Quy Định Của Một Số Nước Về Sinh Con Bằng Kỹ

Con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản). Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên quy định việc thụ tinh nhân tạo, thụ tinh trong ống nghiệm; quy định việc cho tinh trùng, nhận tinh trùng; cho noãn, nhận noãn; cho phôi, nhận phôi; cơ sở ...

Người Có Nguyện Vọng Lưu Giữ Cá Nhân

Tám tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có quyền hiến, nhận tinh trùng, noãn, phôi trong thụ tinh nhân tạo theo quy định của pháp luật" [27]. Việc hiến tinh trùng được pháp luật quy định căn cứ vào mức độ năng lực ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí