Tăng Cường Bồi Dưỡng Chuyên Môn, Nghiệp Vụ Cho Cán Bộ, Gv Để Tổ Chức Hđdh Môn Ngữ Văn Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực Hs

3.3.5.3. Cách thực hiện biện pháp

- Ban Giám hiệu nhà trường chỉ đạo cho tổ chuyên môn tổ chức bồi dưỡng để GV nắm vững và vận dụng thành thạo các hình thức, PP KTĐG theo định hướng PTNL HS. Việc tổ chức bồi dưỡng có thể thông qua tổ chức lớp bồi dưỡng theo chuyên đề, thông qua sinh hoạt chuyên môn.

- Nâng cao nhận thức của cán bộ, GV Ngữ văn về việc đổi mới KTĐG HS trong môn học.

- Chỉ đạo GV Ngữ văn thiết kế các bài kiểm tra HS theo định hướng PTNL, chú ý các quan điểm dạy học phân hóa, tích hợp và liên môn; tăng cường các câu hỏi giải quyết các tình huống thực tế; các câu hỏi mở; câu hỏi đánh giá được quan điểm cá nhân; xu hướng, năng lực sáng tạo của HS;….

- Chỉ đạo GV Ngữ văn đa dạng hóa các hình thức KTĐG như giao cho HS viết báo cáo về một chủ đề, tóm tắt một chủ đề, lập sơ đồ tư duy; đánh giá qua thuyết trình; đánh giá qua sản phẩm học tập của HS; qua các sản phẩm hoạt động của nhóm.

- Chỉ đạo GV Ngữ văn thực hiện quan điểm đánh giá quá trình học tập của HS, giúp HS nhận thấy được mức độ tiến bộ của bản thân; hình thành sự tự tin cho HS; tránh làm HS nản chí hoặc tổn thương.

- Chỉ đạo GV Ngữ văn thực hiện nghiêm túc việc phản hồi với HS sau KTĐG. Đây là hoạt động quan trọng giúp HS thấy được mặt mạnh, mặt hạn chế của bản thân để có sự điều chỉnh. CBQL kiểm tra thông qua việc xem phần nhận xét trong bài làm của HS hoặc dự giờ trả bài của GV Ngữ văn để tránh tình trạng GV chỉ chấm điểm mà không nhận xét, đánh giá hoặc nhận xét, đánh giá chung chung khiến HS không hiểu mình đã thực hiện tốt việc gì; còn hạn chế gì.

- CBQL thường xuyên KTĐG hoạt động đánh giá HS của GV trong nhà trường. Động viên, khích lệ kịp thời những GV làm tốt và nhắc nhở, điều chỉnh những GV chưa thực hiện.

- Chỉ đạo GV Ngữ văn thực hiện nghiêm túc quy trình KTĐG.

3.3.5.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 159 trang tài liệu này.

- CBQL và GV nhà trường phải nắm vững và thực hiện tốt các nội dung đổi mới KTĐG, nhất là việc thiết kế câu hỏi, bài kiểm tra theo định hướng PTNL người học, việc sử dụng các hình thức và PP đánh giá mới.

- Tất cả GV Ngữ văn phải được tập huấn, bồi dưỡng về đổi mới KTĐG, nhất là việc thiết kế câu hỏi, bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực HS, việc sử dụng các hình thức và PP đánh giá mới.

Quản lý hoạt động dạy học môn Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai - Thành phố Hạ Long theo định hướng phát triển năng lực HS - 11

- CBQL phải chỉ đạo sát sao, thường xuyên KTĐG việc thực hiện của GV.

3.3.6. Tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, GV để tổ chức HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS

3.3.6.1. Mục tiêu của biện pháp:

- Bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho CBQL về chỉ đạo tổ chức HĐDH theo định hướng PTNL HS.

- Đội ngũ GV dạy Ngữ văn ở trường THPT Hòn Gai được đào tạo từ nhiều giai đoạn khác nhau, sau một thời gian công tác, kiến thức chuyên môn bị mai một, PPDH nếu không được tiếp cận, bồi dưỡng thường xuyên sẽ dễ bị lạc hậu và gặp những khó khăn nhất định trong việc đổi mới HĐDH. Do đó, nhiệm vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để tổ chức HĐDH môn Ngữ văn theo định hướng PTNL HS cho cán bộ, GV là yêu cầu vô cùng cần thiết.

- Trước yêu cầu đổi mới GD đào tạo chuyển từ dạy học định hướng nội dung sang định hướng phát triển năng lực, phẩm chất HS, việc bồi dưỡng GV cần hướng đến GV không những phải làm chủ kiến thức chuyên môn, làm chủ những PPDH mà còn phải dự đoán được những khó khăn của HS, có phương án giúp HS khắc phục. Không chỉ dạy cho HS học, mà còn phải từng bước dạy cho HS biết tự học, tự đọc sách, tìm tòi, tra cứu, phát hiện ra điều mới; hình thành và phát triển những năng lực chung, năng lực chuyên biệt của môn Ngữ văn cho HS.

- Xây dựng đội ngũ GV có đủ phẩm chất và năng lực, giàu lòng yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc đáp ứng được yêu cầu chuẩn nghề nghiệp.

3.3.6.2. Nội dung của biện pháp:

- Giúp cho GV nắm được các khâu của dạy học PTNL HS từ xác định mục tiêu, thiết kế bài dạy, tổ chức bài dạy và cách KTĐG HS;

- Giúp GV xác định mục tiêu GD dạy học định hướng năng lực, đó là kết hợp hài hòa sự phát triển tự do của cá nhân với sứ mệnh đào tạo nhân lực phục vụ xã hội;

- Bồi dưỡng năng lực phát triển chương trình, tài liệu dạy học, thiết kế bài học theo định hướng PTNL cho HS. Việc thiết kế bài học là khâu quyết định đến kết quả dạy học nhưng hiện nay GV chưa nhận biết được sự khác biệt giữa một bài học phát triển năng lực và một bài học thông thường

- Nâng cao năng lực tổ chức bài học cho GV, giúp GV hiểu biết và vận dụng được các PP và HTTC dạy học tích cực. Đặc biệt là cách tác động đến HS sao cho các em chủ động, tích cực tự tìm tòi khám phá kiến thức hoặc vận dụng

kiến thức lý thuyết vào thực tiễn dưới sự điều khiển, điều chỉnh của GV để thực hiện nhiệm vụ học tập hiệu quả.

- Bồi dưỡng, nâng cao hiểu biết và khả năng vận dụng các PP và hình thức kiểm tra, đánh giá HS. Giúp GV nắm vững các hình thức kiểm tra, đánh giá trong dạy học phát triển năng lực môn Ngữ văn;

- Bồi dưỡng năng lực tổ chức và quản lý các hoạt động học tập của HS.

- Đối với đội ngũ CBQL (Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng): tham mưu với các cấp quản lý cử đi học các lớp bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lí nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ, các lớp bồi dưỡng các KTDH theo định hướng PTNL HS. Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong quản lý HĐDH theo định hướng PTNLHS. Đồng thời, khuyến khích đội ngũ cán bộ QLGD phải thường xuyên cập nhật thông tin, tự bổ sung kiến thức về nghiệp vụ quản lý, trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu của đổi mới GD trong giai đoạn hiện nay.

3.3.6.3. Cách thực hiện biện pháp

- Thực hiện tốt quy trình bồi dưỡng:

+ Bước 1: Ban Giám hiệu phải đánh giá đúng tình hình thực trạng đội ngũ GV, trong đó tập trung đánh giá về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm; đánh giá khả năng tổ chức HĐDH theo định hướng PTNL của đội ngũ. Chuẩn bị về nhân lực, các điều kiện cần thiết tổ chức quá trình bồi dưỡng.

+ Bước 2: Lập kế hoạch bồi dưỡng GV. Kế hoạch phải được xây dựng một cách chi tiết, cụ thể về mục tiêu, nội dung, PP thực hiện; xây dựng chương trình, nội dung, PP, hình thức bồi dưỡng cụ thể; phân công trách nhiệm cho các cá nhân trong trường.

+ Bước 3: Tổ chức bồi dưỡng. Ban Giám hiệu cần quán triệt rõ mục đích, yêu cầu và sự cần thiết phải tiến hành bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, GV để tổ chức HĐDH theo định hướng PTNL; bố trí, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng tham gia vào quá trình bồi dưỡng.

+ Bước 4: Kết thúc bồi dưỡng, tổ chức trao đổi, thu thập thông tin phản hồi từ các lực lượng liên quan, khảo sát, đánh giá mức độ đạt được và chất lượng bồi dưỡng; tổ chức rút kinh nghiệm làm cơ sở bổ sung, hoàn chỉnh nội dung, PP bồi dưỡng.

- Sử dụng đa dạng các phương thức, hình thức, PP bồi dưỡng phù hợp. Ngoài các đợt bồi dưỡng thường xuyên, bồi dưỡng theo chuyên đề, việc bồi

dưỡng phải được tiến hành mọi nơi, mọi lúc và tự bồi dưỡng là một trong những con đường có hiệu quả trong tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

- Sinh hoạt chuyên môn chuyên đề hàng tháng theo kế hoạch đã xây dựng từ đầu năm; tham gia các buổi sinh hoạt chuyên môn cấp cụm, cấp tỉnh; tham gia trường học kết nối. Tổ chức cho GV tham quan, học tập kinh nghiệm của các trường THPT trong cụm, trong tỉnh, các trường liên kết ngoài tỉnh về tổ chức dạy học môn Ngữ văn theo định hướng PTNL góp phần thúc đẩy GV học hỏi và rèn luyện chuyên môn tốt hơn;

+ Tổ chức mời những nhà khoa học có uy tín, các chuyên gia giàu kinh nghiệm báo cáo các chuyên đề phù hợp với mục tiêu GD và đào tạo và đội ngũ GV.

+ Đẩy mạnh công tác viết nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, viết chuyên đề hội thảo, hướng dẫn đề tài nghiên cứu khoa học cho HS trong đội ngũ cán bộ, GV. Tập trung nghiên cứu, đổi mới sáng kiến kinh nghiệm trong tổ chức dạy học theo định hướng PTNL HS.

+ Tổ chức các cuộc thi tay nghề, GV dạy giỏi cấp cơ sở; chọn GV đăng ký Hội thi GV dạy giỏi các cấp, thông qua đó, tạo môi trường bồi dưỡng GV đặc biệt là những GV còn hạn chế về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm và những GV trẻ mới vào nghề, giúp họ có điều kiện học hỏi, rút kinh nghiệm, từ đó nâng cao năng lực chuyên môn.

3.3.6.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

- CBQL và GV nhà trường cần nhận thức được tầm quan trọng của công tác bồi dưỡng năng lực dạy học theo định hướng PTNL. Cần có kế hoạch bồi dưỡng GV cho từng giai đoạn cụ thể. Bản thân mỗi GV cũng phải tích cực tham gia hoạt động bồi dưỡng và nhất là tự bồi dưỡng.

- Nhà trường tạo điều kiện về thời gian, CSVC, kinh phí cho hoạt động bồi dưỡng GV.

- Xây dựng đội ngũ GV cốt cán môn Ngữ văn làm nòng cốt trong bồi dưỡng cho GV trong tổ chuyên môn. Phát huy được vai trò của tổ trưởng, nhóm trưởng và các GV cốt cán.

3.3.7. Quản lí GV trong việc bồi dưỡng và rèn luyện kĩ năng học tập môn Ngữ văn cho HS theo định hướng phát triển năng lực

3.3.7.1. Mục tiêu của biện pháp

- Nâng cao nhận thức của GV và HS về tầm quan trọng của việc bồi dưỡng PP học tập cho HS. Giúp HS hình thành và phát triển các PP học tập phù hợp với môn học Ngữ văn. Bồi dưỡng, nâng cao các kĩ năng học tập đặc biệt là kĩ năng tự

học của HS nhằm hình thành và PTNL của bản thân: biết tự giác, tích cực, chủ động, tự tổ chức, tự điều khiển hoạt động nhận thức của mình nhằm nắm vững tri thức, hình thành kĩ năng, kĩ xảo, PTNL nhận thức.

- Tăng cường công tác quản lí, chỉ đạo GV hình thành và PTNL, phẩm chất cho HS qua HĐDH môn Ngữ văn: bao gồm các năng lực chuyên biệt của môn Ngữ văn như năng lực tiếp nhận và tạo lập văn bản, năng lực giao tiếp tiếng Việt, năng lực thẩm mĩ, trong đó đặc biệt là năng lực tự học, năng lực sáng tạo của HS.

- Xây dựng một quy trình đồng bộ giữa các lực lượng GD trong nhà trường để có biện pháp quản lý việc học tập của HS phù hợp, nhằm nâng cao chất lượng GD.

3.3.7.2. Nội dung của biện pháp

- Giúp GV nhận thấy tầm quan trọng của bồi dưỡng PP học tập môn Ngữ văn cho HS, coi đây là nhiệm vụ quan trọng, từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ này trong QTDH từ khâu xác định mục tiêu, xây dựng kế hoạch, thiết kế bài dạy, tổ chức các HĐDH, lựa chọn các PP, HTTC dạy học.

- PP dạy học tích cực xem việc bồi dưỡng PP học tập cho HS không chỉ là một biện pháp nâng cao hiệu quả dạy học mà còn là một mục tiêu dạy học. Xã hội hiện đại đang bùng nổ thông tin, khoa học, kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão thì không thể nhồi nhét vào đầu óc HS khối lượng kiến thức môn Ngữ văn - vốn là môn học về tư duy nghệ thuật, tư duy ngôn ngữ , vì vậy phải quan tâm trang bị cho HS PP học tập phù hợp với môn Ngữ văn.

Trong các PP học thì cốt lõi là PP tự học. Nếu rèn luyện cho HS có được PP, kỹ năng, thói quen, ý chí tự học thì sẽ tạo cho họ lòng ham học, khơi dậy nội lực vốn có, kết quả học tập môn Ngữ văn sẽ được nâng cao đáng kể. Vì vậy, ngày nay, người ta nhấn mạnh mặt hoạt động học trong HĐDH, nỗ lực tạo ra sự chuyển biến từ học tập thụ động sang tự học chủ động, đặt vấn đề phát triển tự học ngay trong trường phổ thông, không chỉ tự học ở nhà mà tự học cả trong tiết học có sự hướng dẫn của GV.

- Chỉ đạo GV Ngữ văn bồi dưỡng các PP học tập đặc thù của bộ môn cho HS như: PP đọc sách, tìm kiếm và lựa chọn thông tin trên sách báo, tạp chí và internet, PP đọc hiểu văn bản văn học theo đặc trưng thể loại, PP làm văn nghị luận xã hội, PP làm văn nghị luận văn học...

- Chỉ đạo công tác phối hợp giữa gia đình và nhà trường để quản lý hoạt động học tập của HS thông qua GV, nhất là GV chủ nhiệm.

3.3.7.3. Cách thực hiện biện pháp

- Chỉ đạo GV thực hiện tốt việc hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài, chuyển giao nhiệm vụ học tập của HS trong mỗi giờ dạy. Đa dạng các yêu cầu đối với

việc học ở nhà của HS. Thay vì yêu cầu HS học thuộc nội dung đã ghi trong vở, soạn bài và làm bài tập như trước đây, GV cần giao cho HS những nhiệm vụ học tập phong phú hơn như: Lập sơ đồ tư duy cho bài học, sân khấu hóa nội dung tác phẩm, quay phim, chụp ảnh làm tư liệu cho bài học, xây dựng chủ đề, nội dung thuyết trình, sáng tác…

- Chỉ đạo Đoàn Thanh niên nhà trường tổ chức các buổi tọa đàm về PP học tập hiệu quả. Trong buổi tọa đàm, HS có thể nêu ra các khó khăn trong học tập của mình, các mong muốn từ thầy cô. Các thầy cô có thể hướng dẫn PP những PP học tập hiệu quả cho HS, các em HS đạt kết quả tốt trong học tập cũng chia sẻ kinh nghiệm học tập của mình cho các bạn.

- Bồi dưỡng thói quen đọc sách cho HS nhà trường, khuyến khích các em tìm đọc các sách hay, ý nghĩa GD. Bổ sung đầu sách, báo, tạp chí cho thư viện nhà trường, tổ chức ngày hội đọc sách, cung cấp thông tin về sách hay, sách mới để kích thích sự tò mò, khao khát tìm hiểu, khám phá ở HS.

- Xây dựng lớp học tự do hơn, trường học thân thiện, tạo thói quen học hỏi, giúp đỡ nhau trong học tập. HS cần được khuyến khích hỏi thầy, hỏi bạn khi bản thân chưa nắm chắc các vấn đề. Điều này không chỉ giúp HS học tập hiệu quả hơn mà còn góp phần hình thành sự tự tin, năng lực hợp tác.

- Hiện nay, hoạt động học tập không chỉ giới hạn trong giờ học, trong không gian lớp học. HS có thể học tập mọi lúc, mọi nơi với sự trợ giúp của CNTT. Nhà trường cần chỉ đạo GV thực hiện tốt việc hướng dẫn HS khai thác và sử dụng CNTT; hướng dẫn các em việc tìm kiếm, tra cứu thông tin trên mạng internet, trao đổi nội dung bài học với thầy cô, bạn bè; tìm kiếm và dowload tài liệu; khai thác kho tài liệu phong phú trên mạng.

- Quản lý và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, các hoạt động học tập thực tế như thăm bảo tàng, thư viện, thăm quan quê hương, khu tưởng niệm của các tác giả, các nhân vật văn học. Thông qua các hoạt động này giúp HS có kỹ năng sống, củng cố, bổ sung và mở rộng thêm tri thức đã học, phát triển óc thẩm mỹ, tăng cường thể chất HS, từ đó hình thành ý thức công dân, tình yêu quê hương đất nước và con người.

3.3.7.4. Điều kiện thực hiện biện pháp

- CBQL cần xác định việc bồi dưỡng PP học tập cho HS là một nhiệm vụ quan trọng từ đó có chỉ đạo cụ thể đối với GV. Mỗi GV Ngữ văn phải thấy được trách nhiệm của mình trong việc hình thành, bồi dưỡng PP học tập cho

các em HS. Đồng thời, chính các em HS phải có động cơ học tập đúng đắn, có ý thức tự bồi dưỡng PP học tập của bản thân.

- PP dạy của GV ảnh hưởng rất lớn tới PP của HS. Để HS hình thành được PP học tập môn Ngữ văn tích cực chủ động, nhà trường cần chỉ đạo GV Ngữ văn thực hiện tốt các PPDH tích cực, đổi mới PP KTĐG

- Phải xây dựng đủ lực lượng GD tham gia, có kế hoạch hoạt động thống nhất để kết hợp các biện pháp GD nhằm nâng cao dần ý thức công dân đối với HS nhà trường.

- Lãnh đạo nhà trường cần phải lựa chọn được những GV chủ nhiệm có năng lực, có trách nhiệm và kinh nghiệm công tác nhằm xây dựng được lớp học theo yêu cầu GD mới, có ý thức tự giác trong mọi hoạt động GD.

- Nhà trường phải xây dựng được môi trường GD thuận lợi, bảo đảm đủ CSVC phục vụ cho dạy và học. Nâng cấp hệ thống thư viện đọc, thư viện điện tử, bảo đảm đủ số lượng SGK, sách tham khảo, tài liệu bổ trợ, kết nối internet để giúp HS có điều kiện tìm hiểu, nghiên cứu; phát huy được tính chủ động, tự giác của HS trong hoạt động tự học.

3.3.8. Đầu tư trang thiết bị và các điều kiện dạy học môn Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực HS

3.2.8.1. Mục tiêu của biện pháp

- Đảm bảo các điều kiện thuận lợi, CSVC, thiết bị phục vụ cho hoạt động giảng dạy, học tập môn Ngữ văn của GV và HS đáp ứng được yêu cầu đổi mới toàn diện GD của nhà trường.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho GV khai thác và sử dụng hiệu quả CSVC và các TBDH hiện có.

- Nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc sử dụng các phương tiện, TBDH và bảo quản CSVC, thiết bị của GV và HS.

3.2.8.2. Nội dung biện pháp

- Hằng năm, chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng, nhu cầu về CSVC, phương tiện, TBDH môn Ngữ văn, từ đó xây dựng kế hoạch sửa chữa, mua sắm bổ sung để phục vụ HĐDH.

- Chỉ đạo GV Ngữ văn xây dựng kế hoạch cho từng học kì về việc sử dụng đồ dùng dạy học nhằm PTNL HS, tránh tình trạng “dạy chay”, lãng phí các TBDH được trang bị. Khuyến khích GV Ngữ văn sử dụng các phương tiện, TBDH hiện đại, ứng dụng CNTT trong giảng dạy.

- Quản lý tốt việc sử dụng và bảo quản đồ dùng, TBDH tránh hỏng hóc, thất thoát, lãng phí.

3.2.8.3. Cách thực hiện biện pháp

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho GV Ngữ văn, nhân viên trong nhà trường về tầm quan trọng của TBDH trong HĐDH theo định hướng phát triển năng lực HS và tích cực sử dụng các đồ dùng, thiết bị vào giờ dạy.

- Xây dựng kế hoạch từng năm học và tầm nhìn đến năm 2020 về CSVC, thiết bị phục vụ cho dạy học.

- Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và đề xuất của tổ chuyên môn Ngữ văn, đề xuất của GV bộ môn, hàng năm, nhà trường bổ sung, mua sắm tài liệu tham khảo cho thư viện, xây dựng nguồn tư liệu mở, khuyến khích GV làm đồ dùng dạy học.

- Huy động các nguồn lực, tranh thủ sự đóng góp của các cá nhân, tập thể, các doanh nghiệp của phụ huynh HS và các cựu HS tham gia xây dựng CSVC, mua sắm trang TBDH theo hướng PTNL HS.

- Tăng cường đầu tư TBDH hiện đại, ứng dụng CNTT, sử dụng các phần mềm ứng dụng trong dạy học như: sổ điểm điện tử, sổ liên lạc điện tử, trường học trực tuyến, trường học kết nối, hộp thư điện tử, website phục vụ cho quản lý, giảng dạy và học tập.

- Xây dựng nội quy sử dụng CSVC, TBDH, ứng dụng CNTT trong dạy học. Tăng cường quản lý và chỉ đạo các bộ phận liên quan hoạt động có hiệu quả và khai thác tối đa các CSVC, thiết bị dạy và học.

- Tổ chức cho GV bộ môn tham gia các lớp tập huấn, hướng dẫn sử dụng thiết bị, phần mềm trong dạy học.

- Tổ chức việc tự làm đồ dùng dạy học hiệu quả hơn. Có thể động viên, khen thưởng cho các GV có các đồ dùng, TBDH có giá trị trong dạy học, đó là các thiết bị có thể sử dụng cho nhiều bài, nhiều khối lớp, đem lại hiệu quả trong dạy các bài khó

- Thực hiện tốt chế độ kiểm tra, kiểm kê, kiểm định, bảo dưỡng CSVC, TBDH định kỳ theo quy định.

3.2.8.4. Điều kiện thực hiện

- Hiệu trưởng phải có tầm nhìn chiến lược lâu dài, phải biết đánh giá, ưu tiên cho những công việc cụ thể.

- Phải có sự phân công cụ thể cho cá nhân phụ trách quản lý, bảo quản, sử dụng, đề xuất mua sắm thiết bị, phương tiện dạy học.

- GV phải có trách nhiệm cùng các bộ phận liên quan bảo quản, sử dụng, đề xuất mua sắm thiết bị, đồ dùng dạy học. Phải biết cách sử dụng, khai thác, bảo quản CSVC, thiết bị một cách có hiệu quả.

- Đưa việc sử dụng TBDH thành một tiêu chuẩn đánh giá xếp loại giờ dạy, xếp loại thi đua.

Xem tất cả 159 trang.

Ngày đăng: 20/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí