Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam thực trạng và giải pháp

Xem tất cả 102 trang, được chia thành 12 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 12 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 12

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Biểu 1: Số lượng công ty chứng khoán từ năm 1999 – 2006 28 Bảng 2: Vốn điều lệ của một số công ty từ năm 2005 – 2007 29 Bảng 3: Danh sách các công ty chứng khoán tại Việt Nam 31-34 Biểu 4 : Số lượng tài khoản ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 11 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 11

Thứ ba: Các chương trình ứng dụng tác nghiệp chính được đặt nền tảng trên một kiến trúc ứng dụng thống nhất, có khả năng trao đổi dữ liệu giữa các cấp và với hệ thống bên ngoài nhanh chóng và chính xác. Thứ tư: Sự thâm nhập ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 10 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 10

- Cấm tiến hành giao dịch giả, giao dịch mua, bán chứng khoán mà không chuyển dịch quyền sở hữu làm ảnh hưởng tới giá và khối lượng chứng khoán giao dịch trên thị trường. - Cấm CTCK thực hiện giao dịch thông đồng, tức là câu kết ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 9 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 9

Nhưng phần lớn trong số đó là CTCK trực thuộc các NHTM, có được sự hỗ trợ về tài chính từ các Ngân hàng như SBS, ACBS, IBS, BSC…. Và một số công ty có kết quả kinh doanh tốt như SSI, BVSC. Các CTCK còn lại có vốn điều lệ khá nhỏ bé ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 8 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 8

2. Cơ sở vật chất kỹ thuật còn ở trình độ thấp và thiếu tính đồng bộ, thiếu tính ổn định cũng ảnh hưởng đến việc đầu tư mở rộng hệ thống CNTT ngành chứng khoán. Một trong những điểm yếu của các CTCK tại Việt Nam là ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 7 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 7

Hồ Chí Minh, với phương thức bảo lãnh là cam kết chắc chắn. Việc thực hiện bảo lãnh phát hành đối với cổ phiếu vẫn còn ở mức hạn chế, trong năm qua chỉ có một số CTCK triển khai được hợp đồng bảo lãnh phát hành đối với ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 6 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 6

Bảng 7 NĂM 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Tínhđếnhết 26/6/2007 Khối lượng GD 3. 662.790 19.721.930 37.008.649 53.155.990 248.072.240 353.070.622 1.120.781.696 1.135.007.203 Giá trị giao dịch ( TR.Đ) 92.357 1.034.721 1.080.891 2.998.321 19.887.150 26.877.959 86.829.274 ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 5 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 5

4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Đệ Nhất MG, TD, BLPH, TV, LK 100.000.000.000đ 5 Công ty TNHH Chứng khoán Thăng Long MG, TD, BLPH, TV, LK 120.000.000.000 đồng 6 Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng á Châu MG, TD, BLPH, TV, LK 250.000.000.000 đồng 7 Công ty TNHH Chứng ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 4 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 4

 Vốn góp để thành lập công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh CTCK nước ngoài, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi. Các tổ chức, cá nhân tham gia góp ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 3 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 3

Phận quản lý cao nhất như HĐQT và ban điều hành. Và điều này có thể không kiểm soát được hết mọi hoạt động của tài chính tín dụng và có thể bị các nhân viên bên dưới lợi dụng hoặc kinh doanh sai lệch định hướng chung của ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 2 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 2

Hành, tới đợt phát hành. Công bố thông tin được được tiến hành khi phát hành lần đầu cũng như theo các chế độ thường xuyên và đột xuất, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, Sở giao dịch, các CTCK và các tổ chức có ...

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 1 thumb

Hoạt động của các công ty chứng khoán tại Việt Nam - thực trạng và giải pháp - 1

Lời Mở Đầu Ngày Nay Trong Quá Trình Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Và Toàn Cầu Hoá Diễn Ra Sâu Rộng, Nền Kinh Tế Việt Nam Đã Và Đang Đứng Trước Nhiều Cơ Hội Cũng Như Thách Thức. Trong Bối Cảnh, Sự Ra Đời Của Thị Trường Chứng Khoán ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số