Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây Thực trạng và giải pháp

Xem tất cả 112 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 14 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 14

Chỉnh lại cách tiếp cận thị trường , nghiên cứu lại các sản phẩm chủ lực để tập trung vào đầu tư cho có hiệu quả. - Đối với DA mở rộng giấy Bãi Bằng giai đoạn 2 để khắc phục tình trạng về vốn như DA nhà máy Giấy Thanh ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 13 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 13

Bộ đại học và trên đại học với phương thức ngành Giấy tham gia cấp kinh phí đào tạo. 2.1.5.Về tài chính Phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra quyết toán của các đơn vị thành viên và TCT trình Hội đồng quản trị. ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 12 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 12

Doanh của các hộ gia đình tại chỗ và các hộ gia đình, cá nhân ở địa phương khác. Cần ưu tiên giao đất, cho thuê đất đối với những hộ nông dân có vốn, có kinh nghiệm sản xuất và quản lý. Giao đất, cho thuê đất, khoán lâm ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 11 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 11

Tăng như vậy thì sẽ dẫn tới giá thành sản phẩm của TCT Giấy cũng như của các DN trong ngành sẽ khó cạnh tranh với sản phẩm nhập ngoại trên thị trường. 2.3. Thiếu vốn Hạn chế về vốn cũng làm giảm sức cạnh tranh của các mặt ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 10 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 10

* Thực hiện và đánh giá chính sách thâm nhập thị trường: Cũng như quá trình hoạch định thị trường, công tác hoạch định chiến lược thâm nhập thị trường của TCT chưa có qui trình cụ thể. Việc hoạch định chiến lược thâm nhập ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 9 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 9

Giấy. Các sản phẩm giấy in, giấy viết của TCT phần nào đã đáp ứng được yêu cầu về độ trắng, độ nhẵn ,độ đục .của họ để họ có thể gia công thành các sản phẩm khác nhau cho phù hợp với nhu cầu của mình. Có thể nói ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 8 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 8

Thầu như: thực hiện xong gói thầu xây dựng nhà UBND xã Châu Lộc, tổ chức mở gói thầu cung cấp thiết bị và dịch vụ kỹ thuật, tuy nhiên do các nhà thầu đặt giá quá cao so với dự toán nên dự án đến nay vẫn chưa thể triển khai ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 7 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 7

Phòng XNK & TBPT sẽ mang bộ chứng từ do bên bán gửi tới địa điểm giao hàng. Tại đây cán bộ XNK của TCT sẽ trình vận đơn và toàn bộ hồ sơ nhận hàng cho người chuyên chở đồng thời làm thủ tục giám định hàng hóa và các thủ tục ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 6 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 6

- Theo dõi việc thanh toán XK: Cán bộ Phòng XNK & TBPT làm các thủ tục liên quan đến thanh toán cho hợp đồng XK. Kiểm tra các L/C của các nhà NK hoặc các phương thức thanh toán khác của hợp đồng XK ta đã ký kết, có ý kiến điều chỉnh khi ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 5 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 5

+ Giấy khăn ăn Venus và giấy ăn Bapaco chiếm tỷ trọng 12,4% trong tổng kim ngạch XK mặt hàng giấy của Cty Giấy Tissue Sông Đuống. + Giấy Royo bỏ túi chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng kim ngạch XK của Cty Giấy Tissue Sông Đuống nhưng ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 4 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 4

- Dăm mảnh Tấn KTĐ 75.000 71.072 110.000 115.580 150.000 139.194 150.000 162,6 92,8 108 - Giấy in, viết Tấn 15.000 5.859 10.000 9.439 16.000 25.131 30.000 161,1 157 119,3 - Giấy Tissue Tấn 4.338 5.000 2.884 4.000 3.156 5.556 66,5 78,9 176 V. Lãi lỗ Triệu đ (51.200) (4.514) ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 3 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 3

Sóng. Lượng giấy làm lớp giữa các tông sóng XK đạt mức tăng thấp hơn một chút, đạt 15.000 tấn; tăng 13,5% so với năm 2006. Đến năm 2008, thị trường giấy Việt Nam, do ảnh hưởng chung của mức giá trên thị trường toàn cầu và tình ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 2 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 2

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM‌‌ I. Tổng quan về ngành công nghiệp Giấy nước ta 1. Những đặc trưng cơ bản của ngành Giấy Ngành Giấy có những đặc trưng cơ bản đòi hỏi sự quan tâm của các nhà lãnh đạo ...

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 1 thumb

Hoạt động xuất nhập khẩu và đầu tư tại tổng công ty giấy Việt Nam trong những năm gần đây - Thực trạng và giải pháp - 1

Trường Đại Học Ngoại Thương Khoa Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế Chuyên Ngành Kinh Tế Đối Ngoại  Khoá Luận Tốt Nghiệp Đề Tài: Hoạt Động Xuất Nhập Khẩu Và Đầu Tư Tại Tổng Công Ty Giấy Việt Nam Trong Những Năm Gần Đây - ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số