Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị

Xem tất cả 133 trang, được chia thành 16 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 16

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 16

One-Sample Test Test Value = 5 t df Sig. (2- tailed) Mean Difference 95% Confidence Interval of the Difference Lower Upper E_Mobile_ Banking1 -10.373 94 .000 -.77895 -.9280 -.6298 E_Mobile_ Banking2 -9.491 94 .000 -.78947 -.9546 -.6243 E_Mobile_ Banking3 -13.447 94 .000 -1.23158 -1.4134 -1.0497 ...

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 15

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 15

Khác .750 * .248 .037 .03 1.47 Nông dân Kinh doanh -.552 .242 .211 -1.25 .15 Nhân viên văn phòng -.288 .254 .866 -1.03 .45 Công nhân -.183 .258 .980 -.93 .56 Viên chức -.392 .264 .676 -1.16 .38 Khác .567 .295 .395 -.29 1.42 Viên chức Kinh doanh -.160 .193 .961 -.72 .40 Nhân viên ...

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 14

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 14

(listwise) - Các dịch vụ mà khách hàng sử dụng: Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Dịch vụ gửi tiền 110 .00 1.00 .4000 .49214 Dịch vụ vay vốn 110 .00 1.00 .4818 .50196 Dịch vụ thẻ 110 .00 1.00 .8364 .37164 Dịch vụ thanh toán và ...

Rất Không Đồng Ý; 2. Không Đồng Ý; 3. Phân Vân; 4. Đồng Ý; 5. Rất Đồng Ý

Rất Không Đồng Ý; 2. Không Đồng Ý; 3. Phân Vân; 4. Đồng Ý; 5. Rất Đồng Ý

Câu 6: Anh/Chị cho biết mức độ đồng ý của mình về các loại thông tin của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thông Việt Nam chi nhánh Quảng Trị khi quyết định lựa chọn . Mức độ đồng ý dựa trên thang điểm như sau: 1. Rất ...

Phiếu Khảo Sát Khách Hàng Phiếu Khảo Sát

Phiếu Khảo Sát Khách Hàng Phiếu Khảo Sát

Thi đua cán bộ huy động giỏi, có chiến lược quảng bá, khuếch trương sản phẩm tốt hơn trên phương tiện truyền thông tin đại chúng. Phân bổ nhân viên quản lý từng kênh truyển thông tiếp thị như kênh Fanpage, Website. để nâng cao hiệu ...

Kết Quả Đánh Giá Thực Trạng Digital Marketing Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Kết Quả Đánh Giá Thực Trạng Digital Marketing Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Ta thấy, Sig. Anova = 0,000 2.2.1.6. Kết quả đánh giá thực trạng digital marketing của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị Trong quá trình thực tập tại ngân hàng và thông qua việc khảo sát điều tra thu ...

Đánh Giá Của Khách Hàng Về Các Công Cụ Digital Marketing Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triên

Đánh Giá Của Khách Hàng Về Các Công Cụ Digital Marketing Của Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triên

Nằm trong khoảng từ 0,7 đến 0,8 nên thang đo lường tốt. Ngoài ra, các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng (Corrected) lớn hơn 0,3. Vì vậy cả 5 biến quan sát đều được giữ lại. Sử dụng kiểm định Cronbach’s Alpha đối ...

Kênh Thông Tin Biết Đến Agribank Chi Nhánh Quảng Trị

Kênh Thông Tin Biết Đến Agribank Chi Nhánh Quảng Trị

Bảng 2.5: Kênh thông tin biết đến Agribank chi nhánh Quảng Trị Kênh thông tin Số lượng Phần trăm (%) Website 97 88,2 Fanpage 99 90,0 Email 89 80,9 Bạn bè, người thân 57 51,8 Tivi 40 36,4 SMS 29 26,4 Quảng cáo Online 44 40,0 Điện thoại của nhân viên 29 26,4 ...

Tốc Độ Tải Trang Web Của Agribank Trên Máy Tính Để Bàn.

Tốc Độ Tải Trang Web Của Agribank Trên Máy Tính Để Bàn.

Mua hàng. Radware cũng phát hiện ra trong một nghiên cứu khác rằng nhu cầu về tốc độ tải tăng theo thời gian. Ví dụ, trong năm 2010 một trang mất 6s để tải khoảng 40% nội dung. Trong khi năm 2014 là cần hơn 50%.Nghiên cứu cũng cho thấy rằng ...

Thực Trạng Của Hoạt Động Digital Marketing Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Thực Trạng Của Hoạt Động Digital Marketing Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Doanh nghiệp tư nhân mà cá nhân vay vốn là chủ hộ kinh doanh, chủ doanh nghiệp tư nhân.  Dịch vụ thanh toán và chuyển khoản:  Thanh toán trong nước Giao dịch gửi, rút tiền nhiều nơi: Khách hàng có thể thực hiện giao dịch gửi, rút ...

Thị Phần Nguồn Vốn Các Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Trị Năm 2019

Thị Phần Nguồn Vốn Các Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Tỉnh Quảng Trị Năm 2019

- Tiền ký quỹ: 5 tỷ đồng, tăng 1,5 tỷ so năm 2018. - Vốn ủy thác địa phương: 6 tỷ, không tăng giảm so năm 2018. b. Thị phần nguồn vốn trên địa bàn: Năm 2019, Agribank Quảng Trị tiếp tục giữ vững vị thế là NHTM có thị phần huy ...

Một Số Nghiên Cứu Trước Đây Về Digital Marketing Trong Ngân Hàng.

Một Số Nghiên Cứu Trước Đây Về Digital Marketing Trong Ngân Hàng.

1.2. Cơ sở thực tiễn. 1.2.1. Một số nghiên cứu trước đây về digital marketing trong ngân hàng. Hoạt động digital marketing đóng vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Do đó, các đề tài nghiên cứu liên ...

Vai Trò Của Digital Marketing Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng

Vai Trò Của Digital Marketing Đối Với Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng

Quảng cáo công cụ tìm kiếm (search engine advertising) là một trong những hình thức phổ biến nhất của PPC. Nó cho phép các nhà quảng cáo đặt giá thầu cho vị trí đặt quảng cáo trong liên kết được tài trợ của một công cụ tìm kiếm ...

Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Digital Marketing Và Marketing Truyền Thống?

Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa Digital Marketing Và Marketing Truyền Thống?

Kiểm định sự như nhau về giá trị trung bình của tổng thể thông qua Independente Sample T Test. Nếu Sig.(Levene) > 0,05 => Chấp nhận H 0 (đủ điều kiện để khẳng định hai tổng thể có giá trị trung bình như nhau). Ngược lại nếu Sig.(Levene) ...

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 2

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 2

DANH MỤC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức tại Agribank Quảng Trị 29 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 2.1: Tình hình nguồn vốn tại Agribank Quảng Trị giai đoạn 2017-2019 30 Hình 2.2: Thị phần nguồn vốn các ngân hàng thương ...

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 1

Nâng cao hiệu quả của hoạt động Digital Marketing tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Quảng Trị - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Huế Khoa Quản Trị Kinh Doanh  Khóa Luận Tốt Nghiệp Nâng Cao Hiệu Quả Của Hoạt Động Digital Marketing Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam Chi Nhánh Quảng Trị Sinh Viên ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top