Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam

Xem tất cả 67 trang, được chia thành 8 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - 8

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - 8

KẾT LUẬN Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng sâu rộng với khu vực và thế giới, cùng với yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh để đứng vững trên thị trường tài chính Việt Nam, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam với vai ...

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - 7

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - 7

Tập trung vào quản lý chuyên trách ở chi nhánh chính. Các “vệ tinh” với các dịch vụ mang tính chuyên môn cao và có giới hạn cần phải được xác định đúng vị trí và được quan tâm đặc biệt để vừa tối đa hóa thu nhập cho ngân ...

Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Của Vietcombank

Định Hướng Chiến Lược Phát Triển Của Vietcombank

Xây dựng các NHTMNN lớn mạnh về mọi mặt, đủ sức làm nòng cốt trong hệ thống NHTM trong cơ chế thị trường . Hoàn thiện bộ máy tổ chức và cơ chế hoạt động của các ngân hàng chính sách phù hợp với các thông lệ quốc tế, đáp ...

Định Hướng Chiến Lược Của Đảng Và Chính Phủ Về Phát Triển Thị Trường Tài Chính –

Định Hướng Chiến Lược Của Đảng Và Chính Phủ Về Phát Triển Thị Trường Tài Chính –

Vụ ngân hàng. Ở Việt Nam, trước đây các ngân hàng chủ yếu sử dụng kênh phân phối truyền thống là qua hệ thống các chi nhánh và ngân hàng đại lý, nhưng gần đây các kênh phân phối hiện đại như máy rút tiền tự động ATM, ngân hàng ...

Thực Trạng Hoạt Động Nghiên Cứu Thị Trường Và Môi Trường Marketing

Thực Trạng Hoạt Động Nghiên Cứu Thị Trường Và Môi Trường Marketing

Mở rộng cửa để họ mở rộng hoạt động tại Việt Nam trong thời gian tới. Những đối thủ cạnh tranh nước ngoài mạnh về tài chính, công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến và am hiểu các dịch vụ tài chính hiện đại sẽ ...

Chiến Lược Quản Lý Quá Trình Cung Cấp Dịch Vụ (Process)

Chiến Lược Quản Lý Quá Trình Cung Cấp Dịch Vụ (Process)

+ Chuyên môn hóa theo thị trường (khách hàng): theo phương án này, ngân hàng tập trung vào việc thỏa mãn nhu cầu đa dạng của một nhóm khách hàng riêng biệt. + Bao phủ toàn bộ thị trường: ngân hàng đáp ứng nhu cầu của tưng khách hàng về ...

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - 2

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - 2

Vào việc tăng doanh số tiền gửi và tăng số lượng khách hàng bằng việc chọn địa điểm thuận lợi nhất để mở chi nhánh mới. - Giai đoạn 2 - Những năm 70: Tại giai đoạn này các NHTM tập trung sự chú ý vào thiết lập mối quan hệ ...

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - 1

Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động marketing tại ngân hàng ngoại thương Việt Nam - 1

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế Chuyên Ngành Kinh Tế Đối Ngoại Khóa Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Các Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Hoạt Động Marketing Tại Ngân Hàng Ntvn Họ Và Tên Sinh Viên : Lê Hoàng Anh Lớp ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top