Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

Xem tất cả 60 trang, được chia thành 7 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 7 thumb

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 7

Dịch TTQT sẽ tự động tìm đến NH để giao dịch, điều này là một tất yếu khách quan. Tuy nhiên, để thu hút được nhiều KH, mở rộng thêm đối tượng sử dụng dịch vụ TTQT, NH nên xúc tiến việc tiếp thị đối với các KH mới nhằm ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 6 thumb

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 6

Qua bảng tần số trên ta thấy tỷ lệ KH hài lòng với biểu phí dịch vụ TTQT của NH chiếm 41% và số lượng KH hoàn toàn hài lòng là 9%. Còn lại, số lượng KH có ý kiến trung lập là 47 người (chiếm tỷ lệ 47%) và có 3 người hoàn toàn ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 5 thumb

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 5

Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ được triển khai thực hiện tại tất cả các chi nhánh cấp II và III, các thủ quỹ và kiểm ngân ngoại tệ mặt của NH đều được tham dự các lớp học về kiểm định ngoại tệ nên doanh số mua bán ngoại tệ ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 4 thumb

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 4

Thông báo L/C xuất khẩu: Tiếp nhận L/C hoặc tu chỉnh L/C TTV kiểm tra tính xác thực của L/C TTV đăng ký số tham chiếu L/C và nhập dự liệu vào máy để theo dõi Lập thông báo và gửi cho KH Thu phí dịch vụ theo quy định Giao L/C gốc và thư ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 3 thumb

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 3

Đồng. Năm 2010, vốn điều lệ của Agribank đã đạt trên 21,000 tỷ đồng và là NH có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống NH tại VN. Agribank hiện có 2,300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc với 35,135 cán bộ nhân viên và 8 công ty ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 2 thumb

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 2

(5)NNK kiểm tra, đối chiếu HP với bộ chứng từ và hợp đồng, nếu hợp lý thì ra lệnh cho NH phục vụ mình thanh toán (hối phiếu trả ngay), hoặc ký chấp nhận lên HP (HP có kỳ hạn). Nếu không hợp lý thì NNK sẽ không thanh toán. (6)NH ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 1 thumb

Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, chi nhánh Đồng Nai - 1

Ph Ầ N M Ở  Đ Ầ U 1. Lý Do Ch Ọ N Đ Ề  Tài: Ngày Nay, Các Quốc Gia Muốn Hội Nhập Với Nền Kinh Tế Trên Thế Giới Thì Không Thể Thiếu Các Hoạt Động Kinh Tế Đối Ngoại. Cùng Với Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Đang Diễn ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số