Đánh Giá Của Khách Hàng Về Nhân Tố Uy Tín Công Ty

Đánh giá của khách hàng đối với “Uy tín công ty”

Bảng 2.19: Đánh giá của khách hàng về nhân tố Uy tín công tyGiá trị kiểm định bằng 3

t

Trung

bình

Giá trị

Sig.

TPHC Quế Lâm có danh tiếng tốt

18.025

4.03

0.000

TPHC Quế Lâm được tôi nghĩ đến đầu tiên khi có

nhu cầu mua TPHC

25.554

3.92

0.000

Uy tín công ty giúp tôi an tâm hơn khi chọn mua

thực phẩm hữu cơ

14.172

3.83

0.000

Tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng các loại TPHC

Quế Lâm

15.084

3.93

0.000

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 102 trang tài liệu này.

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn thực phẩm hữu cơ của khách hàng TP Huế tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm - 9

(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS)

Kết quả phân tích cho thấy, giá trị Sig của các biến đều bằng 0.000 < 0.05, nên ta bác bỏ H0, chấp nhận H1, nghĩa là đánh giá của khách hàng đối với các biến thuộc nhóm “Uy tín công ty” khác 3. Bên cạnh đó, tqs > 0 nên có thể khẳng định khách hàng đánh giá mức độ đồng ý đối với các biến thuộc nhóm “Uy tín công ty” trên mức 3.

Đánh giá của khách hàng đối với “Đặc điểm sản phẩm”

Bảng 2.20: Đánh giá của khách hàng về nhân tố Đặc điểm sản phẩmGiá trị kiểm định bằng 3

t

Trung

bình

Giá trị

Sig.

TPHC Quế Lâm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng

32.297

4.51

0.000

TPHC Quế Lâm phong phú, đa dạng

21.510

3.96

0.000

TPHC Quế Lâm được đóng gói đẹp mắt

9.475

3.57

0.000

TPHC Quế Lâm có chất lượng đảm bảo

18.750

4.01

0.000

(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS)

Kết quả phân tích cho thấy, giá trị Sig của các biến đều bằng 0.000 < 0.05, nên ta bác bỏ H0 chấp nhận H1, nghĩa là đánh giá của khách hàng đối với các biến thuộc nhóm “Đặc điểm sản phẩm” khác 3. Bên cạnh đó, tqs > 0 nên có thể khẳng định khách hàng đánh giá mức độ đồng ý đối với các biến thuộc nhóm “Đặc điểm sản phẩm” trên mức 3.

Đánh giá của khách hàng đối với “Nhận thức về giá”

Bảng 2.21: Đánh giá của khách hàng về nhân tố Nhận thức về giáGiá trị kiểm định bằng 3

t

Trung bình

Giá trị Sig.

TPHC có giá cao

25.884

4.18

0.000

TPHC đắt hơn thực phẩm thông thường

13.856

3.68

0.000

Tôi sẵn sàng trả thêm tiền cho TPHC

14.477

3.89

0.000

Tôi thường chọn mua những thực phẩm có mức giá tốt nhất

11.477

3.56

0.000

(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS)

Kết quả phân tích cho thấy, giá trị Sig của các biến đều bằng 0.000 < 0.05, nên ta bác bỏ H0 chấp nhận H1, nghĩa là đánh giá của khách hàng đối với các biến thuộc nhóm “Nhận thức về giá” khác 3. Bên cạnh đó, tqs > 0 nên có thể khẳng định khách hàng đánh giá mức độ đồng ý đối với các biến thuộc nhóm “Nhận thức về giá” trên mức 3.

Đánh giá của khách hàng đối với nhân tố Quyết định lựa chọn TPHC tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm

Bảng 2.22: Đánh giá của khách hàng về quyết định lựa chọnGiá trị kiểm định bằng 3

t

Trung bình

Giá trị Sig.

Quyết định mua TPHC Quế Lâm của tôi là đúng đắn

33.615

4.43

0.000

Tôi sẽ mua TPHC Quế Lâm trong thời gian tới

18.568

4.09

0.000

Tôi sẽ giới thiệu cho người thân, bạn bè cùng mua

TPHC Quế Lâm

16.454

3.97

0.000

(Nguồn: Xử lý số liệu SPSS)

Kết quả phân tích cho thấy, giá trị Sig của các biến đều bằng 0.000 < 0.05, nên ta bác bỏ H0 chấp nhận H1, nghĩa là đánh giá của khách hàng đối với các biến thuộc nhóm “Quyết định lựa chọn” khác 3. Bên cạnh đó, tqs > 0 nên có thể khẳng định khách hàng đánh giá mức độ đồng ý đối với các biến thuộc nhóm “Quyết định lựa chọn” trên mức 3.

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ THỰC PHẨM HỮU CƠ TẠI CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN HỮU CƠ QUẾ LÂM


3.1. Định hướng trong thời gian tới của công ty TNHH MTV Nông sản hữu

cơ Quế Lâm nhằm thu hút khách hàng mua TPHC

Thứ nhất, công ty sẽ chú trọng vào các chính sách quảng bá, phát triển thương hiệu, xây hình hình ảnh thương hiệu trong tâm trí khách hàng là thương hiệu đi đầu về chất lượng, uy tín trên thị trường trong cung ứng thực phẩm hữu cơ và thực phẩm an toàn.

Thứ hai, tiếp tục phát triển và hoàn thiện kênh phân phối trực tiếp từ người sản xuất thực phẩm hữu cơ đến người tiêu dùng. Củng cố mạng lưới bán thực phẩm hữu cơ, mở rộng thêm các siêu thị, cửa hàng thực phẩm hữu cơ ở nhiều địa điểm nhằm tạo điều kiện cho khách hàng dễ dàng tiếp cận nguồn thực phẩm hữu cơ.

Thứ ba, xây dựng đội ngũ nhân viên, cán bộ kinh doanh và quản lý nâng cao

năng lực và trình độ để có thể phát triển.

Thứ tư, xây dựng và thực hiện có hiệu quả các hoạt động thu hút khách hàng, tiếp cận được khách hàng mục tiêu và gia tăng khả năng quyết định lựa chọn thực phẩm hữu cơ Quế Lâm.

Cuối cùng, có những chiến lược giảm thiểu chi phí, đảm bảo nguồn gốc, an toàn cho nguồn sản phẩm cung ứng để có thể đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

3.2. Một số giải pháp thúc đẩy khách hàng lựa chọn thực phẩm hữu tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm.

Thị trường ngành thực phẩm nói chung và thực phẩm hữu cơ nói riêng hiện nay ngày càng cạnh tranh khốc liệt. Vì thế công ty cần phải có những định hướng và chiến lược đúng đắn, kịp thời để có thể cạnh tranh với các thương hiệu khác. Qua kết quả nghiên cứu của đề tài, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thực phẩm hữu cơ tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm, trong đó có 4 nhân tố có ảnh hưởng lớn là “Nhận thức về sức khỏe”, “Uy tín công ty”, “Đặc điểm sản phẩm” và “Nhận thức về giá”. Do đó, tôi xin đề xuất một số giải pháp sau và mong muốn công ty sẽ hoạt động tốt hơn trong thời gian tới.

3.2.1. Giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về sức khỏe

- Thường xuyên thực hiện các hoạt động, chương trình truyền thông khơi gợi ý thức quan tâm đến sức khỏe của khách hàng như tư vấn, lên thực đơn dinh dưỡng; thường xuyên đăng bài về lợi ích các thực phẩm hữu cơ trên fanpage công ty.

- Cung cấp các bằng chứng nhằm tạo sự tin tưởng cho khách hàng rằng thực phẩm hữu cơ Quế Lâm sẽ bảo vệ sức khỏe của mình.

3.2.2. Giải pháp nâng cao uy tính công ty

- Luôn thực hiện đúng cam kết, đảm bảo chất lượng các sản phẩm. Đồng thời, công bố các chứng nhận thực phẩm hữu cơ, hình ảnh, video quy trình sản xuất hay các feedback để xây dựng niềm tin cho người tiêu dùng, làm cho khách hàng an tâm hơn khi sử dụng thực phẩm hữu cơ của công ty.

- Duy trì, cập nhật thường xuyên các sản phẩm, chương trình trên website và fanpage của công ty để khách hàng có thể tiếp cận và tương tác.

- Thực hiện các chương trình quảng bá, gợi nhớ thương hiệu để khách hàng nghĩ đến công ty đầu tiên khi có nhu cầu mua thực phẩm hữu cơ.

3.2.3. Giải pháp nâng cao những đặc điểm sản phẩm

- Lên ý tưởng và thiết kế bao bì, đóng gói các thực phẩm hữu cơ đẹp, bắt mắt để

thu hút và tạo sự tin tưởng khách hàng.

- Luôn cập nhật các mặt hàng khác nhau, tạo sự phong phú, đa dạng nhằm tạo

điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn.

- Xây dựng combo sản phẩm (combo theo ngày theo tuần, theo tháng) nhằm giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và có sự đa dạng trong mỗi bữa ăn.

- Tiếp tục duy trì những cách thức chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chất lượng để tạo sự an tâm cho người tiêu dùng trong quá trình mua sắm, đặc biệt là các sản phẩm tươi sống như thịt, cá, rau củ quả, trái cây.

3.2.4. Giải pháp nâng cao nhận thức về giá

Nhận thức về giá là yếu tố tác động lớn thứ hai đến quyết định lựa chọn thực phẩm hữu cơ của khách hàng. Vì vậy, cần làm cho khách hàng cảm nhận được rằng giá trị mình nhận được cao hơn rất nhiều so với chi phí bỏ ra để mua sản phẩm hữu cơ đó. Một số giải pháp nhằm thúc đẩy tiêu thụ thực phẩm hữu cơ:

- Xây dựng danh sách các sản phẩm ở các mức giá khác nhau để có thể đáp ứng nhu cầu khác nhau của khách hàng.

- Xây dựng các mức giá chiết khấu ưu đãi cho khách hàng thường xuyên, các chương trình khuyến mãi, tri ân khách hàng vào các ngày đặc biệt như 20/10, 8/3, Tết, sinh nhật,…

- Niêm yết giá rõ ràng trên bao bì sản phẩm và trên quầy hàng của công ty.

- Cố gắng giữ mức giá ổn định cho các sản phẩm, tránh sự tăng giảm thất thường, gây tâm lý hoang mang cho khách hàng.

PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ


3.1. Kết luận

Qua thời gian thực tập tại công ty và quá trình nghiên cứu đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn thực phẩm hữu cơ của khách hàng TP Huế tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm”, tôi rút ra một số kết luận sau:

Quyết định lựa chọn của người tiêu dùng trải qua nhiều giai đoạn, đặc biệt là những thực phẩm đáp ứng nhu cầu thiết yếu và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Vì vậy, người tiêu dùng luôn cân nhắc trong việc chọn nơi cung ứng để mua sắm.

Quyết định lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng tại công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm chịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố, trong đó “Nhận thúc về sức khỏe”, “Uy tín công ty”, “Đặc điểm sản phẩm” và “Nhận thức về giá ” là bốn yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất. Biết được điều đó, công ty có thể tập trung vào các yếu tố này để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng.

Qua một thời gian dài hoạt động, công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm đã có một vị trí nhất định trong tâm trí khách hàng. Tuy nhiên với sự cạnh tranh của nhiều đối thủ trên thị trường, công ty cần cần hoàn thiện các chiến lược trong sản xuất, marketing để có thể giữ vững và phát triển vị thế trên thị trường.

Từ đó, có thể thấy rằng việc nghiên cứu để tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn thực phẩm hữu cơ tại công ty TNHH TV Nông sản hữu cơ Quế Lâm là thực sự cần thiết. Mặc dù đã tìm ra được những nhân tố ảnh hưởng nhưng đề tài vẫn không thể tránh khỏi những hạn chế.

3.2. Kiến nghị

Đối với công ty TNHH MTV Nông sản hữu cơ Quế Lâm

- Xây dựng quy trình kiểm soát chất lượng hàng hóa từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm để đảm bảo người tiêu dùng luôn nhận được những sản phẩm chất lượng.

- Xây dựng bộ phận marketing chuyên nghiệp để có thể kịp thời nắm bắt tình hình thị trường, khách hàng, đối thủ để đưa ra các chính sách hoạt động hiệu quả.

- Thường xuyên mở các lớp huấn luyện, đào tạo đội ngũ nhân viên để nâng cao chất lượng lao động, nhất là đội ngũ nhân viên bán hàng, những người tiếp xúc trực tiếp với người tiêu dùng.

- Tạo dựng mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương và các đối tác trong chuỗi sản xuất và cung ứng thực phẩm hữu cơ.

- Tiếp tục củng cố niềm tin của người tiêu dùng thông qua việc thực hiện đúng

cam kết và cung ứng sản phẩm chất lượng.

Đối với các cơ quan quản lý nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh thực phẩm hữu cơ

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong công tác xây dựng nhận thức người tiêu dùng về thực phẩm hữu cơ.

- Hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc quảng bá nhãn hiệu, sản phẩm thông qua các hội chợ nông sản hữu cơ, hội chợ thương mại,…

- Khuyến khích và động viên các doanh nghiệp, tạo động lực cho các doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Xem tất cả 102 trang.

Ngày đăng: 05/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí