Những Vấn Đề Liên Quan Đến Hoạt Động Cho Vay Đối Với Khách Hàng Là Hộ Gia Đình , Cá Nhân Tại Agribank Quảng Trị


Agribank Quảng Trị sử dụng phần mềm cốt lõi là phần mềm IPCAS- hệ thống thanh toán nội bộ và kế toán khách hàng được cài đặt trên mỗi máy tính. Các nhân viên đều được trang bị một máy tính riêng biệt để phục vụ cho công việc. Các giao dịch được thực hiện thông qua hệ thống IPCAS giúp tiết kiệm thời gian, tránh gây phiền hà cho khách hàng.

Các thông tin, dữ liệu về khách hàng đều được bảo mật, mỗi cán bộ tín dụng đều có một tài khoản, mật khẩu riêng biệt trên hệ thống IPCAS và chỉ có nhân viên, những người có phận sự được phân quyền mới được phép truy cập và sử dụng thông tin

Hệ thống phần mềm ứng dụng đã được nhân viên công nghệ thông tin tại Agribank Quảng Trị thường xuyên cập nhật, thay đổi để phù hợp với công tác quản lý, kiểm tra và giám sát.

Công nghệ thông tin được ứng dụng rộng rãi trong ngân hàng từ khâu quản lý đến khâu giao dịch, chăm sóc khách hàng. Toàn bộ các chi nhánh, phòng giao dịch và trụ sở của Agribank Quảng Trị đều có kết nối mạng với phòng Điện toán. Đồng thời, ngân hàng cũng đã thuê riêng kết nối internet với dung lượng lớn từ các nhà cung cấp như FPT, VNPT, Viettel…để kết nối với bên ngoài và phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hệ thống mạng nội bộ là đường truyền chuyên dùng và riêng biệt. Ngân hàng có hệ thống email và website riêng đồng thời cũng đã đăng ký tên miền để phục vụ hoạt động kinh doanh (ví dụ: http://agribank.quangtri.gov.vn...). Việc truyền thông các quy định, hướng dẫn thường được chỉ đạo bằng văn bản gửi từ ngân hàng hội sở xuống chi nhánh thông qua fax. Việc hướng dẫn, đưa ra các quy định, quyết định trong ngân hàng được sọan thảo bằng văn bản cụ thể nhằm hướng dẫn đội ngũ nhân viên tiếp thu đầy đủ và thực hiện tốt công việc được giao.

-Giám sát:

Phòng kiểm tra- kiểm soát nội bộ luôn hoạt động độc lập, tách biệt với các phòng khác và có quyền hạn khá rộng, được phép kiểm tra các hồ sơ, chứng từ và bất cứ tài liệu nào liên quan đến nội bộ ngân hàng khi thực hiện kiểm tra thực tế. Định kỳ, công tác kiểm soát luôn được thực hiện đối với các phòng giao dịch và chi nhánh trực thuộc trên địa bàn tỉnh để xem xét và phân tích, đánh giá việc thực hiện các quy định, hướng dẫn, kết quả hoạt động kinh doanh để từ đó kịp thời phát hiện những sai phạm,


đưa ra những biện pháp, sửa đổi hay bổ sung cho phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đơn vị.

Qua tìm hiểu tại đơn vị cũng cho thấy rằng các cán bộ tín dụng thường xuyên tiếp nhận các ý kiến đóng góp trực tiếp hoặc thông qua email từ phía khách hàng nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng của ngân hàng.

2.3.2 Những vấn đề liên quan đến hoạt động cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân tại Agribank Quảng Trị

2.3.2.1 Quyền tự chủ của Agribank

Agribank tự chịu trách nhiệm về quyết định trong việc cho vay của mình, được quyền từ chối cho vay nếu thấy khách hàng vay không đủ điều kiện, dự án, phương án kinh doanh không hiệu quả, không phù hợp với quy định của pháp luật.

Không một tổ chức, cá nhân nào được phép can thiệp trái pháp luật vào quyền tự chủ trong quá trình cho vay và thu hồi nợ của Agribank.

2.3.2.2 Quy trình chung cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân

Quy trình chung cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân áp dụng theo Quyết định số 836/QĐ-NHNo- HSX “ Ban hành Quy trình cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam” được áp dụng thống nhất cho toàn bộ các ngân hàng trong hệ thống Agribank

2.3.2.3 Đối tượng áp dụng

Căn cứ theo quyết định số 836/QĐ-NHNo- HSX “Ban hành Quy trình cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình,cá nhân trong hệ thống Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.”

Khách hàng là hộ gia đình, cá nhân vay vốn tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là hộ gia đình, cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam.

Hộ vay vốn tại Agribank là hộ gia đình mà các thành viên có tài sản chung, cùng đóng góp công sức để hoạt động kinh tế chung trong sản xuất nông, lâm,ngư nghiệp hoặc một số lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác do pháp luật quy định đã và đang vay vốn tại Agribank.


2.3.3 Quy trình cho vay và các hoạt động kiểm soát trong quy trình cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân tại Agribank Quảng Trị

Khách hàng có nhu cầu vay vốn

(1) Tiếp cận, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn

(2) Thẩm định cho vay

( thẩm định khách hàng, tài sản bảo đảm)

Từ chối

Kết thúc cho vay

(3) Xét duyệt

Chấp thuận


(4) Ký kết hợp đồng

Giao nhận TSBĐ và giấy tờ TSBĐ

Quản lý TSBĐ

(5) Giải ngân

(6) Kiểm tra và giám sát

nợ quá hạn

Thu nợ gốc, lãi vay, phí

Không đồng ý

Giám đốc Đạt yêu cầu

Đồng ý

(7) Thanh lý hợp đồng

Gia hạn nợ


Giaỉ chấp TSBĐ Kết thúc

2.3.3.1 Quy trình cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân tại Agribank Quảng Trị


Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân tại Agribank Quảng Trị‌


Bước 1: Tiếp cận, hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ vay vốn

Cán bộ tín dụng trực tiếp gặp khách hàng để trao đổi và hướng dẫn khách hàng trong quy trình vay vốn.

Đối với khách hàng quan hệ vay vốn lần đầu: tiếp nhận nhu cầu vay vốn, hướng dẫn khách hàng cung cấp giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu, các thông tin cần thiết và thiết lập hồ sơ vay vốn (phụ lục 02).

Giới thiệu cho khách hàng biết về quá trình vay vốn, danh mục sản phẩm, dịch vụ và những lợi thế của Agribank Quảng Trị, từ đó lựa chọn hình thức vay vốn phù hợp cho khách hàng, ví dụ: cán bộ tín dụng giới thiệu về mức lãi suất ngân hàng đang áp dụng, phương thức trả lãi, phương thức cho vay vốn, các dịch vụ ưu đãi, hạn mức cho vay….để khách hàng cân nhắc, đưa ra quyết định vay vốn.

Phối hợp với các bộ phận có liên quan hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ, thủ tục đăng ký sử dụng dịch vụ, phối hợp với bộ phận khách hàng thực hiện đăng ký thông tin và cấp mã khách hàng theo quy định hiện hành của Agribank (nếu khách hàng chưa được cấp mã).

Đối với khách hàng đã có quan hệ tín dụng với Agribank: cán bộ tín dụng sau khi tiếp nhận nhu cầu vay vốn thì hướng dẫn khách hàng bổ sung, hoàn thiện hồ sơ cho vay rồi phối hợp với bộ phận khách hàng thực hiện đăng ký sửa đổi, bổ sung thông tin khách hàng theo quy định.

Bước 2: Thẩm định cho vay

Sau khi thực hiện kiểm tra hồ sơ tín dụng, khai thác thông tin từ khách hàng và được sự chấp thuận của trưởng phòng tín dụng thì cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định cho vay.

Thẩm định khách hàng: đánh giá năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự của người đứng tên vay và người thực hiện vay/người tham gia thực hiện dự án, trường hợp người vay vốn không đồng thời là người thực hiện dự án, phương án vay vốn: ví dụ xem xét, đánh giá người đó có bị tâm thần, tiền án tiền sự gì hay chưa, có tham gia cá độ, cờ bạc, nghiện hút, tiêm chích hay không, người đại diện hộ gia đình trong quan hệ vay vốn Agribank có đáp ứng điều kiện về chủ hộ theo khoản 1 Điều


107 Luật dân sự…Tra cứu thông tin từ CIC, từ báo đài, các phương tiện truyền thông khác…để xem khách hàng đã từng phát sinh nợ xấu hay chưa? Thực hiện nghĩa vụ tại các tổ chức tín dụng khác có tốt hay không? Tình hình sử dụng dịch vụ và các sản phẩm của Agribank Quảng Trị

Thẩm định phương án SXKD: đánh giá tính hợp pháp của mục đích vốn vay, phân tích đánh giá tính khả thi, hiệu quả của dự án/ phương án vay vốn, thị trường tiêu thụ sản phẩm (nếu có)

Thẩm định tài sản bảo đảm: cán bộ tín dụng Agribank Quảng Trị xuống tận địa bàn để trực tiếp kiểm tra, xem xét thực trạng của TSBĐ. Trường hợp, TSBĐ đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu cho vay thì tiến hành soạn thảo hợp đồng bảo đảm tiền vay, chuyển cho khách hàng ký rồi trình lên trưởng phòng tín dụng, giám đốc ký.

Sau khi thẩm định các điều kiện vay vốn hợp lệ và đảm bảo, cán bộ tín dụng tiến hành lập Báo cáo thẩm định (phụ lục 03) đề xuất cho vay/ không cho vay (trường hợp không đồng ý cho vay phải nêu rõ lý do), ký nháy từng trang, ký và ghi rõ họ tên trên Báo cáo thẩm định và trình người kiểm soát khoản vay.

Đối với khoản vay vượt thẩm quyền hoặc khoản vay giám đốc/trưởng phòng tín dụng nhận thấy cần thẩm định lại, thì sẽ yêu cầu tiến hành tái thẩm định và có Báo cáo thẩm đỉnh riêng.

Bước 3: Xét duyệt cho vay

Sau khi nhận được báo cáo thẩm định kèm hồ sơ khoản vay, cán bộ tín dụng kiểm tra hồ sơ để chấp nhận cho vay hay từ chối cho vay.

Nếu từ chối cho vay thì phải thông báo bằng văn bản (phụ lục 04) gửi khách hàng trong đó phải nêu rõ lý do từ chối.

Nếu đồng ý cho vay và khoản vay thuộc thẩm quyền thì người phê duyệt khoản vay ghi ý kiến đồng ý, ký duyệt trên Báo cáo thẩm định và thông báo cho khách hàng thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình. Nếu khoản vay vượt thẩm quyền người phê duyệt cho vay thì tiến hành lập hồ sơ trình lên cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bước 4: Ký kết hợp đồng cho vay

Căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng, tỷ lệ % được vay so với giá trị tài sản bảo đảm, mức lãi suất áp dụng cho từng khách hàng, đối với những khách hàng đã


có mối quan hệ tốt và lâu dài với khách hàng thì sẽ được áp dụng mức lãi suất ưu đãi (mức lãi suất mà Agribank Quảng Trị áp dụng phụ thuộc vào mức lãi suất cho vay của Agribank Việt Nam). Căn cứ quyết định phê duyệt cho vay và thỏa thuận với khách hàng, cán bộ tín dụng tiến hành soạn thảo Hợp đồng tín dụng (phụ lục 05). Nếu cho vay có bảo đảm bằng tài sản thì phối hợp cùng khách hàng điền các thông tin trên đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm, hoàn thiện hợp đồng bảo đảm tiền vay.

Sau khi thực hiện các công việc và hoàn thành kiểm soát nội dung HĐTD, hợp đồng bảo đảm tiền vay và đơn yêu cầu đăng ký giao dịch bảo đảm thì cán bộ tín dụng tiến hành ký kết hợp đồng với khách hàng. Hợp đồng được lập thành 02 bản, 01 bản giao cho khách hàng và 01 bản do Agribank Quảng Trị nắm giữ.

Căn cứ vào hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay và tài liệu có liên quan,cán bộ tín dụng tiến hành khai báo các thông tin trên vào hệ thống IPCAS.

Bước 5: Giải ngân

Cán bộ tín dụng kiểm tra lại các thông tin khách hàng thông qua hồ sơ, hợp đồng tín dụng, các chứng từ hạch toán liên quan, chứng từ chứng minh mục đích sử dụng vốn, trưởng phòng tín dụng kiểm tra sự phù hợp giữa các chứng từ, nếu phù hợp với các quy định về cho vay thì ký duyệt và trình lên Giám đốc đồng thời kiểm tra việc nhập dữ liệu cho vay trên hệ thống IPCAS.

Bước 6: Kiểm tra, giám sát sau khi cho vay

Sau khi cho khách hàng vay vốn thì cán bộ tín dụng phải kiểm tra, giám sát sau khi cho vay đối với khách hàng. Việc kiểm tra sử dụng lần đầu chậm nhất trong vòng 30 ngày đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại đô thị (thị trấn, phường) và chậm nhất trong vòng 60 ngày đối với hộ gia đình, cá nhân cư trú tại địa bàn nông thôn. Cán bộ tín dụng kiểm tra tình hình sử dụng vốn vay xem khách hàng có sử dụng vốn vay đúng mục đích hay không, kiểm tra hiện trạng tài sản bảo đảm, đánh giá xu hướng tăng giảm của tài sản bảo đảm, tính thanh khoản của tài sản bảo đảm, tình hình trả nợ gốc và lãi theo định kỳ, nhắc nhở khách hàng thực hiện đúng những điều đã cam kết có trong hợp đồng…Nếu đến hạn trả nợ mà khách hàng chưa thể trả nợ đúng hạn thì căn cứ vào văn bản giải trình xin gia hạn của khách hàng, giám đốc Agribank Quảng Trị


có thể xem xét để gia hạn nợ cho khách hàng. Nếu khách hàng không được gia hạn nợ thì phải thông báo chuyển sang nợ quá hạn (phụ lục 07) và chịu mức lãi suất quá hạn theo quy định.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát nếu cán bộ tín dụng phát hiện thấy khách hàng có những dấu hiệu rủi ro thì phải trình lên giám đốc/phó giám đốc Agribank Quảng Trị và đề xuất các biện pháp giải quyết hợp lý.

Việc kiểm tra, giám sát sau khi cho vay phải được lập thành biên bản (phụ lục

08) và lưu cùng hồ sơ cho vay.

Bước 7: Thanh lý hợp đồng

Đây là bước cuối cùng trong quy trình cho vay.

Khi đến hạn đã cam kết trong hợp đồng, khách hàng thực hiện hết nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi và các khoản phí và không có nhu cầu vay tiếp, giữa ngân hàng và khách hàng không cần lập Biên bản thanh lý hợp đồng mà hợp đồng được tự động thanh lý. Trường hợp hợp đồng tín dụng có thỏa thuận phải thanh lý hợp đồng hoặc pháp luật quy định phải thanh lý thì phía ngân hàng và khách hàng cùng lập và ký Biên bản thanh lý hợp đồng.

Trường hợp khách hàng có đăng ký giao dịch bảo đảm tài sản thì cán bộ tín dụng phải soạn đơn yêu cầu xóa đăng ký giao dịch bảo đảm theo mẫu quy định và trình lên Người có thẩm quyền ký, bàn giao cho khách hàng. Hợp đồng bảo đảm tiền vay tự động hết hiệu lực khi tài sản bảo đảm dã được thế chấp.

2.3.3.2 Các hoạt động kiểm soát trong quy trình cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân tại Agribank Quảng Trị

a. Các hoạt động kiểm soát trước khi giải ngân cho khách hàng

Rủi ro: quyết định cho vay sai đối tượng, dự án kinh doanh của khách hàng không hiệu quả

Mục tiêu kiểm soát: đưa ra quyết định cho vay đúng đối tượng, dự án kinh doanh của khách hàng khả thi, có khả năng trả được nợ.

Nội dung kiểm soát: kiểm tra năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp lý của khách hàng; thẩm định tài sản bảo đảm; tính hợp lý, hợp lệ của các nội dung có trong hợp đồng tín dụng.


Công việc

Rủi ro

Kiểm soát

Thời gian thực hiện


Tiếp nhận yêu cầu vay vốn và kiểm tra hồ sơ vay vốn của khách hàng

Không phát hiện các giấy tờ còn thiếu của khách hàng

Ban hành quy định bằng văn bản về các giấy tờ, hồ sơ vay vốn theo quyết định 666/QĐ-HĐQT-TDHo do

Agribank Việt Nam ban hành


1 ngày

Giải quyết hồ sơ của KH chậm trễ, sơ sài.

Toàn bộ việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đều được ghi sổ cụ thể để theo

dõi, kiểm tra

Cán bộ tín dụng thông đồng với khách hàng để làm sai lệch thông tin trong hồ sơ, phục vụ cho

mục đích cá nhân

Toàn bộ hồ sơ tín dụng sẽ được lãnh đạo phòng tín dụng kiểm tra lại để đảm bảo tính hợp lệ, hợp pháp và đầy đủ


Thẩm định cho vay

Khách hàng không có phẩm chất đạo đức tốt: cờ bạc, cá độ, hay gian lận…

Kiểm tra mối quan hệ của khách hàng với các tổ chức dụng khác, đặc biệt là đã từng có quan hệ tín dụng với Agribank Quảng Trị hay chưa từ trung tâm Thông tin tín dụng (CIC), kiểm tra KH đã từng có tiền án, tiền

sự hay chưa


1 ngày

Tài sản bảo đảm không thuộc quyền sở hữu của khách hàng, không

có giấy tờ pháp lý

Yêu cầu khách hàng thực hiện các thủ tục đăng ký và thế chấp tài sản: giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng có liên quan, khả năng quản lý...Sau đó, cán bộ tín dụng đi kiểm tra thực tế

trên địa bàn

Thông đồng với khách hàng để lập Báo cáo thẩm định sai với hiện trạng thực tế

Cán bộ tín dụng lập Báo cáo thẩm định (phụ lục 03) và ký nháy, ghi rõ họ tên vào từng trang, trình lên Trưởng phòng tín dụng kiểm tra, yêu

cầu sửa đổi hay bổ sung nếu cần

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 74 trang tài liệu này.

Đánh giá công tác kiểm soát nội bộ trong hoạt động cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình và cá nhân tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Quảng Trị - 5Mục đích vay vốn của khách hàng không hợp lệ, hợp pháp

Cán bộ tín dụng kiểm tra mục đích vay vốn: số lượng, giá trị vật tư, hàng hóa…để thực hiện phương án sản xuất,

kiểm tra dự án ngắn, trung hay dài hạn.


- Cán bộ tín dụng thực hiện thẩm định rủi ro giá trị TSBĐ chưa đúng quy định.

- Hạn chế năng lực trong

công tác thẩm định

Việc thẩm định rủi ro được thể hiện trên Báo cáo thẩm định.

Nội dung báo cáo được cấp có thẩm quyền kiểm tra, rà soát,ký kiểm soát và trình lên giám đốc phê duyệt


Tái thẩm định (nếu có)

Cán bộ tín dụng không tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, chỉ dựa trên hồ sơ

khách hàng cung cấp

Phải tiếp xúc, quan sát, gặp trực tiếp để đưa ra quyết định đúng đắn

Ngay sau khi quá trình thẩm định kết thúc

Phụ thuộc vào ý kiến thẩm định trước đó

Phải có sự độc lập khi đưa ra ý kiến tái thẩm định, lập Báo cáo tái thẩm định

(phụ lục 03) và ký nháy từng trang


Phê duyệt

Cho KH vay vượt mức

tín dụng cho phép

Giới hạn mức tín dụng cho phép tối đa đối

với một khách hàng 75% giá trị TSBĐ.

1 ngày

Phê duyệt không đúng với thẩm quyền

Tuân theo Quyết định số 836/QĐ- NHNo-HSX Ban hành quy trình cho vay đối với khách hàng là hộ gia đình, cá nhân trong hệ thống ngân hàng

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Không kiểm tra, kiểm soát lại trước khi phê

duyệt

Cán bộ tín dụng kiểm tra lại hồ sơ, ký nháy lên hợp đồng tín dụng rồi mới

trình lên cấp có thẩm quyền giải quyết.

Phê duyệt cho vay đối với những hồ sơ không đáp ứng điều kiện cho

vay

Các hồ sơ cho vay, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tài sản và các tài liệu liên quan đều được khai

báo, lưu lại trên hệ thống IPCAS.


Ưu điểm của quy trình kiểm soát trước khi cho vay, đó là bám sát quy trình cho vay để phát hiện ra những rủi ro có thể xảy ra. Kiểm soát viên có sự kiểm soát tính đầy đủ, hợp lệ và hợp pháp của các loại hồ sơ, các giấy tờ được lập đúng mẫu của ngân hàng, các giâý tờ là bản sao có chứng nhận của cơ quan công chứng, có sự phân tích và đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các phương án kinh doanh của khách hàng; có sự kiểm tra và phê duyệt của cấp có thẩm quyền về hạn mức tín dụng so với mức vốn tự có của khách hàng so với giá trị tài sản bảo đảm trước khi quyết định cho khách hàng vay vốn song hoạt động kiểm soát vẫn chưa thật tốt nhất mỗi nhân viên không thể nắm bắt và hiểu rõ được tất cả lĩnh vực, phương án kinh doanh của tất cả khách hàng.

Ví dụ minh họa: Quy trình kiểm soát trước khi giải ngân đối với khách hàng là ông Nguyễn Bảo Sơn.

Ngày 26/03/2015, ông Nguyễn Bảo Sơn chủ động đến Agribank Quảng Trị đề nghị xin vay vốn. Sau khi tiếp xúc với ông, cán bộ tín dụng đã thu thập được những thông tin sau:

- Họ và tên người đại diện: Nguyễn Bảo Sơn Năm sinh: 12/01/1967

- Số CMND: 197306402 Ngày cấp: 15/01/1986 Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Trị

- Hộ khẩu thường trú: 35 Hàm Nghi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

- Số điện thoại: 01694722514

- Phương án vay vốn như sau:

- Tổng nhu cầu vốn: 180.000.000 đồng

- Vốn tự có tham gia nhu cầu vốn: 60.000.000 đồng

- Vốn đề nghị vay Agribank: 120.000.000 đồng

- Mục đích vay vốn: chăn nuôi gà công nghiệp

- Nguồn thu nhập: 6.000.000 đồng/tháng, từ lương của ông Sơn

Căn cứ vào nhu cầu của ông Sơn, cán bộ tín dụng sẽ tư vấn cho ông các hình thức vay vốn và thời hạn vay hợp lý. Khi đã thống nhất, cán bộ tín dụng hướng dẫn ông Sơn làm hồ sơ vay vốn.


(1) Kiểm soát hồ sơ tín dụng:

Sau khi gặp gỡ, tiếp xúc và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ tín dụng thì cán bộ tín dụng sẽ kiểm tra các giấy tờ, hồ sơ của khách hàng:

- Hình thức bảo đảm tiền vay: bằng tài sản là quyền sử dụng nhà ở và đất.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Nguyễn Bảo Sơn tại số 35 Hàm Nghi, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Số CMND của ông Sơn đúng là 197306402 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngaỳ 15/01/1986.

- Hộ khẩu đúng là của ông Nguyễn Bảo Sơn- chủ tài sản

(2) Thẩm định khách hàng:

Sau khi kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ thì cán bộ tín dụng tiến hành thẩm định khách hàng. Cán bộ tín dụng tổng hợp thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng từ Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) của Ngân hàng Nhà nước và thấy ông Sơn đã từng có quan hệ tín dụng với Agribank Quảng Trị rất tốt, hoàn thành các nghĩa vụ thanh toán trong các lần giao dịch trước đây, chưa từng có tiền án tiền sự. Cán bộ tín dụng cũng đã xuống tận địa chỉ số 35 Hàm Nghi, TP Đông Hà để kiểm tra thực trạng và tính hợp pháp của quyền sử dụng đất và nhà ở của ông Sơn.

Khi kết thúc quá trình thẩm định, cán bộ tín dụng lập Báo cáo thẩm định (phụ lục 02) và đề xuất cho vay, ký nháy từng trang và ghi rõ họ tên rồi trình lên trưởng phòng tín dụng, giám đốc phê duyệt, ký xác nhận.

(3) Đưa ra kết luận:

Trưởng phòng tín dụng, giám đốc xét duyệt toàn bộ hồ sơ, báo cáo thẩm định của cấp dưới trình lên và đưa ra quyết định cho ông Sơn vay vốn. Lúc này, cán bộ tín dụng thông báo cho ông Sơn biết và tiến hành soạn thảo hợp đồng tín dụng (phụ lục 04), hợp đồng bảo đảm tiền vay với số tiền cho vay là 120.000.000 đồng trong thời hạn 36 tháng.

(4) Kiểm soát hợp đồng

Trưởng phòng tín dụng kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay của ông Sơn rồi ký nháy vào hợp đồng.


Sau khi ký nháy, trưởng phòng tín dụng gửi lên cho giám đốc chi nhánh tiếp tục kiểm tra rồi thực hiện ký duyệt, đóng dấu vào phần “ Đại diện bên A”, giao cho ông Sơn ký vào phần “ Đại diện bên B” trên hợp đồng tín dụng. Đồng thời, trưởng phòng tín dụng cũng sẽ kiểm tra thông tin dữ liệu nhập vào hệ thống IPCAS để theo dõi tình trạng vay vốn của khách hàng.

Nhận xét: Qua theo dõi, quan sát và kiểm tra cho thấy cán bộ tín dụng tại Agribank Quảng Trị đã rất nhiệt tình, chú trọng tiếp đón nhu cầu vay vốn của khách hàng, hướng dẫn khách hàng hoàn thành đầy đủ hồ sơ,thủ tục vay vốn, công tác kiểm soát trước khi giải ngân được thực hiện đúng quy định.

b. Các hoạt động kiểm soát trong khi giải ngân

Rủi ro: giải ngân cho vay sai đối tượng, sai quy định trong hợp đồng tín dụng Mục tiêu: Giaỉ ngân cho vay đúng đối tượng, đúng số tiền, đúng hình thức,

đúng quy định trong Hợp đồng tín dụng

Nội dung kiểm soát: kiểm tra và phê duyệt các Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm tiền vay, giấy nhận nợ, giám sát việc giải ngân cho khách hàng.

Công việc

Rủi ro

Kiểm soát

Thời gian

thực hiện


Tiếp nhận và lập đề xuất giải ngân

- Hồ sơ giải ngân chưa đầy đủ.


- Cho vay trùng lắp hóa đơn chứng từ

- Cán bộ tín dụng chịu trách nhiệm kiểm tra tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ giải ngân. Kiểm tra việc thực hiện đánh dấu trên các hóa đơn, chứng từ giải ngân cho khách hàng bằng các

hình thức: ký, đóng dấu…


Sau khi ký hợp đồng tín dụng giữa khách hàng với ngân hàng


Trình phê duyệt giải ngân

Chưa có sự kiểm soát lại trước khi phê duyệt

Cán bộ tín dụng có trách nhiệm kiểm soát hồ sơ giải ngân, ký kiểm soát trên Báo cáo đề xuất giải ngân và trình người có thẩm

quyền phê duyệt.

Xem tất cả 74 trang.

Ngày đăng: 20/04/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí