Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên

Xem tất cả 282 trang, được chia thành 35 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 35 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 35

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 34 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 34

3.1. Câu 2: Đoàn cơ sở đã làm gì để nâng cao ý thức chấp hành luật lệ giao thông cho đoàn viên thanh niên? . . . . . . . . Xin chân thành cảm ơn đồng chí! PHIẾU KHẢO SÁT NHẬN THỨC CỦA THANH NIÊN VỀ MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA LUẬT GIAO THÔNG ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 33 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 33

. - Mức độ nguy hiểm, khả năng bị phát hiện và xử lý bởi cảnh sát giao thông khi không thực hiện đúng quy định này? Vì sao? . . . . . - Mức phạt đối với vi phạm quy định này hiện là nặng hay nhẹ? Cần phải có hình phạt gì để ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 32 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 32

Tờ thứ: . Mẫu: QS-1 BIÊN BẢN QUAN SÁT HÀNH VI THAM GIA GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ CỦA THANH NIÊN KHI LÁI XE MÁY * Quan sát viên: . * Ngày quan sát .Buổi Từ giờ đến giờ * Địa điểm quan sát: . * Khách thể quan sát:  TNSV  TNCC  TNKDC * Kết quả ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 31 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 31

PHỤ LỤC 4 MỘT SỐ SỐ LIỆU THỐNG KÊ Kết quả phân tích ANOVA hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên theo biến số giới tính: ANOVA COMPUTE MeanHANHVI=mean(NHANTHUC,THAIDO,DONGCO,HANHDONG) Sum of Squares df Mean Square F Sig. Between Groups 5,581 1 ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 30 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 30

Bảng 23. Mức độ thực hiện hành động chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm của thanh niên khi lái xe máy tham gia giao thông T T Hành động chấp hành quy định đội mũ bảo hiểm khi lái xe máy của thanh niên Mức độ thực hiện hành động ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 29 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 29

Bảng 16. Mức độ sẵn sàng chấp hành quy định về việc chấp hành tín hiệu đèn giao thông của thanh niên TT Quy định về chấp hành tín hiệu đèn giao thông Mức độ sẵn sàng chấp hành (%) Điểm trung bình Độ lệch chuẩn Không sẵn sàng ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 28 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 28

Ghi chú về mức độ: (1) Rất thấp: Điểm trung bình từ 0 đến 2,86; (2) Thấp: Điểm trung bình từ trên 2,86 đến 3,13; (3) Trung bình: Điểm trung bình từ trên 3,13 đến đến 3,67; (4) Cao: Điểm trung bình từ trên 3,67 đến 3,94; (5) Rất cao: Điểm ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 27 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 27

ĐIỂM SỐ Thêm 1 điểm với mỗi hành vi tìm kiếm cảm giác cao. Điểm của bạn càng cao (tối đa 40 điểm), bạn càng là người thích tìm kiếm những cảm giác mạnh và mới lạ. Item Phản ứng cho thấy hành vi tìm kiếm cảm giác cao Thêm 1 ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 26 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 26

Đường bộ của người lái xe máy sau đây như thế nào? (Căn cứ theo Nghị định 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ) TT Hành vi Mức xử phạt Mức độ nghiêm khắc Quá nhẹ Nhẹ Vừa phải Nặng Rất nặng 1 2 3 4 5 22.1 Không đội mũ bảo ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 25 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 25

10.1.3. Câu 11: Anh (Chị) có ý kiến như thế nào về những nhận định sau đây: TT Nhận định Mức độ đồng ý Không đồng ý Đồng ý 1 phần nhỏ Đồng ý 1 nửa Đồng ý 1 phần lớn Đồng ý 1 2 3 4 5 11.1 Tôi luôn quan tâm tìm hiểu và cập ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 24 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 24

Câu 3: Trong quá trình lái xe máy tham gia giao thông, Anh (Chị) nhận thức về những thành tố của tình huống giao thông ở mức độ nào? TT Những thành tố của tình huống giao thông đường bộ Mức độ nhận thức Không rõ Rõ 1 phần nhỏ Rõ 1 ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 23 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 23

James T.; Baxter, James S. (1992), Intention to commit driving violations: An application of the theory of planned behavior, Journal of Applied Psychology , Vol 77(1), Feb 1992, 94-101. 140. Parry, M.H. (1968), Aggression on the Road, London: Tavistock 141. Perrig, W., & Kintsch, W. (1985), ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 22 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 22

Tế quốc dân, Hà Nội. 53. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (2015), Báo cáo Kết quả công tác Dân số - KHHGĐ năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015 , Hà Nội. 54. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh -Trung tâm Dự báo và Nghiên cứu Đô thị ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 21 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 21

Động cơ của hành vi chấp hành và hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ rất đa dạng và có mức độ khác nhau. Khi thực hiện những hành vi chấp hành hoặc vi phạm luật giao thông đường bộ, cả nam và nữ thanh niên thường quan tâm ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 20 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 20

2. Số liệu ở bảng 4.24 (số liệu chi tiết ở bảng 29, Phụ lục 3) cho thấy: Mức độ hiểu biết chung của thanh niên nhóm thực nghiệm trước khi tác động về một số quy định của luật giao thông đường bộ ở mức trung bình. Kiểm ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 19 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 19

5. Số liệu ở bảng 4.22 cho thấy: Phản ứng của cộng đồng xã hội khi thanh niên có hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ ở mức độ khác nhau đối với từng hành vi cụ thể. Nhìn chung, cộng đồng xã hội thường không có phản ứng ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 18 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 18

4.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên 4.2.1. Các yếu tố chủ quan 4.2.1.1. Yếu tố xúc cảm Chúng tôi chỉ nghiên cứu sự ảnh hưởng của một số yếu tố xúc cảm là tâm trạng và trạng thái ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 17 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 17

TT Số liệu ở bảng 4.12 (số liệu chi tiết ở bảng 24, Phụ lục 3) cho thấy: Hành động chấp hành quy định của luật giao thông đường bộ về tốc độ khi lái xe máy của thanh niên ở mức độ cao. Tuy nhiên, trong đó, hành động giảm tốc ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 16 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 16

Số liệu ở bảng 4.8 (số liệu chi tiết ở bảng 20, Phụ lục 3) cho thấy: Thái độ chung của thanh niên đối với hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ của người lái xe máy ở mức độ trung bình. Trong đó: - Thanh niên có thái độ ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 15 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 15

Khi thảo luận nhóm, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay, đèn xanh đèn đỏ được lắp phổ biến, nhất là ở những giao lộ có mật độ phương tiện qua lại lớn. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng có lực lượng chức năng ở những nơi có t n ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 14 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 14

Bạn N.H.N cho biết: “ Qua các phương tiện thông tin đại chúng, em được biết khi đang điều khiển xe máy thì không được nghe, gọi điện thoại cũng như đọc, xem tin nhắn; còn quy định không được đeo tai nghe nhạc khi đi xe máy em chưa hề ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 13 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 13

(i) Bước 1: Nghiệm thể được xem một tình huống trong clip, trong đó nhân vật lái xe máy thực hiện hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Trước khi có hậu quả xảy ra thì tạm dừng clip. (ii) Bước 2: Các nghiệm thể được hướng ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 12 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 12

Chúng tôi tổ chức cho các khách thể thảo luận nhóm nhằm tìm hiểu sâu hơn về những biểu hiện cụ thể của hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên, nhất là các hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ cũng như các yếu tố ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 11 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 11

* Mục đ ch: Xây dựng cấu trúc, hình thành nội dung bảng hỏi, phiếu quan sát, phiếu phỏng vấn sâu, việt hóa trắc nghiệm Tìm kiếm cảm giác của Zuckerman,. * Phương pháp nghiên cứu : kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu tài liệu, văn ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 10 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 10

(tiêu cực), họ thường báo cáo với xác suất thấp hơn về các sự kiện tích cực và báo cáo với xác suất cao hơn về các sự kiện tiêu cực [185]. Kết quả trên cho thấy tâm trạng tiêu cực dẫn đến nhận thức về nguy cơ cao hơn trong khi ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 9 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 9

Báo cáo thực trạng toàn cầu về an toàn giao thông năm 2013 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chỉ ra rằng: có sự gia tăng nhanh chóng số lượng xe hai bánh gắn động cơ ở các quốc gia, kéo theo sự gia tăng số lượng người bị thương ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 8 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 8

+ Hệ thống kiểm soát giao thông: camera giao thông, thiết bị bắn tốc độ, cảnh sát giao thông,. + Điều kiện đường sá (mặt đường, các chướng ngại vật …); + Điều kiện khác: không gian, thời gian, thời tiết,… Ở cấp độ 2 : thanh ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 7 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 7

Thanh niên muốn tham gia giao thông an toàn, đúng luật phải có sự tập trung của chú ý. Mặt khác, một thông điệp, thông tin, chương trình về an toàn giao thông chỉ hiệu quả đối với thanh niên khi nó được chú ý và thu hút sự chú ý của ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 6 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 6

Để khắc phục những khiếm khuyết, hạn chế của các trường phái tâm lí học nêu trên, các nhà tâm lí học hoạt động đã nghiên cứu và đưa ra quan niệm đúng đắn, khách quan hơn về hành vi. Theo Vư-gốt-xki, tâm lí học phải nghiên cứu ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 5 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 5

Có vấn đề, hành vi rủi ro của thiếu niên là kết quả của một tương tác giữa các yếu tố nguy cơ khác nhau phát sinh từ sinh lý, tâm l , môi trường, gia đình, lĩnh vực kinh tế và sự tương tác hành vi của các cá nhân. Lý thuyết hành vi ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 4 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 4

Viên coi đó là điều bắt buộc phải tuân thủ hoặc coi đó là hành vi văn minh; trong đó, 59,16% sinh viên cho biết lí do thắt dây an toàn là sợ bị phạt, 18,3% sinh viên cho rằng thắt dây an toàn do bị thuyết phục bởi tầm quan trọng của nó ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 3 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 3

Hướng tới mục tiêu gợi ý hành động và sự tự tin. Ví dụ: Dùng những biển báo điện tử để nhắc nhở lái xe về chạy quá tốc độ; đề ra giới hạn tốc độ hoặc thời gian nghỉ cần thiết sau khi đã lái xe một quãng đường dài; ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 2 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 2

Thành phố lớn cũng diễn ra khá nghiêm trọng và phức tạp, nhất là vào giờ cao điểm, gây ra nhiều bức xúc cho người dân khi tham gia giao thông. Hàng ngày, người dân tại những thành phố này phải đối mặt với ô nhiễm tiếng ồn, ô ...

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 1 thumb

Hành vi tham gia giao thông đường bộ của thanh niên - 1

Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam Học Viện Khoa Học Xã Hội Nghiêm Đình Đạt Hành Vi Tham Gia Giao Thông Đường Bộ Của Thanh Niên Ngành: Tâm Lý Học Mã Số: 62 31 04 01 Luận Án Tiến Sĩ Tâm Lý Học Người Hướng Dẫn Khoa Học: Pgs.ts ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số