Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 18

KT1 KT 0.71 0.4959 0.5041 KT3 KT 0.777 0.396271 0.603729 KT4 KT 0.779 0.393159 0.606841 KT2 KT 0.575 0.669375 0.330625 NT3 NT 0.879 0.227359 0.772641 3.265 1.322825 2.677175 10.660225 0.889609 0.669294 NT4 NT 0.863 0.255231 0.744769 NT2 NT 0.762 0.419356 0.580644 NT1 NT 0.761 0.420879 0.579121 TT2 ...

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 17

KT5. Công ty xem sự hài lòng của khách hàng như chỉ số đánh giá hiệu quả kinh doanh 250 2.00 5.00 3.8240 .70071 PL1. Công ty tuân thủ quy định pháp luật trong kinh doanh 250 2.00 5.00 4.0120 .52627 PL2. Công ty tuân thủ nguyên tắc công khai, minh bạch về ...

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 16

TT3.Công ty tôi luôn nổ lực đóng góp cho xã hội chứ không chỉ 17.0200 3.112 .595 .730 đơn thuần là kinh doanh vì lợi nhuận TT4.Công ty tôi luôn trích/phân chia một số nguồn kinh phí 17.0960 3.380 .496 .761 của mình cho các hoạt động từ thiện ...

Kiểm Định Độ Tin Cậy Của Thang Đo(Cronbach’S Alpha)

II. NIỀM TIN VÀO SỰ HỖ TRỢ CỦA TỔ CHỨC Niềm tin vào sự hỗ trợ của tổ chức Mức độ đồng ý 22. Tôi tin tưởng rằng tôi được đối xử công bằng và đúng mực tại công ty. 1 2 3 4 5 23. Tôi tin rằng tôi được đảm bảo đầy đủ ...

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 14

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt 1. Châu Thị Lệ Duyên, Nguyễn Huỳnh Kim Ngân và Nguyễn Thanh Liêm, 2004, Nghiên cứu mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội, lợi ích kinh doanh và hiệu quả tài chính của doanh nghiệp khu vực ...

Việc Thực Hiện Trách Nhiệm Pháp Lý Của Công Ty

Thúc đẩy các phương pháp quảng cáo sản phẩm, dịch vụ để khách hàng biết đến các thương hiệu của Apec Group. Đồng thời tạo niềm tin và cam kết với khách hàng. Tuyệt đối không quảng cáo sai sự thật, hãy đưa đến những sản ...

Kết Quả Phân Tích Mô Hình Cấu Trúc Tuyến Tính Sem

2.2.6. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) Sau khi phân tích nhân tố khẳng định CFA, tiếp tục sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM nhằm để xác định các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố nhận ...

Bảng Thống Kê Mô Tả Nhận Thức Trách Nhiệm Từ Thiện

Đối tác và khách hàng) và (Lãnh đạo công ty tôi luôn quan tâm và có trách nhiệm với những ảnh hưởng tiêu cực mà công ty có thể gây ra cho cộng đồng) được nhân viên đánh giá cao nhất với cùng số điểm trung bình là 4,4000. Con số này ...

Tình Hình Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Apec Group

Ứng với 20,09%. Số lượng lao động có sự tăng lên qua các năm, tuy nhiên số lao động nữ và nam cũng không chênh lệch quá nhiều. Điều này đến từ nhiều lý do, hiện tại công ty có nguồn nhân sự rất trẻ, hoạt động chủ yếu trong ...

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 6

Chức tác động gián tiếp đến sự tham gia vào các hoạt động CSR của nhân viên thông qua niềm tin của họ đối với tổ chức. Cụ thể, các tổ chức nên sử dụng những người có niềm tin với tổ chức của họ, có nhiều khả năng phát ...

Trách Nhiệm Xã Hội Công Ty (Csr) Và Các Bên Liên Quan

Nguyện được đề cập như trách nhiệm xã hội của công ty. Và cuối cùng, mối quan tâm của xã hội và lợi ích xã hội thuật ngữ các bên liên quan và thu hẹp trách nhiệm mà một công ty phải đáp ứng. Banerjee (2007) khẳng định rằng ...

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 2

Bảng 2.16: Bảng thống kê mô tả nhận thức trách nhiệm đạo đức và môi trường 70 Bảng 2.17: Bảng thống kê mô tả nhận thức trách nhiệm từ thiện 71 Bảng 2.18: Bảng thống kê mô tả niềm tin tổ chức 72 Bảng 2.19: Bảng thống kê mô tả ...

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 1

Đại Học Huế Trường Đại Học Kinh Tế Khoa Quản Trị Kinh Doanh  -  Khoá Luận Tốt Nghiệp Nhận Thức Trách Nhiệm Xã Hội Doanh Nghiệp (Csr), Niềm Tin, Cam Kết Gắn Bó Và Hành Vi Trách Nhiệm Xã Hội Của Nhân Viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số