cán bộ thẩm định của dự án, Quý Ông/Bà hãy cho biết đánh giá của cá nhân mình về các cán bộ thẩm định của dự án theo mức lựa chọn tương ứng với ý kiến đánh giá như sau:


1- Hoàn toàn không đồng ý 2- Không đồng ý

3- Trung lập hoặc không có ý kiến rõ ràng 4- Đồng ý

5- Hoàn toàn đồng ý


i. Cán bộ thứ nhất


Thông tin cá nhân:


Họ và tên: ……………………………………………………………. ( Có thể bỏ qua). Giới tính:………………………………………………………………………....

Số năm kinh nghiệm: …………………………………………………………… Trình độ học vấn:

Trên đại học Cao đẳng - Đại học Trung cấp CN


Mức thu nhập hiện tại:


Dưới 6 triệu Từ 6 đến 8 triệu Từ 8 đến 10 triệu


Trên 10 triệu


Đánh giá về cán bộ thẩm định:Cán bộ thẩm định

Trình độ cán bộ thẩm định đáp ứng được yêu cầu công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định có đầy đủ kỹ năng thu

thập và xử lý thông tin của dự án


Cán bộ thẩm định thể hiện sự chủ động

trong việc rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ


Cán bộ thẩm định có đạo đức nghề nghiệp tốt

Cán bộ thẩm định thể hiện tinh thần trách

nhiệm cao trong công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định thể hiện sự minh bạch rõ

ràng trong công việc thẩm định


ii. Cán bộ thứ hai


Thông tin cá nhân:


Họ và tên:…………………………………………………………….. ( Có thể bỏ qua).


Giới tính:………………………………………………………………………


Số năm kinh nghiệm:…………………………………………………………. Trình độ học vấn:

Trên đại học Cao đẳng - Đại học Trung cấp CN


Mức thu nhập hiện tại:


Dưới 6 triệu Từ 6 đến 8 triệu Từ 8 đến 10 triệu


Trên 10 triệu


Đánh giá về cán bộ thẩm định:Cán bộ thẩm định

Trình độ cán bộ thẩm định đáp ứng được yêu cầu công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định có đầy đủ kỹ năng thu thập

và xử lý thông tin của dự án


Cán bộ thẩm định thể hiện sử chủ động trong

việc rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ


Cán bộ thẩm định có đạo đức nghề nghiệp tốt

Cán bộ thẩm định thể hiện tinh thần trách

nhiệm cao trong công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định thể hiện sự minh bạch rõ

ràng trong công việc thẩm định


iii. Cán bộ thứ ba


Thông tin cá nhân:


Họ và tên:……………………………………………………………… ( Có thể bỏ qua). Giới tính:……………………………………………………………………….

Số năm kinh nghiệm:…………………………………………………………... Trình độ học vấn:

Trên đại học Cao đẳng - Đại học Trung cấp CN


Mức thu nhập hiện tại:


Dưới 6 triệu Từ 6 đến 8 triệu Từ 8 đến 10 triệu


Trên 10 triệu


Đánh giá về cán bộ thẩm định:Cán bộ thẩm định

Trình độ cán bộ thẩm định đáp ứng được yêu cầu công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định có đầy đủ kỹ năng thu

thập và xử lý thông tin của dự án


Cán bộ thẩm định thể hiện sử chủ động

trong việc rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ


Cán bộ thẩm định có đạo đức nghề nghiệp

tốt


Cán bộ thẩm định thể hiện tinh thần trách

nhiệm cao trong công việc thẩm định


Nhân viên thể hiện sự minh bạch rõ ràng

trong công việc thẩm định


iv. Cán bộ thứ tư


Thông tin cá nhân:


Họ và tên:………………………………………………………………. ( Có thể bỏ qua). Giới tính:……………………………………………………………………

Số năm kinh nghiệm:……………………………………………………… Trình độ học vấn:

Trên đại học Cao đẳng - Đại học Trung cấp CN


Mức thu nhập hiện tại:


Dưới 6 triệu Từ 6 đến 8 triệu Từ 8 đến 10 triệu


Trên 10 triệu


Đánh giá về cán bộ thẩm định:


Cán bộ thẩm định

Trình độ cán bộ thẩm định đáp ứng được yêu cầu công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định có đầy đủ kỹ năng thu
thập và xử lý thông tin của dự án


Cán bộ thẩm định thể hiện sử chủ động

trong việc rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ


Cán bộ thẩm định có đạo đức nghề nghiệp

tốt


Cán bộ thẩm định thể hiện tinh thần trách

nhiệm cao trong công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định thể hiện sự minh bạch rõ

ràng trong công việc thẩm định


v. Cán bộ thứ năm


Thông tin cá nhân:


Họ và tên:……………………………………………………………. ( Có thể bỏ qua). Giới tính:…………………………………………………………………..

Số năm kinh nghiệm:……………………………………………………… Trình độ học vấn:

Trên đại học Cao đẳng - Đại học Trung cấp CN


Mức thu nhập hiện tại:


Dưới 6 triệu Từ 6 đến 8 triệu Từ 8 đến 10 triệu


Trên 10 triệu


Đánh giá về cán bộ thẩm định:Cán bộ thẩm định

Trình độ cán bộ thẩm định đáp ứng được yêu cầu công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định có đầy đủ kỹ năng thu

thập và xử lý thông tin của dự án


Cán bộ thẩm định thể hiện sử chủ động

trong việc rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ


Cán bộ thẩm định có đạo đức nghề nghiệp

tốt

Cán bộ thẩm định thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định thể hiện sự minh bạch rõ

ràng trong công việc thẩm định


vi. Cán bộ thứ sáu


Thông tin cá nhân:


Họ và tên:…………………………………………………………….. ( Có thể bỏ qua). Giới tính:……………………………………………………………………

Số năm kinh nghiệm:………………………………………………………. Trình độ học vấn:

Trên đại học Cao đẳng - Đại học Trung cấp CN


Mức thu nhập hiện tại:


Dưới 6 triệu Từ 6 đến 8 triệu Từ 8 đến 10 triệu


Trên 10 triệu


Đánh giá về cán bộ thẩm định:Cán bộ thẩm định

Trình độ cán bộ thẩm định đáp ứng được yêu cầu công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định có đầy đủ kỹ năng thu

thập và xử lý thông tin của dự án


Cán bộ thẩm định thể hiện sử chủ động

trong việc rèn luyện nâng cao kỹ năng nghiệp vụ


Cán bộ thẩm định có đạo đức nghề nghiệp

tốt


Cán bộ thẩm định thể hiện tinh thần trách

nhiệm cao trong công việc thẩm định


Cán bộ thẩm định thể hiện sự minh bạch rõ

ràng trong công việc thẩm định


Xem tất cả 272 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *