Các Sản Phẩm Dịch Vụ Tại Agribank Đồng Nai [11]

Đồng. Năm 2010, vốn điều lệ của Agribank đã đạt trên 21,000 tỷ đồng và là NH có vốn điều lệ lớn nhất trong hệ thống NH tại VN. Agribank hiện có 2,300 chi nhánh và phòng giao dịch trên toàn quốc với 35,135 cán bộ nhân viên và 8 công ty ...

Quy Trình Nghiệp Vụ Thanh Toán Chuyển Tiền Với Nước Ngoài

Thông báo L/C xuất khẩu: Tiếp nhận L/C hoặc tu chỉnh L/C TTV kiểm tra tính xác thực của L/C TTV đăng ký số tham chiếu L/C và nhập dự liệu vào máy để theo dõi Lập thông báo và gửi cho KH Thu phí dịch vụ theo quy định Giao L/C gốc và thư ...

Mức Độ Tiếp Cận Với Khách Hàng

Nghiệp vụ mua bán ngoại tệ được triển khai thực hiện tại tất cả các chi nhánh cấp II và III, các thủ quỹ và kiểm ngân ngoại tệ mặt của NH đều được tham dự các lớp học về kiểm định ngoại tệ nên doanh số mua bán ngoại tệ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí