Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam - 12

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Ph.Ăngghen (2010), Nguồn gốc của gia đình của chế độ tư hữu và của Nhà nước, Nxb Sự thật, Hà Nội.

2. Tuấn Anh (2013), “Tại sao Mỹ xuất khẩu nhiều tinh trùng nhất thế giới?”, http://vietnamnet.vn/vn/khoa-hoc/tai-sao-my-xuat-khau-nhieu-tinh-trung- nhat-the-gioi-115817.html.

3. Bộ Tư pháp (2014), Báo cáo tổng kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000, Hà Nội.

4. Bộ Y tế (2003), Thông tư số 07/2003/TT-BYT ngày 28/5/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 của Chính phủ về sinh con theo phương pháp khoa học, Hà Nội.

5. Bộ Y tế (2012), Thông tư số 12/2012/TT-BYT ngày 05/7/2012 ban hành Quy trình kỹ thuật thụ tinh nhân tạo và thụ tinh trong ống nghiệm, Hà Nội.

6. Bộ Y tế (2015), Thông tư số 57/2015/TT-BYT ngày 30/12/2015 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2015/NĐ-CP ngày 28/01/2015 của Chính phủ quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, Hà Nội.

7. Văn Biên (2014), “Sinh con từ tinh trùng của chồng quá cố: Các nước xử trí ra sao”, http://www.24h.com.vn/tin-tuc-trong-ngay/sinh-con-tu-tinh- trung-cua-chong-qua-co-cac-nuoc-xu-tri-ra-sao-c46a600161.html.

8. Chính phủ (2003), Nghị định số 12/2003/NĐ-CP ngày 12/02/2003 quy định về sinh con theo phương pháp khoa học, Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 101 trang tài liệu này.

9. Chính phủ (2013), Nghị định số 176/2013/ NĐ-CP ngày 14/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, Hà Nội.

10. Chính phủ (2013), Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình 2000, Hà Nội.

Sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản với tinh trùng từ ngân hàng tinh trùng theo pháp luật Việt Nam - 12

11. Chính phủ (2013), Báo cáo đánh giá tác động của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Hà Nội.

12. Chính phủ (2015), Nghị định 10/2015/NĐ-CP ngày 28/1/2015 quy định về sinh con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm và điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, Hà Nội.

13. Lam Hạm (2014), "Luật có nên cấm người chết sinh con", http://baophapluat.vn/ y-kien-ban-doc/luat-co-nen-cam-nguoi-chet-sinh-con-176057.html.

14. Nguyễn Thị Lan (2003), "Sinh con theo phương pháp khoa học và một số vấn đề pháp lí có liên quan", Luật học, (2), tr. 24-26.

15. Nguyễn Thị Lan (2008), Xác định cha, mẹ, con trong pháp luật Việt Nam, Luận án tiến sĩ Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

16. Nguyễn Thị Lan (2016), "Thụ tinh trong ống nghiệm và những vấn đề pháp lí phát sinh", Luật học, (2), tr. 34-42.

17. Vương Linh (2016), “Chọn bố cho con chỉ bằng một cú click chuột”, http://giadinh.vnexpress.net/tin-tuc/to-am/chon-bo-cho-con-chi-bang-mot- cu-click-chuot-3476485.html

18. Jenny Morber (2016), Tinh trùng người chết: Cơ sở pháp lý và đạo đức, http://www.bbc.com/vietnamese/culture_social/2016/08/160826_the- moral-maze-of-using-a-dead-mans-sperm_part_2_vert_fut

19. Nhật Minh (2016), Quy trình hiến tặng tinh trùng diễn ra như thế nào, http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/quy-trinh-hien-tang-tinh- trung-dien-ra-nhu-the-nao-3357882.html

20. Trà My (2016), “Vô sinh tăng vọt, ngân hàng Trung Quốc “cháy hàng””, http://danviet.vn/the-gioi/vo-sinh-tang-vot-ngan-hang-tinh-trung-tq-chay- hang-673045.html

21. Bích Ngọc (2016), “Cuộc hội ngộ kỳ lạ của 17 anh chị em cùng cha”, http://dantri.com.vn/van-hoa/cuoc-hoi-ngo-ky-la-cua-17-anh-chi-em- cung-cha-20160314070805836.html

22. Minh Nguyên (2016), "Sinh con từ tinh trùng người đã chết", http://suckhoe. vnexpress.net/tin-tuc/suc-khoe/sinh-con-tu-tinh-trung-nguoi-da-chet-3399853.html.

23. Minh Nguyên (2016), “Bên trong ngân hàng tinh trùng lớn nhất thế giới”, http://suckhoe.vnexpress.net/photo/suc-khoe/ben-trong-ngan-hang-tinh- trung-lon-nhat-the-gioi-3356823.html

24. Nhóm PV Thanh niên online (2010), ""Rao bán "con giống": Vi phạm pháp luật và rủi ro về sức khỏe", http://benhvienphusantrunguong.org.vn/ news/tin-tuc-su-kien/tin-chuyen-nganh-san-phu-khoa/rao-ban-con-giong- vi-pham-phap-luat-va-rui-ro-ve-suc-khoe.html.

25. Quốc hội (2000), Luật Hôn nhân và Gia đình 2000, Hà Nội.

26. Quốc hội (2005), Bộ luật Dân sự, Hà Nội.

27. Quốc hội (2006), Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Hà Nội.

28. Quốc hội (2009), Luật Khám bệnh, chữa bệnh, Hà Nội.

29. Quốc hội (2014), Luật Hôn nhân và Gia đình, Hà Nội.

30. Quốc hội (2015), Bộ Luật Dân sự, Hà Nội.

31. Tăng Quang Thái (dịch) (2012), "Các kỹ thuật chọc hút tinh trùng từ mao tinh/ tinh hoàn trong hỗ trợ sinh sản" (2012), http://www.namhoc.org.vn/ index.php?option=com_content&view= article&id=133:cac-k-thut-chc-hut- tinh-trung-t-mao-tinhtinh-hoan-trong-h-tr-sinh-sn&catid=27:hiem-muon- nam&Itemid=57, ngày 12/7/2012.

32. Minh Thùy - Lê Phương (2015), "Khát con, chật vật tìm người hiến tinh trùng", http://suckhoe.vnexpress.net/tin-tuc/tu-van/khat-con-chat-vat-tim- nguoi-hien-tinh-trung.

33. Nguyễn Viết Tiến (2012), Dịch tễ học vô sinh và các phương pháp điều trị, Nxb Y học, Hà Nội.

34. Nguyễn Viết Tiến và đ.t.g (2013), Điều trị vô sinh bằng phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung, Nxb Y học, Hà Nội.

35. Trung tâm Từ điển học (1998), Từ điển tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng.

36. Trường Đại học Luật Hà Nội (2014), Mang thai hộ - Sự cần thiết phải điều chỉnh bằng pháp luật ở Việt Nam hiện nay, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, Hà Nội.

37. Hồ Mạnh Tường, "Các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản", http://www.bacsisanphu.com/ sp/pages.php?pID=45.

38. Từ điển ngôn ngữ Anh - Việt (2008), Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng.

39. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2003), Pháp lệnh Dân số, Hà Nội.

40. Ủy ban Thường vụ Quốc hội (2008), Pháp lệnh Dân số (sửa đổi, bổ sung), Hà Nội.

41. Viện khoa học pháp lý (2006), Từ điển Luật học, Nxb Tư pháp, Hà Nội.

Xem tất cả 101 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí