Chiến Lược Quản Lý Quá Trình Cung Cấp Dịch Vụ (Process)

+ Chuyên môn hóa theo thị trường (khách hàng): theo phương án này, ngân hàng tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu đa dạng của một nhóm khách hàng riêng biệt. + Bao phủ toàn bộ thị trường: ngân hàng đáp ứng nhu cầu của tưng khách hàng về ...

Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Của Vietcombank

Xây dựng các NHTMNN lớn mạnh về mọi mặt, đủ sức làm nòng cốt trong hệ thống NHTM trong cơ chế thị trường . Hoàn thiện bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động của các ngân hàng chính sách phù hợp với các thông lệ quốc tế, đáp ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí