Các yếu tố chất lượng dịch vụ du lịch điều dưỡng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Trung Tâm Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Ngành Xây Dựng Phía Nam - Bộ Xây Dựng - 11

PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Kính chào các anh (chị)! Tôi là Huỳnh Hiếu Tâm – Phó giám Đốc của Trung Tâm Điều dưỡng phục hồi chức năng. Hiện nay, Tôi đang nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng đối với các dịch vụ tại ...

Các yếu tố chất lượng dịch vụ du lịch điều dưỡng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Trung Tâm Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Ngành Xây Dựng Phía Nam - Bộ Xây Dựng - 10

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 5.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu Chúng tôi đã nghiên cứu đề tài Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ du lịch điều dưỡng và sự hài lòng của khách hàng tại Trung Tâm Điều ...

Các yếu tố chất lượng dịch vụ du lịch điều dưỡng ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tại Trung Tâm Điều Dưỡng Phục Hồi Chức Năng Ngành Xây Dựng Phía Nam - Bộ Xây Dựng - 2

Qua tìm hiểu thì những lý do chính khiến người Việt Nam lựa chọn một dịch vụ du lịch điều dưỡng ở nước ngoài là vì họ tin tưởng vào tay nghề, y đức của bác sĩ, y tá, trang thiết bị y tế hiện đại, trình độ y học tiên tiến, ...

Trang 178, Trang 179, Trang 180, Trang 181, Trang 182, Trang 183, Trang 184, Trang 185, Trang 186, Trang 187,

Trang chủ Tài liệu miễn phí