Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế

Xem tất cả 127 trang, được chia thành 15 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 15

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 15

One-Sample Statistics N Mean Std. Deviation Std. Error Mean DanhgiachunghoatdongBHc uacongty 119 3.76 .552 .051 DanhgiasanphamDVcuacong ty 119 3.68 .736 .067 Danhgiacacchinhsachbanha ngfcuacongty 119 3.63 .636 .058 One-Sample Test Test Value = 3 t df Sig. (2-tailed) Mean Difference 95% Confidence ...

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 14

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 14

Kolmogorov-Smirnov Z Test Statistics a,b Chatluongtotdob encao Nhieugoicuocvak enhtruyenhinh Mangtocdocao Chi-Square 4.028 3.598 5.311 df 4 4 4 Asymp. Sig. .402 .463 .257 a. Kruskal Wallis Test b. Grouping Variable: Nghenghiep Ranks Nghenghiep N Mean Rank Chatluongtotdobencao Hoc sinh sinh vien 3 ...

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Với Các Nhân Tố Đánh Giá Chung

Phân Tích Nhân Tố Khám Phá Efa Với Các Nhân Tố Đánh Giá Chung

Phụ lục 2.4. Phân tích nhân tố khám phá( EFA) lần 2 KMO and Bartletts Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .713 Bartletts Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1.011E3 df 153 Sig. .000 Total Variance Explained Compo nent Extraction Sums of Squared Loadings Rotation ...

Anh/chị Đánh Giá Như Thế Nào Về Đội Ngũ Nhân Viên Bán Hàng Của Công Ty?

Anh/chị Đánh Giá Như Thế Nào Về Đội Ngũ Nhân Viên Bán Hàng Của Công Ty?

STT Yếu tố (1) (2) (3) (4) (5) 1 Nhân viên luôn mang đồng phục khi tiếp xúc với khách hàng. 2 Trên tờ rơi quảng cáo có đầy đủ thông tin về các sản phẩm, dịch vụ. 3 Nhân viên tận dụng tốt các phương tiện hỗ trợ bán hàng. 6. Anh/chị ...

Anh/chị Đánh Giá Về Thương Hiệu Của Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt – Chi Nhánh Huế Như Thế

Anh/chị Đánh Giá Về Thương Hiệu Của Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt – Chi Nhánh Huế Như Thế

Một cách tốt nhất. Đồng thời cử nhân viên đến các buổi chia sẻ, đào tạo kỹ năng giao tiếp, bán hàng của các chuyên gia tổ chức để học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. 1. Kết luận PHẦN III. KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ Công ty Cổ phần Viễn ...

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt

Một Số Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT – CHI NHÁNH HUẾ. 4.1 Phân tích ma trận SWOT của công ty Để có thể đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động bán hàng tại ...

Kiểm Định One Sample T-Test Nhân Tố Chính Sách Giá

Kiểm Định One Sample T-Test Nhân Tố Chính Sách Giá

Qua kết quả phân tích tần suất, cho thấy khách hàng đánh giá ở mức 4 -5 chiếm tỷ lệ không cao với biến Công ty có uy tín trên thị trường 56,3% , Dễ tiếp cận dịch vụ 33% và Hình ảnh tốt 39,7%. Vẫn còn rất nhiều khách hàng đánh giá ...

Phân Tích Nhân Tố Với Nhóm Biến Đánh Giá Chung Về Hoạt Động Bán Hàng Bảng 2.12 Kiểm Định

Phân Tích Nhân Tố Với Nhóm Biến Đánh Giá Chung Về Hoạt Động Bán Hàng Bảng 2.12 Kiểm Định

2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA Phân tích nhân tố khám phá (Explore Factor Analysis- EFA) được sử dụng để nhận diện các nhóm nhân tố có thể ảnh hưởng đến Hoạt động bán hàng của công ty. Sự phù hợp của EFA được kiểm tra thông ...

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Fpt Telecom Chi Nhánh Huế Giai Đoạn 2018 - 2020

Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Fpt Telecom Chi Nhánh Huế Giai Đoạn 2018 - 2020

2.1.7. Tình hình hoạt động kinh doanh Bảng 2.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của FPT Telecom chi nhánh Huế giai đoạn 2018 - 2020 ĐVT: Triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2018 Năm 2019 Năm 2020 So sánh 2019/2018 2020/2019 +/- % +/- % Doanh thu bán hàng 76.365 125.697 ...

Thị Trường Viễn Thông Và Internet Tại Thành Phố Huế

Thị Trường Viễn Thông Và Internet Tại Thành Phố Huế

1.4.2. Thị trường viễn thông và internet tại thành phố Huế Với sự phát triển kinh tế, nhu cầu về các sản phẩm công nghệ thông tin và mạng internet ngày càng gia tăng, internet trở thành ngành kinh doanh khá hấp dẫn đối với các doanh ...

Các Yêu Cầu Đối Với Nhân Viên Bán Hàng Của Fpt Telecom

Các Yêu Cầu Đối Với Nhân Viên Bán Hàng Của Fpt Telecom

1.3.5. Truyền thông Truyền thông bao gồm tất cả các hoạt động nhằm tăng cường mức độ nhận biết của khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Trong hoạt động bán hàng, khuyến mãi có thể được xem là phương pháp hữu ...

Hệ Thống Các Chỉ Tiêu Nghiên Cứu Hoạt Động Bán Hàng

Hệ Thống Các Chỉ Tiêu Nghiên Cứu Hoạt Động Bán Hàng

- Bán hàng - Quản lý đơn hàng - Dịch vụ sản phẩm - Quản trị thông tin - Dịch vụ khách hàng - Hoạt động tiếp thị, truyền thông, kích thích tiêu thụ - Hội thảo hội họp - Đào tạo, tuyển dụng - Quản trị quan hệ khách hàng Các hoạt ...

Cơ Sở Khoa Học Về Hoạt Động Bán Hàng

Cơ Sở Khoa Học Về Hoạt Động Bán Hàng

H 1 : Có sự khác biệt giữa các nhóm. Mức ý nghĩa: α = 5%: + Nếu sig > 0,05: Chưa đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H 0 . + Nếu sig ≤ 0,05: Đủ bằng chứng thống kê để bác bỏ giả thuyết H 0 .  Kiểm định One sample T-test ...

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 2

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 2

DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Các chi nhánh của FPT Telecom miền trung 24 Bảng 2.2 Tình hình nguồn nhân lực của FPT Telecom chi nhánh Huế giai đoạn 2018 – 2020 29 Bảng 2.3 Tình hình nguồn vốn kinh doanh của FPT Telecom chi nhánh Huế giai đoạn 2018 – ...

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 1

Nghiên cứu hoạt động bán hàng tại công ty cổ phần Viễn thông FPT – Chi nhánh Huế - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Huế Khoa Quản Trị Kinh Doanh  Khóa Luận Tốt Nghiệp Nghiên Cứu Hoạt Động Bán Hàng Tại Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Fpt – Chi Nhánh Huế Sinh Viên Thực Hiện : Giảng Viên Hướng Dẫn: Trương ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số