Giải Pháp Về Phương Pháp Thẩm Định

131

nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam như sau:

4.2.1. Giải pháp về Cán bộ thẩm định

Cũng như đối với bất kỳ hoạt động kinh tế nào, nhân tố con người có ảnh hưởng quyết định tới chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư vì cán bộ thẩm định là những người trực tiếp thực hiện công việc thu thập thông tin, phân tích đánh giá và đề xuất phương án thực hiện các khoản vay. Kết quả thẩm định sẽ có độ tin cậy cao nếu được thực hiện một cách khách quan khoa học và công tâm. Điều đó phụ thuộc chủ yếu vào năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ thẩm định. Giải pháp này đã được các NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói riêng đã và đang thực hiện, nhưng với thực trạng chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư như hiện nay thì đây vẫn được là giải pháp chiến lược của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam trong thời gian tới. Cán bộ thẩm định phải có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và đạo đức nghề nghiệp:

Về năng lực chuyên môn: cán bộ thẩm định dự án đầu tư phải có trình độ từ đại học trở lên, phải có kiến thức chuyên môn về Ngân hàng, tài chính doanh nghiệp và các kiến thức cơ bản đối với các lĩnh vực liên quan như thuế, kinh tế thị trường, pháp luật…. Cán bộ thẩm định phải tính toán, phân tích được chỉ tiêu tài chính và áp dụng các phương pháp thẩm định một cách nhuần nhuyễn. Đồng thời, phải có khả năng tổng hợp, đánh giá các thông tin một cách linh hoạt và nhạy bén.

Về kinh nghiệm: cán bộ thẩm định phải trực tiếp tham gia thẩm định nhiều dự án, bên cạnh kinh nghiệm về công tác thẩm định cũng còn phải có kinh nghiệm về các lĩnh vực khác liên quan đến dự án.

Về đạo đức nghề nghiệp: cán bộ thẩm định phải có tư cách đạo đức tốt, có bản lĩnh vững vàng, tính cách trung thực và có trách nhiệm, tâm huyết với ngành. Bởi chỉ với những cán bộ như vậy mới không bị lung lay, gây ra những sai lầm làm ảnh hưởng tới Ngân hàng.

Và để đáp ứng được các yêu cầu đó, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần tập trung vào các công việc sau:

Tổ chức đào tạo chuyên gia, chuyên viên thẩm định tài chính dự án đầu tư :

Nâng cao trình độ của cán bộ thẩm định tài chính dự án đầu tư là để bảo vệ lợi ích của chủ đầu tư, các nhà đầu tư tài chính trong đó có Ngân hàng và của cả cộng đồng xã hội. Trong công tác thẩm định như đã nêu ở trên yếu tố con người

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

132

luôn là yếu tố trung tâm và chất lượng công tác đào tạo phần lớn phụ thuộc bởi yếu tố con người. Vì vậy, muốn nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư thì định kỳ (có thể từng quý hay một năm một) Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần phải tiếp tục tổ chức đào tạo các khóa đào tạo để có được đội ngũ chuyên gia, chuyên viên thẩm định tài chính dự án đầu tư giỏi. Qua các khóa đào tạo này các cán bộ thẩm định sẽ tiếp thu được kỹ thuật, quy trình và kinh nghiệm thẩm định các dự án đầu tư. Các nhà đào tạo cần đưa ra các tình huống thực tế để học viên học cách tiếp cận hệ thống, lựa chọn phương pháp phù hợp và đặc biệt thực hành quy trình thẩm định tài chính dự án đầu tư phù hợp, từ đó cải tiến quy trình cho phù hợp với từng loại dự án trong từng ngành, địa phương, lĩnh vực cụ thể. Các học viên cần được thực hành trên các dự án đầu tư có thật, các dự án đầu tư thất bại, các dự án đầu tư thành công, các dự án đầu tư kém hiệu quả và có hiệu quả cao.

Chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (Lấy thực tế từ Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam) - 17

Đảm bảo thành công cho các khóa đào tạo thì Ngân hàng cần thận trọng lựa chọn giáo viên giảng dạy trong các khóa đào tạo đó, có thể là các chuyên gia thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư nhiều kinh nghiệm của ngành hoặc là các chuyên gia giỏi và có kinh nghiệm từ bên ngoài của các tổ chức quốc tế, các viện nghiên cứu quốc tế, các công ty tư vấn thẩm định, các công ty kiểm toán hoặc kết hợp các chuyên gia trong ngành với các chuyên gia giỏi ngoài ngành cùng kết hợp giảng dạy.

Những chuyên gia được mời giảng dạy trong các khóa đào tạo phải nắm vững chủ để liên quan của các khóa đào tạo đó. Có khả năng truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật thực hành cho người học. Tất nhiên phải cân nhắc thận trọng chi phí và lợi ích của mỗi khóa học. Để các khóa học có chất lượng cao và chi phí hợp lý thì cần phải xây dựng các chương trình đào tạo cụ thể phù hợp với từng đối tượng như cán bộ mới vào nghề hay nâng cao kỹ năng nghiệp vụ hay cán bộ phụ trách công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của các chi nhánh….

Tuy nhiên khi tổ chức đào tạo cán bộ thẩm định dự án đầu tư cần phải chú ý các vấn đề sau:

Một là: Rà soát lại trình độ cán bộ có tính đến xu hướng phát triển dài hạn của Ngân hàng trong bối cảnh hội nhập và mở cửa thị trường tài chính để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm hoàn thiện kiến thức chuyên môn. Đối với cán bộ Ngân hàng đặc biệt là cán bộ thẩm định trước hết phải có kiến thức chuyên môn vững chắc, sâu trong lĩnh vực Ngân hàng và rộng trong các lĩnh vực kinh tế xã hội

133

có liên quan. Do đó, căn cứ vào kết quả rà soát, Ngân hàng kiên quyết và có cơ chế hỗ trợ yêu cầu các nhân viên chưa đạt chuẩn theo các chương trình đào tạo lại.

Hai là: Phổ biến và quán triệt với toàn bộ cán bộ công nhân viên của Ngân hàng theo phương châm “Hướng tới khách hàng để phục vụ, và sự thành công của khách hàng sẽ mang lại thành quả cho Ngân hàng ”.

Ba là: Phân công cán bộ phụ trách và theo dõi từng mảng công việc sâu theo từng lĩnh vực để tạo ra sự chuyên môn hóa. Mặt khác, xây dựng cơ chế luân chuyển để tránh sự trì trệ và đề phòng phát sinh các mối quan hệ không lành mạnh với khách hàng. Quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý kế cận để có kế hoạch theo dõi, bồi dưỡng nhằm tạo nguồn cán bộ, đảm bảo sự liên tục và kế thừa.

Bốn là: Có cơ chế gắn liền thu nhập và tự chịu trách nhiệm của cán bộ với hiệu quả công việc. Kiên quyết xử lý tình trạng cán bộ Ngân hàng lợi dụng quyền hạn để mưu cầu toan tính cá nhân, gây thiệt hại về vật chất và ảnh hưởng đến uy tín của Ngân hàng.

Thiết lập mạng lưới chuyên gia và tổ chức tư vấn:

Hiện nay có rất ít các chuyên gia tư vấn, các tổ chức tư vấn trong và ngoài ngành chuyên về thẩm định tài chính dự án đầu tư. Mặc dù cơ chế cho phép khi thẩm định tài chính dự án đầu tư được mời hoặc thuê chuyên gia tư vấn thẩm định một phần hoặc toàn bộ dự án. Song, hầu hết các chi nhánh cũng như Hội sở chính Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam chưa thiết lập được mạng lưới chuyên gia tư vấn trong và ngoài ngành. Hơn nữa, các cán bộ thẩm định, các chi nhánh thực hiện thẩm định tài chính dự án đầu tư hiện nay có rất ít mối liên hệ với các chuyên gia, tổ chức tư vấn ngoài ngành. Do đó, khi gặp khó khăn trong thẩm định các yếu tố liên quan đến thị trường, sản phẩm mới họ gặp nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm các chuyên gia, tổ chức tư vấn phù hợp để hỗ trợ trong quá trình thẩm định. Đặc biệt, với những dự án đầu tư có quy mô lớn và phức tạp, khi thẩm định cần hợp tác với các tổ chức nghiên cứu chuyên ngành độc lập hoặc thuê tư vấn có uy tín ngoài ngành. Sự hợp tác giữa tư vấn bên ngoài ngành để thẩm định tài chính dự án đầu tư cũng là một giải pháp nhằm giúp các cán bộ thẩm định và Ngân hàng học tập kinh nghiệm và nâng cao năng lực chuyên môn.

