Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Xem tất cả 121 trang, được chia thành 14 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 14

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 14

PHỤ LỤC SỐ 2 CÁC BIỂU ĐỒ HUY ĐỘNG VỐN VÀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NHTM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI Biểu đồ số 1: Tổng vốn huy động, trong đó bằng VND và bằng ngoại tệ 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 13

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 13

3.3.3 Nâng cao chất lượng và hiệu quả thông tin tín dụng Trung tâm Thông tin Tín dụng (CIC) đã đạt được bước tiến dài trong việc cung cấp thông tin về tình hình tín dụng, nhưng CIC chưa phải là cơ quan định mức tín nhiệm doanh nghiệp ...

Giải Pháp Cụ Thể Trong Từng Ngân Hàng Thương Mại

Giải Pháp Cụ Thể Trong Từng Ngân Hàng Thương Mại

Vay một công trình, một dự án mà không thông qua đồng tài trợ, dẫn đến rủi ro trong hoàn trả nợ. 3.2.2. Giải pháp cụ thể trong từng ngân hàng thương mại 3.2.2.1 Giải pháp về nhân sự Yếu tố con người luôn có vị trí quyết định ...

Định Hướng Phát Triển Kinh Tế Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2020 Và Dự Báo Hoạt Động Ngân Hàng

Định Hướng Phát Triển Kinh Tế Tỉnh Đồng Nai Đến Năm 2020 Và Dự Báo Hoạt Động Ngân Hàng

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020 VÀ DỰ BÁO HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TRÊN ĐỊA ...

Thiếu Thông Tin Về Quy Hoạch Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn

Thiếu Thông Tin Về Quy Hoạch Sử Dụng Đất Trên Địa Bàn

Trình độ chuyên môn của cán bộ tín dụng yếu kém sẽ dẫn tới không nắm chắc các quy định trong các bộ luật, quy chế cho vay và các quy định khác liên quan đến công tác tín dụng. Cho vay theo thói quen mà không thường xuyên cập nhập và ...

Đánh Giá Việc Vận Dụng Basel Trong Việc Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Của Nhtm Trên Địa Bàn Tỉnh

Đánh Giá Việc Vận Dụng Basel Trong Việc Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Của Nhtm Trên Địa Bàn Tỉnh

Còn các NHTM khác như Sacombank, ACB, Eximbank khách hàng chủ yếu là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp vừa và nhỏ nên qua báo cáo tổng kết thì tỷ lệ nợ quá hạn ở các ngân hàng này rất thấp vì họ kiểm soát rủi ro tín ...

Cơ Cấu Dư Nợ Cho Vay Phân Theo Thành Phần Kinh Tế

Cơ Cấu Dư Nợ Cho Vay Phân Theo Thành Phần Kinh Tế

2.3.1.4. Cơ cấu dư nợ cho vay phân theo thành phần kinh tế Bảng số 2.7: Dư nợ cho vay phân loại theo thành phần kinh tế giai đoạn 2007-2011 Đơn vị tính: Tỷ đồng Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011 Tổng dư nợ 23.846 27.320 35.721 ...

Thực Trạng Tín Dụng & Rủi Ro Tín Dụng Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai‌

Thực Trạng Tín Dụng & Rủi Ro Tín Dụng Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai‌

Diễn biến chung của cả nước. Trong năm này diễn biến lãi suất đầu vào cũng rất phức tạp. Tuy Ngân hàng Nhà nước quy định trần lãi suất huy động là 14 % năm, nhưng phần lớn các ngân hàng thương mại trên địa bàn đã có cuộc chạy ...

Vài Nét Về Hệ Thống Nhtm Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai

Vài Nét Về Hệ Thống Nhtm Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai

Tuy nhiên để biết được hiệu quả QLRRTD có hiệu quả hay không ta phải tính các chi tiêu tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ quá hạn trong một thời kỳ chứ không phải trong một thời điểm. Tức là tỷ lệ nợ quá hạn và tỷ lệ nợ xấu ...

Các Phương Pháp Tiếp Cận Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel

Các Phương Pháp Tiếp Cận Rủi Ro Tín Dụng Theo Basel

Vay. Đặc biệt chú trọng thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng, không để nợ xấu gia tăng. - Phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các nguyên tắc, thủ tục cho vay và cấp tín dụng khác, tránh xảy ra sự cố ...

Khái Niệm Và Sự Cần Thiết Của Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Khái Niệm Và Sự Cần Thiết Của Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng

Hạng cao nhất từ Aaa nhưng với Standard & Poor thì cao nhất là AAA. Việc xếp hạng giảm dần từ Aa (Moody) và AA (Standard & Poor) sau đó thấp dần để phản ánh rủi ro không được hoàn vốn cao. Mô hình xếp hạng của công ty Moody và Standard & ...

Tác Động Đến Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng

Tác Động Đến Hoạt Động Kinh Doanh Của Ngân Hàng

1.2.3 Đánh giá rủi ro tín dụng 1.2.3.1 Nợ quá hạn và tỷ lệ nợ quá hạn a/ Nợ quá hạn (Expired Debt) Nợ quá hạn là những khoản nợ không hoàn trả đúng hạn, không được phép và không đủ điều kiện để được gia hạn nợ. Để quản ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 2

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 2

Kinh doanh của ngân hàng, góp phần nâng cao uy tín và tạo ra lợi thế của ngân hàng trong cạnh tranh, đồng thời góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - Xuất phát từ lý do nêu trên, tôi đã chọn đề ...

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 1

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro tín dụng của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đồng Nai - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Tp. Hồ Chí Minh Bùi Thị Vân Anh Giải Pháp Nâng Cao Hiệu Quả Quản Lý Rủi Ro Tín Dụng Của Hệ Thống Ngân Hàng Thương Mại Trên Địa Bàn Tỉnh Đồng Nai Chuyên Ngành Tài Chính – Ngân Hàng ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số