Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng

Xem tất cả 104 trang, được chia thành 13 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 13

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 13

Điều tiết của Giới tính đến ảnh hưởng của điều chỉnh mầu sắc, lặp lại và kích thước tới nhận biết thương hiệu qua tên logo Variables in the Equation B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Step 1 a Kichthuoc .685 .223 9.419 1 .002 1.985 Mausac .750 .222 11.448 1 ...

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 12

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 12

96) Phelps, J., Thorson, N. (2003), ‘Brand Familiarity and Product Involvement Effects on the Attitude Toward an Ad - Brand Attitude Relationship’, Journal Advances in Consumer Research Volume , tập 18, tr.202-219. 97) Pieters, R., Wedel, M. (2004), ‘A Review of Eye-Tracking Research in ...

Hạn Chế Và Hướng Nghiên Cứu Trong Tương Lai

Hạn Chế Và Hướng Nghiên Cứu Trong Tương Lai

5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu trong tương lai 5.3.1 Những hạn chế trong kết quả nghiên cứu‌ Nghiên cứu của tác giả có một số hạn chế sau đây: Hạn chế thứ nhất: phạm vi khảo sát của nghiên cứu chỉ được thực hiện tại ...

Những Đóng Góp Mới Về Học Thuật Của Nghiên Cứu

Những Đóng Góp Mới Về Học Thuật Của Nghiên Cứu

Giả thuyết Nội dung Kết quả kiểm định TĐQC). H6 Kết hợp mầu sắc và kích thước của logo & tên thương hiệu: thông điệp quảng cáo với logo & tên thương hiệu có mầu và kích thước lớn sẽ làm tăng nhận biết thương hiệu của người ...

Giả Thuyết H4 Ảnh Hưởng Của Kết Hợp Điều Chỉnh Lặp Lại Và Sử Dụng Mầu Sắc‌

Giả Thuyết H4 Ảnh Hưởng Của Kết Hợp Điều Chỉnh Lặp Lại Và Sử Dụng Mầu Sắc‌

4.2.4 Giả thuyết H4 ảnh hưởng của kết hợp điều chỉnh lặp lại và sử dụng mầu sắc‌ Bảng 4.9. Kiểm định Chi-Square về tác động kết hợp lặp lại với mầu sắc Nhận biết Đúng Sai Tổng Tỷ lệ % đúng Tỷ lệ % sai Pearson- Chi- ...

Một Số Thống Kê Mô Tả Về Nghiên Cứu Thực Nghiệm

Một Số Thống Kê Mô Tả Về Nghiên Cứu Thực Nghiệm

Phương án 2: Đối tượng khảo sát tiếp xúc một mẫu tờ rơi duy nhất. Toàn bộ mẫu khảo sát sẽ được chia làm 08 nhóm, mỗi nhóm tiếp xúc với duy nhất 01 mẫu tờ rơi. Đối tượng khảo sát được xem, đọc mẫu tờ rơi như với một ...

Tổng Hợp Ý Kiến Chuyên Gia Và Cá Nhân Về Thiết Kế Bảng Xác Định Logo Và Tên Thương Hiệu

Tổng Hợp Ý Kiến Chuyên Gia Và Cá Nhân Về Thiết Kế Bảng Xác Định Logo Và Tên Thương Hiệu

Hình 3.12. Tên thương hiệu chính thức‌ Nguồn: tác giả thiết kế để phục vụ nghiên cứu Tên thương hiệu mới là AD BANK, được thiết kế với một số đặc điểm: - Chữ AD đảm bảo khác biệt về hình dạng và không trùng lắp với ...

Vai Trò Của Logo Và Tên Thương Hiệu Trong Quảng Cáo Của Các Nhtm Ở Việt Nam‌

Vai Trò Của Logo Và Tên Thương Hiệu Trong Quảng Cáo Của Các Nhtm Ở Việt Nam‌

Thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của khách hàng. 3.2.3. Vai trò của logo và tên thương hiệu trong quảng cáo của các NHTM ở Việt Nam‌ Trong thực tế, từ lâu logo và tên thương hiệu có vai trò quan trọng trong hoạt động ...

Hoạt Động Quảng Cáo Của Các Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam.

Hoạt Động Quảng Cáo Của Các Ngân Hàng Thương Mại Ở Việt Nam.

Như đã trình bày ở giả thuyết H2 & H3, ảnh hưởng kích thước và lặp lại trong quảng cáo đến nhận biết của người tiêu dùng đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu. Đối với nghiên cứu ảnh hưởng của kích thước trong quảng ...

Các Nghiên Cứu Về Phương Pháp & Kỹ Thuật Sử Dụng Các Yếu Tố Logo & Tên Thương Hiệu, Mầu

Các Nghiên Cứu Về Phương Pháp & Kỹ Thuật Sử Dụng Các Yếu Tố Logo & Tên Thương Hiệu, Mầu

Liên quan đến thiết kế thông điệp và khai thác các yếu tố thị giác, một số tác giả cũng chỉ ra ảnh hưởng của các kỹ thuật sử dụng lặp lại, hoặc điều chỉnh màu sắc, kích thước các yếu tố trong thông điệp quảng cáo đến ...

Thông Điệp Quảng Cáo Khái Niệm Thông Điệp Quảng Cáo ‌‌

Thông Điệp Quảng Cáo Khái Niệm Thông Điệp Quảng Cáo ‌‌

Hợp của phân tích và sáng tạo. Phân tích liên quan đến xác định phương tiện sẽ tiếp cận đối tượng nhận tin ở thị trường mục tiêu, và sáng tạo thông điệp để tác động đến nhận thức, động cơ của đối tượng, tạo ra ...

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 2

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 2

Các câu hỏi cụ thể gồm: - Lặp lại logo và tên thương hiệu trong TĐQC có ảnh hưởng thế nào đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng? - Thay đổi kích thước của logo và tên thương hiệu trong TĐQC có ảnh hưởng thế nào đến ...

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 1

Ảnh hưởng của logo và tên thương hiệu trong thông điệp quảng cáo đến nhận biết thương hiệu của người tiêu dùng: nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng - 1

Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  Nguyễn Quang Dũng Ảnh Hưởng Của Logo Và Tên Thương Hiệu Trong Thông Điệp Quảng Cáo Đến Nhận Biết Thương Hiệu Của Người Tiêu Dùng: Nghiên Cứu Thực Nghiệm ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số