Để thúc đẩy hoạt động tư vấn mang tính chuyên nghiệp thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần xây dựng mạng lưới chuyên gia tư vấn độc lập trong và ngoài ngành về thẩm định dự án đầu tư, thẩm định giá. Đồng thời mời các doanh nhân, các giáo sư tiến sĩ trong các trường đại học, các viện nghiên cứu tham

134

gia thẩm định và phản biện khi cần. Đồng thời, xây dựng cơ chế phối hợp và quy chế kinh doanh độc lập giữa Ngân hàng với các chuyên gia tư vấn. Thông qua hợp đồng tư vấn cần nêu rõ trách nhiệm của bên tham gia tư vấn thẩm định để đảm bảo chất lượng, tiến độ và công tác thẩm định. Nguồn cơ sở dữ liệu và thông tin về các nhà tư vấn cần được lưu giữ tập trung và thường xuyên cập nhật..

Tăng cường hợp tác giúp đỡ và học tập kinh nghiệm của các tổ chức tín dụng trong lĩnh vực thẩm định tài chính dự án đầu tư:

Tăng cường hợp tác, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức tín dụng có kinh nghiệm và công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực thẩm định tài chính dự án đầu tư có vai trò quan trọng trong việc cải tiến kỹ thuật, quy trình thẩm định và vận hành quy trình mới. Hiện nay, các tổ chức quốc tế như: WB, ADB… đã xây dựng được cơ sở dữ liệu khá phong phú phục vụ công tác phân tích, thẩm định đánh giá dự án gồm tài liệu, sổ tay hướng dẫn…. Đặc biệt có rất nhiều chuyên gia thẩm định dự án đầu tư giỏi làm việc trong các tổ chức này. Tận dụng những lợi thế và tranh thủ sự giúp đỡ để tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác thẩm định DAĐT của Ngân hàng mình.

Nâng cao nhận thức về vai trò của công tác thẩm định tài chính DAĐT

Vì hành động bao giờ cũng xuất phát từ nhận thức, do đó công tác nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư sẽ chưa thể được thực hiện nghiêm túc chừng nào chưa nâng cao nhận thức của ban lãnh đạo và cán bộ thẩm định của Ngân hàng về ý nghĩa cũng như tác dụng của công tác này. Lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần đánh giá đúng ý nghĩa của công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư, đặt kết quả thẩm định ở vị trí xứng đáng với tầm quan trọng của nó trong việc ra quyết định cho vay theo dự án đầu tư. Điều này sẽ có ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của cán bộ thẩm định cấp dưới. Cán bộ thẩm định cần phải nhận thức rõ chỉ có hiệu quả của bản thân dự án mới là sự đảm bảo tốt nhất cho khả năng thu nợ, tài sản thế chấp chỉ có thể coi là yếu tố đề phòng hỗ trợ thêm chứ không thể là yếu tố quyết định, vì như thực tế hiện nay bản thân Ngân hàng dù đang quản lý nhiều tài sản thế chấp nhưng không thể phát mại được, do đó vẫn không thu hồi được vốn. Các mối quan hệ với khách hàng lớn, truyền thống tuy quan trọng nhưng nếu các dự án không có hoặc ít có hiệu quả thì cán bộ thẩm định càng cần coi trọng kết quả thẩm định bởi nếu cho vay mà dự án gặp rủi ro thì Ngân hàng có thể vừa mất tiền vừa mất mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng. Tóm lại, cán bộ thẩm định cần phải nhân thức rõ được công tác thẩm định dự án đầu tư có ý nghĩa quan

135

trọng là xác minh tính khả thi và hiệu quả của dự án làm cơ sở cho lãnh đạo Ngân hàng ra quyết định cuối cùng chứ không phải là hình thức để hoàn tất thủ tục hồ sơ cho vay. Nhân thức đúng đắn tầm quan trọng của công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư, cán bộ thẩm định sẽ có thái độ làm việc tích cực hơn, ý thức trách nhiệm hơn đối với các kết quả thẩm định tài chính, từ đó sẽ không khó để nâng cao chất lượng của công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư trong hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .

4.2.2. Giải pháp về Nguồn thông tin

Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển ngày nay, thông tin được sử dụng như là vũ khí, nguồn lực trong môi trường cạnh tranh. Người chiến thắng trong cạnh tranh là người biết cách nắm bắt và xử lý thông tin chính xác, kịp thời. Thông tin là yếu tố đầu vào của quá trình thẩm định, nguyên liệu chính quyết định đến chất lượng thẩm định. Thông tin mà Ngân hàng thu thập được đầy đủ, chính xác, kịp thời và đáng tin cậy sẽ giúp cho hiệu quả công tác thẩm định cao hơn, hạn chế rủi ro cho Ngân hàng. Trong những năm qua, tại các NHTM Việt Nam nói chung và Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nói chung, nguồn thông tin mà Ngân hàng sử dụng trong thẩm định dự án đầu tư chưa có độ chính xác và độ tin cậy cao và các Ngân hàng chưa thực sự chủ động trong việc tìm kiếm khai thác nguồn thông tin, điều đó làm cho hiệu quả công tác thẩm định của Ngân hàng không cao. Vì vậy, một trong những giải pháp giải quyết vấn đề này là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vẫn phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện một hệ thống thông tin toàn diện có chiều sâu, gồm:

Thông tin về người xin vay vốn (chủ dự án đầu tư): trong những năm qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đã yêu cầu các chủ dự án khi vay vốn Ngân hàng đều phải cung cấp đầy đủ và trung thực các báo cáo tài chính, tuy nhiên có thể là cung cấp đầy đủ đấy nhưng không có cơ sở để có thể đảm bảo được các báo cáo mà chủ đầu tư cung cấp cho Ngân hàng là hoàn toàn trung thực hay không. Vì thế, Ngân hàng cũng có thể yêu cầu các chủ đầu tư xin vay vốn phải có báo cáo kiểm toán độc lập (thuê các công ty kiểm toán độc lập chứng nhận tính trung thực, chính xác của các thông tin mà họ cung cấp). Đối với các chủ đầu tư đang vay vốn, đang là khách hàng của Ngân hàng thì Ngân hàng yêu cầu khách hàng cung cấp các số liệu cập nhật thường xuyên để có thể nắm được tình hình hoạt động của khách hàng, có thể phát hiện những biến động có chiều hướng xấu đi để có giải pháp xử lý

136

kịp thời. Điều này cũng giúp cho Ngân hàng có thêm được thông tin về khách hàng trong các quyết định cho vay lần sau.

Ngân hàng cũng nên có yêu cầu được kiểm tra đột xuất không báo trước với khách hàng, như vậy sẽ đảm bảo được tính khách quan. Đặc biệt với sự khéo léo của đội ngũ cán bộ thẩm định khi tiếp xúc phỏng vấn trực tiếp khách hàng vay vốn mà Ngân hàng có thể phát hiện được những gian lận mà khách hàng đã cố tình dấu diếm. Mục đích của cuộc phỏng vấn nhằm thu thập các thông tin sau:

- Làm rõ hơn mục đích và yêu cầu của việc vay vốn

- Biết rõ hơm khả năng trả nợ của khách hàng

- Giải trình những điểm chưa rõ hoặc còn có những mâu thuẫn trong hồ sơ vay vốn

- Thu thập thêm thông tin về lịch sử phát triển, xu hướng phát triển và trình độ

quản lý cũng như vị thế của khách hàng

Và để thu được kết quả tốt trong phỏng vấn, cán bộ thẩm định cần chuẩn bị các kỹ năng thật tốt như phải nghiên cứu kỹ hồ sơ dữ liệu về khách hàng để đưa ra những đặc điểm cần lưu ý. Xây dựng công trình phỏng vấn thật cụ thể và chi tiết. Mặt khác, các cán bộ thẩm định phải trực tiếp đến nơi thực hiện dự án để tìm hiểu tình hình hoạt động mà không cần báo trước, như vậy sẽ thu thập được thông tin chính xác hơn và có cái nhìn khách quan hơn. Cán bộ thẩm định cũng cần trực tiếp tiếp xúc với cán bộ nhận viên của khách hàng để có thể hiểu được suy nghĩ của họ và đánh giá về tính chính xác trung thực của nguồn thông tin mà họ cung cấp.

Thông tin nội bộ Ngân hàng, từ sổ sách và hệ thống phần mềm của Ngân hàng: để đảm bảo xây dựng được một hệ thống thông tin hoạt động có hiệu quả thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam vẫn cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống cung cấp thông tin, báo cáo nội bộ, có sự trao đổi thường xuyên giữa các chi nhánh trong nội bộ hệ thống Ngân hàng. Mạng lưới thông tin phải kết hợp một cách chặt chẽ từ Hội sở chính đến các chi nhánh. Tất cả các thông tin đều phải được tập trung về một mối là phòng thông tin tín dụng. Điều này nhằm đảm bảo thông tin liên quan đến dự án và thẩm định dự án sẽ được cung cấp nhanh chóng kịp thời, đầy đủ chính xác khi cần thiết. Tại phòng thông tin tín dụng trung ương các thông tin cũng được phân nhóm theo từng ngành nghề, lĩnh vực và khu vực khác nhau, hệ thống dữ liệu sổ sách nên được sắp xếp theo quy trình và có tính logic, để có thể dễ dàng tìm lại thông tin cần thiết. Mặt khác, Ngân hàng cũng cần hiện đại hóa tốt hơn mạng lưới hệ thống máy tính nội bộ để trao đổi thông tin giữa các phòng và chi

137

nhánh để tiến hành nhanh chóng. Ngân hàng nếu biết khai thác có hiệu quả hệ thống máy tính thì đây sẽ là chìa khóa giải quyết vấn đề thông tin một cách chính xác và kịp thời nhất.

Nguồn thông tin bên ngoài khác: Ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa việc tham khảo, hợp tác và trao đổi thông tin về khách hàng với các Ngân hàng khác, với cơ quan thuế, NHNN, các bạn hàng, đối tác của khách hàng và đặc biệt là các cơ quan cung cấp thông tin mang tính chất chuyên biệt như Trung tâm thông tin tín dụng của NHNN, tổng cục thống kê… để có thể nâng cao mức độ chính xác của thông tin thu thập được. Nguồn thông tin này cũng có vai trò quan trọng không kém nguồn thông tin nội bộ Ngân hàng. Tuy nhiên, nguồn thông tin từ bên ngoài này thường đa dạng hơn nguồn thông tin nội bộ nhưng lại có độ tin cậy kém hơn. Vì vậy, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần có kế hoạch thu thập thông tin từ bên ngoài một cách hợp lý hơn.

4.2.3. Giải pháp về Phương pháp thẩm định

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam nên có những quy định cụ thể mang tính thống nhất trên toàn hệ thống về phương pháp thẩm định tài chính dự án cũng như các chỉ tiêu phân tích trong thẩm định tài chính dự án đầu tư.

Phương pháp thẩm định phải được đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Đảm bảo tính khoa học, phù hợp với đặc thù và tính chất của từng dự án, đặt trong mối quan hệ với tính pháp lý của dự án, phương diện kỹ thuật và thị trường của dự án đã được phân tích.

- Phải có tính khả thi và hợp lý

- Phải có sự định hướng phát triển và tiếp cận thông lệ quốc tế

- Phải chú ý đến tính hiện đại về công nghệ của phương pháp thẩm định, đặc biệt là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin

Hiện nay Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam đang sử dụng phương pháp so sánh các chỉ tiêu chủ yếu dựa vào các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư như NPV, IRR, PP, PI, …. Nhưng xét về lâu dài thì Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam cần phải tham khảo và áp dụng những phương pháp thẩm định hiện đại đang áp dụng trên thế giới phù hợp với khả năng và điều kiện của Ngân hàng cũng như điều kiện của Việt Nam, đó là tiến hành thẩm định trong trạng thái động có nghĩa là có tính đến giá trị thời gian của dòng tiền, những rủi ro thị trường đầu ra và đầu vào, lạm phát, tỷ giá…. để đánh giá tính vững chắc và sự ổn

138

định của dự án như phương pháp phân tích độ nhạy của dự án, phân tích tình huống, phân tích Monter Carlo, phân tích độ lệch chuẩn.

Ngày nay, với sự phát triển và ứng dụng của công nghệ tin học trong Ngân hàng thì phương pháp phân tích Monter Carlo rất tiện sử dụng dưới dạng các bảng tính và trở thành công cụ phân tích rủi ro được rất nhiều các NHTM trên thế giới ưa chuộng sử dụng. Tuy nhiên, hiện các NHTM Việt Nam trong đó có Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam lại chưa hề áp dụng bất cứ một phương pháp nào để phân tích rủi ro của dự án khi thẩm định dự án đầu tư. Chính vì vậy, tác giả xin khuyến nghị các NHTM Việt Nam và Vietinbank nên áp dụng “Phương pháp phân tích độ nhạy” bởi vì trong các phương pháp trên thì phân tích độ nhạy là phương pháp dễ áp dụng nhất và phù hợp với điều kiện kỹ thuật của các Ngân hàng Việt Nam và sử dụng phương pháp này, Ngân hàng vừa phân tích được mức độ rủi ro của dự án lại vừa thẩm định được tính khả thi của dự án đầu tư.

Bản chất của phân tích độ nhạy là việc khảo sát ảnh hưởng của sự thay đổi một nhân tố hay hai nhân tố đồng thời đến hiệu quả tài chính của dự án và khả năng trả nợ của dự án. Có nhiều nhân tố ảnh hưởng với mức độ trọng yếu khác nhau đến dự án, tuy nhiên phân tích độ nhạy là tìm ra một số nhân tố trọng yếu nhất và đánh giá mức độ rủi ro của dự án dựa vào các nhân tố này.

Theo phương pháp này, trước hết phải xác định được những yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. Sau đó dự kiến một số tình huống bất trắc có thể xảy ra trong tương lại theo tình huống xấu đối với dự án như: giá các chi phí đầu vào tăng và giá tiêu thụ sản phẩm giảm, chi phí đầu tư vượt, chính sách thuế thay đổi theo hướng bất lợi… Đánh giá tác động của các yếu tố đó đến hiệu quả tài chính dự án đầu tư. (Mức độ sai lệch so với dự kiến của các yếu tố ảnh hưởng đến dự án trong những tình huống xấu thường được chọn từ 10% - 20% dựa trên cơ sở phân tích những tình huống đó đã xảy ra trong quá khứ, hiện tại và dự báo trong tương lai). Nếu dự án vẫn đạt được hiệu quả kể cả trong trường hợp có nhiều bất trắc phát sinh đồng thời thì đó là những dự án có độ an toàn cao. Ngược lại, cần phải xem lại khả năng xảy ra các tình huống xấu đó để đề xuất các biện pháp hữu hiệu nhằm khắc phục hay hạn chế chúng.

Các bước thực hiện để phân tích độ nhạy của dự án:

- Xác định các biến dữ liệu đầu vào, đầu ra cần phải tính toán độ nhạy

Xem tất cả 272 trang.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 28/04/2022

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *