Yêu Cầu Quản Lý Hđdh Môn Ngữ Văn Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Hs Ở Trường Thpt Hòn Gai - Thành Phố Hạ Long

chỉ đạo thực hiện và được thể hiện có hiệu quả ở một số giờ dạy. Việc KTĐG kết quả học tập môn Ngữ văn của HS được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế hiện hành. GV môn Ngữ văn của nhà trường đã từng bước đa dạng hóa các PP KTĐG quả học tập của HS. Một số ít GV đã tiến hành đổi mới PP KTĐG môn Ngữ văn theo hướng phát triển năng lực HS. Việc sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn đã thực hiện đổi mới khá tốt theo hướng nghiên cứu bài học, tập trung trao đổi chuyên môn, bài khó, bài dài, giảm sinh hoạt mang tính hành chính. Công tác động viên, khen thưởng GV và HS đã được quan tâm thường xuyên, kịp thời nên tạo động lực tốt cho GV và HS.

Hiệu trưởng nhà trường đã chủ động tham mưu với các cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng, mua sắm CSVC, TBDH đặc biệt là các TBDH hiện đại cơ bản đáp ứng đủ cho HĐDH chung của nhà trường. Công tác xã hội hóa GD đã được CBQL nhà trường quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng dạy học đáp ứng mục tiêu GD đào tạo.

2.3.2. Hạn chế

Bên cạnh những ưu điểm trên trong công tác quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS ở trường THPT Hòn Gai - Thành phố Hạ Long vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục đó là:

- Việc xây dựng lại nội dung, chương trình môn Ngữ văn phù hợp với thực tiễn của nhà trường đã được tiếp cận, triển khai thực hiện từ năm 2013 và đã có quá trình thử nghiệm, chỉnh sửa, bổ sung nhưng xét cho cùng việc này mới đơn giản dừng lại ở việc ghép nối cơ học các bài học cùng thể loại theo các chủ đề theo kinh nghiệm của GV Ngữ văn. CBQL nhà trường chưa chỉ đạo xây dựng sát sao việc xây dựng chương trình nội dung môn học của nhà trường dựa trên mục tiêu nhằm PTNL cho HS. Cơ bản vẫn dạy nội dung chương trình cũ.

- Các biện pháp quản lí còn thực hiện theo kinh nghiệm, đổi mới chưa triệt để, quản lí còn mang tính hành chính, mới dừng ở việc giữ ổn định nền nếp dạy học, chưa hướng vào quản lí việc tự học của HS, quản lí chưa chú ý những đặc trưng của bộ môn Ngữ văn.

Việc đổi mới HTTC, PP, KTDH môn Ngữ văn diễn ra chậm và lúng túng chủ yếu vẫn là mày mò, thử nghiệm bằng kinh nghiệm. Hiệu quả đổi mới thấp. Hầu hết các giờ dạy đều được tổ chức thực hiện với hình thức dạy học truyền thống; các PP, KTDH làm tăng cường tính chủ động, tích cực, sáng tạo của HS được thực hiện rất ít, chủ yếu được thể hiện ở các giờ dạy mẫu, hội giảng hoặc thi GV giỏi các cấp.

Công tác đổi mới KTĐG môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS đã được quan tâm chỉ đạo nhưng chưa có kết quả rõ nét. Hầu hết GV chỉ tập trung vào việc KTĐG sao cho đúng quy chế, việc đổi mới hình thức, PP KTĐG chưa được mạnh dạn thực hiện. Vì vậy, nhìn chung chưa đảm bảo được yêu cầu đặt ra là đánh giá HS theo năng lực.

Công tác quản lý sử dụng CSVC, TBDH đối với môn Ngữ văn còn hạn chế. Tình trạng “dạy chay”, “học chay” vẫn còn.

Nhìn chung, CBQL trường THPT Hòn Gai - Thành phố Hạ Long vẫn quản lý theo kinh nghiệm là chủ yếu, chưa có nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả để quản lý

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 159 trang tài liệu này.

HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS phù hợp với giai đoạn hiện nay. Trong khâu chỉ đạo, điều hành còn thiếu tính quyết liệt, chưa thực sự mạnh dạn đổi mới.

2.3.3. Nguyên nhân

Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai - Thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực HS - 9

2.3.3.1. Nguyên nhân của những ưu điểm

Có sự chỉ đạo, hướng dẫn sát sao, kịp thời từ Sở GDĐT Quảng Ninh và lãnh đạo thành phố Hạ Long, lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trong nhiệm vụ GDĐT.

Đội ngũ CBQL, GV dạy môn Ngữ văn của nhà trường đủ về số lượng và 87,5% (14/16) GV đạt trình độ trên chuẩn, có điều kiện để tiếp cận, học hỏi cái mới nhanh, đồng thời có nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng trong việc quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS.

Điều kiện cơ sở hạ tầng, trang TBDH trường THPT Hòn Gai đã được quan tâm đầu tư đáp ứng yêu cầu dạy học.

Điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương phát triển tốt, trình độ dân trí cao, cha mẹ HS và các tổ chức quan tâm tới sự nghiệp phát triển GD của nhà trường.

2.3.3.2. Nguyên nhân của những hạn chế

Sự chỉ đạo của cấp trên về HĐDH theo định hướng phát triển năng lực HS chưa rõ nét, mới dừng ở việc định hướng và đang bồi dưỡng cán bộ, GV. Nhà trường vẫn đang phải thực hiện nội dung chương trình xây dựng biên soạn theo CT, SGK cũ.

Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của một bộ phận GV GV Ngữ văn chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra. Cả CBQL và GV Ngữ văn đều chưa mạnh dạn chủ động đổi mới công tác quản lý cũng như thực hiện dạy học theo định hướng PTNL.

Một bộ phận HS chưa có ý thức động cơ học tập môn Ngữ văn đúng đắn, còn lười biếng, PP tự học chưa tốt, thiếu tính tích cực trong học tập và đặc biệt là còn coi nhẹ, thậm chí là có tâm lí chán học Văn.

Công tác xã hội hóa GD để nâng cao chất lượng dạy học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS đã được quan tâm thực hiện nhưng các chế tài của nhà nước còn cứng nhắc, tạo ra những rào cản cho sự phát triển. Nhận thức về tầm quan trọng của môn Ngữ văn ở một bộ phận phụ huynh HS chưa đúng dẫn tới sự ảnh hưởng đến việc xác định động cơ, mục tiêu học tập bộ môn còn nhiều hạn chế.


Kết luận chương 2


Qua nghiên cứu thực trạng quản lí HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS ở trường THTP Hòn Gai - thành phố Hạ Long và căn cứ lý luận của đề tài, tác giả đã rút ra những kết quả về quản lý HĐDH học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS ở trường THTP Hòn Gai - thành phố Hạ Long như sau:

Trường THPT Hòn Gai đã chỉ đạo GV Ngữ văn tổ chức HĐDH theo định hướng PTNL HS. GV Ngữ văn - trường THPT Hòn Gai đã nghiêm túc xây dựng và thực hiện nội dung CTGD môn học của nhà trường dựa trên PPCT khung của Bộ GD&ĐT. Tổ chuyên môn Ngữ văn đã bước đầu xây dựng được một số chuyên đề dạy học theo định hướng PTNL HS và đưa vào áp dụng, đạt kết quả nhất định. Hoạt động dạy của GV và

hoạt động học của HS ở môn Ngữ văn cơ bản được quản lý chặt chẽ, đảm bảo giữ vững được nền nếp dạy học. Công tác đổi mới HTTC, PP, KTDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện và được thể hiện có hiệu quả ở một số giờ dạy. Việc KTĐG kết quả học tập bộ môn Ngữ văn của HS được tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế hiện hành. GV dạy Ngữ văn đã từng bước đa dạng hóa các PP KTĐG kết quả học tập môn học của HS. Công tác quản lý được thực hiện theo đúng chu trình, đảm bảo nhà trường hoạt động bình thường và đã đạt được những mục tiêu GD cơ bản.

Tuy nhiên, trong công tác quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS vẫn còn một số nhược điểm cần khắc phục như: Việc chủ động xây dựng các chủ đề dạy học môn Ngữ văn còn hạn chế; quản lý hoạt động dạy và hoạt động học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL của GV, của HS nhà trường vẫn thực hiện theo kinh nghiệm, mới dừng ở việc giữ ổn định nền nếp dạy học, thiếu sự đổi mới; Việc đổi mới HTTC, PP, KTDH diễn ra còn chậm, lúng túng, hiệu quả đổi mới chưa cao; Công tác KTĐG theo định hướng phát triển năng lực HS đã được quan tâm chỉ đạo thực hiện nhưng chưa có kết quả rõ nét, chưa đảm bảo được yêu cầu đặt ra là đánh giá HS theo năng lực; công tác quản lý sử dụng CSVC, TBDH còn hạn chế, tình trạng “dạy chay”, “học chay” ở môn Ngữ văn vẫn còn diễn ra.

Để việc quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS đạt kết quả như mong muốn, cần có những biện pháp quản lý của hiệu trưởng trên cơ sở phát huy những mặt tích cực, khắc phục những vấn đề còn hạn chế của thực trạng. Đây chính là lý do tác giả đưa ra các biện pháp trong chương 3.

Chương 3

BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HĐDH MÔN NGỮ VĂN

Ở TRƯỜNG THPT HÒN GAI - THÀNH PHỐ HẠ LONG THEO ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HS‌

3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp

3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa

Các biện pháp đề xuất đối với quản lý HĐDH môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai theo định hướng PTNL HS cần phải kế thừa, củng cố và phát triển những ưu điểm của các biện pháp dạy học truyền thống; các biện pháp quản lý HĐDH theo định hướng PTNL được tiến hành nghiên cứu dựa trên các biện pháp quản lý HĐDH đã được nghiên cứu trước đây. Đồng thời tích cực đổi mới tư duy, nhận thức, PP quản lý, hình thức chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện việc quản lý HĐDH theo định hướng PTNL HS đạt hiệu quả tốt hơn, phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền GD thế giới.

Các biện pháp đề xuất cũng cần dựa trên thực tiễn yêu cầu nâng cao chất lượng DH, PTNL HS ở trường THPT Hòn Gai để công tác quản lý HĐDH môn Ngữ văn đáp ứng được đòi hỏi của HS, khắc phục những khó khăn trong dạy học đối với GV và HS.

3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống

QTDH tồn tại như một hệ thống toàn vẹn, thống nhất biện chứng, gồm nhiều tầng bậc với các mối liên hệ đan xen. QTDH bao gồm các thành tố cơ bản như : Mục tiêu, nội dung, PP, phương tiện, người dạy, người học và kết quả dạy học. Ngoài ra môi trường dạy học cũng được coi là một yếu tố nhưng là yếu tố bên ngoài. Mỗi yếu tố lại là hệ thống độc lập tương đối. Vì vậy nguyên tắc này đòi hỏi các biện pháp thực hiện phải hợp lý, tác động có tính hệ thống đến toàn bộ các thành tố trong QTDH nhằm tạo ra những thay đổi tích cực và đạt mục đích.

Quản lý HĐDH môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai theo định hướng PTNL HS luôn gắn liền với mục tiêu dạy học bộ môn được cụ thể hóa ở các cấp quản lý và cũng nằm trong hệ thống mục tiêu dạy học chung ở cấp THPT. Có hiểu rõ và nắm vững được tương quan hệ thống thì biện pháp đề xuất mới phù hợp, mới có khả năng áp dụng và hiện thực hóa ở trường THPT Hòn Gai - thành phố Hạ Long.

3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn

Các biện pháp quản lý HĐDH Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS được đề xuất phải xuất phát từ thực tế GD, QLGD trên địa phương, phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện thực tế, phù hợp với trình độ của đội ngũ CBQL, GV và trình độ HS trường THPT Hòn Gai. Các biện pháp có khả năng áp dụng trong hoạt động thực tiễn của trường trên cơ sở tuân thủ nghiêm ngặt các quy chế, quy định của ngành GD và Đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả quản lí HĐDH môn Ngữ văn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển các năng lực cho HS trong giai đoạn hiện nay.

3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi

Các biện pháp đề xuất phải mang tính khả thi, phải được áp dụng vào trong thực tiễn quản lý HĐDH của trường THPT Hòn Gai một cách có hiệu quả, phù hợp với đối tượng GV và HS nhà trường.

Tính khả thi của các biện pháp phải được phát huy hiệu quả khi áp dụng vào tình hình thực tế ở trường THPT Hòn Gai, phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố Hạ Long. Các biện pháp phải được tổ chức áp dụng một cách rộng rãi, được điều chỉnh, bổ sung, cải tiến để ngày càng hoàn thiện đáp ứng phạm vi áp dụng rộng lớn hơn.

3.2. Yêu cầu quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS ở trường THPT Hòn Gai - thành phố Hạ Long

Một là, quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS phải đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu dạy học ở trường THPT Hòn Gai.

Mục tiêu HĐDH được cụ thể hóa bằng các chuẩn đầu ra là bản thiết kế về năng lực, kĩ năng, thái độ đối với người học. Bản thiết kế này đòi hỏi người dạy, người học và đội ngũ CBQL phải tuân thủ trong quá trình GD. Chính vì vậy, khi thực hiện các HĐDH trong nhà trường nói chung và việc triển khai các biện pháp QLDH phải hướng tới mục tiêu tổng thể và các mục tiêu bộ phận, đồng thời gắn kết mục tiêu dạy học với mục tiêu của các hoạt động mang tính điều kiện và phương tiện cho HĐDH.

Việc triển khai công tác quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS ở trường THPT Hòn Gai phải đảm bảo thực hiện mục tiêu dạy học ở trường THPT, đó là phải nhằm mục đích GD HS có đủ phẩm chất, năng lực đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của GD trong giai đoạn hiện nay gắn với điều kiện thực tế.

Hai là, quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS phải góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường THPT Hòn Gai.

Nâng cao chất lượng GD ở các trường phổ thông nói chung và trường THPT Hòn Gai nói riêng là một yêu cầu bức thiết của xã hội. Có thể nói, việc nhìn nhận và đánh giá chất lượng một cơ sở GD được thể hiện ở chất lượng dạy học của cơ sở GD đó, nó được thể hiện bằng sản phẩm là nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp ra trường.

Việc nâng cao chất lượng dạy học là nhiệm vụ quan trọng nhất, cũng là nhiệm vụ cơ bản đầu tiên của mỗi nhà trường, là điều kiện quyết định uy tín của nhà trường trong xã hội. Thực chất của công tác quản lý nhà trường là quản lý HĐDH. Việc quản lý HĐDH chính là việc thực hiện các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng HĐDH và GD.

Chính vì vậy, việc triển khai các biện pháp quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS phải góp phần nâng cao chất lượng HĐDH ở trường THPT Hòn Gai là vấn đề tất yếu.

Ba là, quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS phải đảm bảo không ngừng cải tiến và hoàn thiện các PPDH

Việc cải tiến và hoàn thiện các PPDH có vai trò, ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lượng HĐDH. Chính vì vậy, quản lý HĐDH theo định hướng PTNL phải đảm bảo không ngừng cải tiến và hoàn thiện các PPDH.

Chủ thể trong quá trình quản lý phải luôn khuyến khích, tạo điều kiện để mỗi GV coi đổi mới PPDH như là một nhu cầu tự thân, không mang tính ép buộc từ bên ngoài. Việc GV tự tìm tòi, không ngừng đổi mới và hoàn thiện tri thức, kĩ năng áp dụng và sáng tạo các PPDH tích cực sẽ giúp việc đổi mới PPDH thực sự sâu rộng, có hiệu quả và bền vững.

Việc không ngừng cải tiến và hoàn thiện các PPDH phải được thực hiện thường xuyên, liên tục. Bám sát quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 29 về đổi mới căn bản, toàn diện GD và đào tạo [1].

Bốn là, quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS phải nhằm tạo được nền nếp, kỷ cương nhưng đảm bảo phát huy tính chủ động, sáng tạo của GV và HS.

Việc tổ chức, triển khai các biện pháp quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS ở trường THPT Hòn Gai phải nhằm tạo được nền nếp, kỷ cương trong dạy học, được thể hiện ở chỗ: GV phải chấp hành nghiêm nội dung, chương trình dạy học của nhà trường; chấp hành nghiêm chỉnh giờ giấc, tư thế, lễ tiết tác phong khi lên lớp; chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giáo án bài giảng theo quy định; HS phải thực hiện các nhiệm vụ học tập mà GV giao; chấp hành nghiêm túc thời gian lên lớp, thời gian tự học, việc học bài và làm bài...

Tuy nhiên, khi tiến hành các biện pháp quản lý, chủ thể quản lý phải có biện pháp đảm bảo phát huy tính chủ động, sáng tạo của GV và HS, được thể hiện qua việc: GV chủ động trong sử dụng đa dạng các hình thức, PPDH; các trang thiết bị, PTDH; HS chủ động với các PP học tập, chủ động trong sử dụng các trang thiết bị, PTDH, sử dụng SGK, tài liệu học học tập... có như vậy mới nâng cao được chất lượng HĐDH nói riêng và chất lượng GD và đào tạo của nhà trường nói chung.

Năm là, phải tiếp cận lý luận GD và lý luận quản lý GD hiện đại và phải vận dụng các phương tiện quản lý hiện đại, tiến bộ vào quản lý HĐDH theo định hướng phát triển năng lực ở trường THPT Hòn Gai.

Đây là yêu cầu cơ bản của công tác quản lý nói chung và quản lý HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL ở trường THPT Hòn Gai nói riêng.

Để công tác quản lý không bị lạc hậu, nhằm đạt được hiệu quả cao, đòi hỏi chủ thể quản lý phải không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ kinh nghiệm, luôn luôn tiếp cận lý luận GD và lý luận quản lý GD hiện đại vào trong quá trình quản lý. Đồng thời, phải biết vận dụng các phương tiện quản lý hiện đại, tiến bộ như các phần mềm quản lí: SMAS, PMIT, trường học kết nối, trường học thông minh... phục vụ cho công tác quản lý, nâng cao chất lượng HĐDH, đáp ứng yêu cầu, mục tiêu đổi mới GD và đào tạo đặt ra hiện nay.

3.3. Các biện pháp quản lý HĐDH môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai - thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực HS

3.3.1. Tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh về tầm quan trọng của dạy học và quản lý dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực học sinh

3.3.1.1. Mục tiêu của biện pháp

Thông qua hoạt động quản lý, người quản lý giúp lãnh đạo, cán bộ, GV hiểu, nắm vững chiến lược phát triển nguồn lực con người Việt Nam trong thời kỳ CNH-HĐH đất nước và quan điểm đổi mới GDĐT ở bậc THPT theo định hướng PTNL HS. Nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ GV, cán bộ QLGD về tầm quan trọng và sự cần thiết đổi mới GD đào tạo của Đảng, Nhà nước và của ngành GD và Đào tạo góp phần đào tạo nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, trình độ, năng lực cần thiết đáp ứng đòi hỏi của thời đại. Bởi họ chính là những người trực tiếp và là nòng cốt giúp hoạt động đổi PPDH các môn học nói chung và môn Ngữ văn nói riêng đạt hiệu quả. GV phải xác định được dạy cái gì, dạy như thế nào? Để thực hiện tốt điều này các nhà quản lý GD cần quan tâm đến công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV. Đồng thời bản thân mỗi cá nhân cũng phải tự trau dồi kiến thức kỹ năng, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của mình.

3.3.1.2. Nội dung của biện pháp:

Quán triệt đầy đủ các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Quảng Ninh về đổi mới căn bản toàn diện GDĐT, đặc biệt là đổi mới từ dạy học định hướng nội dung sang định hướng năng lực, thực hiện CTGD phổ thông hiện hành theo định hướng PTNL và phẩm chất HS tới tất cả cán bộ, GV, HS.

Giúp đội ngũ GV nắm được mục đích, ý nghĩa, bản chất và giá trị của việc dạy học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS, đồng thời nhận thức được vai trò, trách nhiệm của bản thân trong việc đổi mới HĐDH.

Giúp cho đội ngũ GV và HS nhà trường nắm được vị trí, vai trò của mình trong quá trình dạy - học, nắm được quan điểm GD hiện đại, dạy học là quá trình tương tác đa dạng giữa người dạy - người học, người học - người học, người học - người dạy, trong đó “học” là hoạt động trung tâm và người học được cuốn hút vào hoạt động học tập dưới sự chỉ đạo, điều khiển của người dạy thông qua đó tìm tòi, khám phá tri thức và hình thành, phát triển các kĩ năng cần thiết.

Hiệu trưởng nhà trường phải có biện pháp phát triển đội ngũ GV, cán bộ QLGD một cách toàn diện, mở rộng quan hệ trao đổi, học tập kinh nghiệm với các trường THPT có chất lượng GD trong tỉnh và các tỉnh lân cận, thực hiện hoạt động của trường hợp tác quốc tế tích cực PISA để nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

3.3.1.3. Cách thực hiện biện pháp

- Quán triệt, phổ biến các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của Bộ GD&ĐT và Sở GDĐT Quảng Ninh về công tác đổi mới, phát triển GDĐT hiện nay, về đổi mới dạy học theo định hướng PTNL nói chung và môn Ngữ văn nói riêng thông qua các hình thức như: qua các buổi học tập Nghị quyết, các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn của tổ, nhóm chuyên môn, họp hội đồng GD, hội nghị tổng kết, triển khai nhiệm vụ công tác năm học...

- Cung cấp tư liệu, sách báo, tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm, giao lưu, học hỏi với các trường THPT trong cụm thành phố, trong tỉnh và các tỉnh lân cận về chuyên môn và nghiệp vụ sư phạm và tổ chức dạy học theo định hướng PTNL HS, PP, HTTC dạy học, hình thức KTĐG theo định hướng PTNL HS để GV tìm hiểu, vận dụng.

- Tăng cường vận động, thuyết phục GV đổi mới PP tổ chức dạy học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS. Thường xuyên, kiểm tra, đôn đốc, động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân có thành tích trong đổi mới PPDH theo định hướng PTNL HS.

- Dựa trên những yêu cầu chung của môn Ngữ văn kết hợp cùng với lịch tập huấn dạy học theo định hướng PTNL HS của Sở GD và Đào tạo Quảng Ninh xây dựng kế hoạch về công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBQL, GV nhà trường, cử GV cốt cán, nhóm trưởng, tổ trưởng chuyên môn tham gia tập huấn. Sau đó nhà trường chỉ đạo và quản lí, giám sát tổ chức để GV cốt cán tập huấn lại cho 100% GV.

- Về phía Ban giám hiệu nhà trường, căn cứ kế hoạch của Sở GD&ĐT sẽ xây dựng kế hoạch, tổ chức thu thập thông tin phản hồi từ phía HS và GV về công tác đổi mới PPDH để có những chỉ đạo kịp thời. Mỗi GV phải chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy bộ môn, phải có ý thức học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện GD.

- Ban giám hiệu cần động viên khuyến khích GV thực hiện tốt công tác đổi mới PPDH và điều chỉnh hoạt động dạy theo hướng tích cực chủ động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

-Tổ chức các chuyên đề, hội thảo để GV thảo luận hiểu rõ về chủ trương đổi mới GD và sẵn sàng thích ứng với những đổi mới trong giai đoạn hiện nay.

3.3.1.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

- Nhà trường hệ thống đầy đủ và triển khai nghiêm túc, cụ thể các văn bản chỉ đạo của ngành GDĐT về GD, dạy học nói chung, dạy học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS nói chung qua kế hoạch nhiệm vụ năm học, kế hoạch tổ chức dạy học, kế hoạch KTĐG, quản lí và sử dụng CSVC, TBDH. Thường xuyên

Xem tất cả 159 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí