Hệ Số Quyết Định Của Dự Án

O Tổng diện tích kinh doanh của dự án: 3.529 m 2 o Suất đầu tư cho 1m sàn xây dựng: 551 USD/m 2 ~ 9,807,000 đồng/m 2 o Suất đầu tư cho 1m sàn kinh doanh (văn phòng, thương mại, nhà ở): ~ 10,000,000 đồng/m 2 CBTĐ tiến hành phân tích so sánh các nội ...

Trang 7, Trang 8, Trang 9, Trang 10, Trang 11, Trang 12, Trang 13, Trang 14, Trang 15, Trang 16,