Tình Hình Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Của Apec Group

Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group - 8

ứng với 20,09%. Số lượng lao động có sự tăng lên qua các năm, tuy nhiên số lao động nữ và nam cũng không chênh lệch quá nhiều. Điều này đến từ nhiều lý do, hiện tại công ty có nguồn nhân sự rất trẻ, hoạt động chủ yếu trong mảng kinh doanh và cả nam hay nữ đều có thể làm việc được mà không đặc thù riêng cho giới tính nào. Bên cạnh đó thì môi trường làm việc năng động sáng tạo và tính chất ngành nghề phù hợp với cả nam lẫn nữ.

Về trình độ chuyên môn


Lao động có trình độ đại học tăng đều qua các năm và chiếm phần lớn trong tổng số lao động tăng lên của Apec. Năm 2019 số lao động có trình độ Đại học là 263 người đến năm 2020 đã là 297 người, tăng 34 người tương ứng tăng 12,93%. Số lao động có trình độ Cao đẳng/ trung cấp năm 2019 là 49 người đến năm 2020 tăng thêm 8 người tương ứng tăng 16,32%. Còn lao động phổ thông năm 2020 tăng so với năm 2019 là 10 người tương ứng 9,17%. Qua đó ta thấy số lao động có trình độ đại học luôn chiếm tỷ trọng cao so với lao động có trình độ cao đẳng và trung cấp. Sở dĩ có được điều đó là do trong những năm gần đây Apec luôn chú trọng đến chất lượng nguồn lao động, tuyển chọn các nhân viên có trình độ và năng lực chuyên môn cao phù hợp với yêu cầu ngày càng cao trong các hoạt động của Apec, bên cạnh đó Apec còn tạo điều kiện cho các nhân viên của mình có cơ hội học tập để nâng cao kinh nghiệm và giỏi nghiệp vụ nâng cao khả năng cạnh tranh cho Apec. Ngoài ra nhằm đáp ứng nhu cầu của công việc ngày càng cao đòi hỏi nhân viên phải nâng cao trình độ để đáp ứng công việc.

Về độ tuổi


Độ tuổi trung bình của nhân sự càng ngày càng giảm (2018 là 34,1 tuổi và 2020 là 33,4 tuổi). Tầm nhìn của tập đoàn là hướng đến sự sáng tạo và sự phát triển bền vững. Nhân sự trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu của việc đáp ứng nguồn lực. Hàng năm nhân sự tuyển vào lại càng trẻ hơn.

Hiện nay có nhiều chi nhánh trên cả nước, có những phòng giao dịch mới mở nên đa số là những người trẻ có nhiều kinh nghiệm. Do đó giai đoạn này Apec đã

tuyển thêm các nhân viên mới nhằm bổ sung và đáp ứng kịp thời các công việc cần thiết của Apec. Điều này cho thấy Apec đang có đội ngũ nhân viên trẻ, năng động và sáng tạo góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Apec.

Có thể nói nguồn nhân lực chính là yếu tố quyết định đến sự thành bại trong hoạt động kinh doanh của Apec. Vì vậy trong những năm tới Apec luôn chú trọng đến công tác quản trị nguồn nhân lực của mình trong từng thời kì đáp ứng tốt các yêu cầu mới trong kinh doanh Apec.

2.1.1.7. Kết quả hoạt động kinh doanh của Apec group.

Bảng 2.2 Tình hình kết quả hoạt động kinh doanh của Apec GroupChỉ tiêu

Năm

2017

( tỷ đồng)

Năm

2018

( tỷ đồng)

Năm

2019

( tỷ đồng)

So sánh

2018/2017

2019/2018

+/-

( tỷ đồng)


%

+/-

( tỷ đồng)


%

Doanh thu thuần bán hàng và cung

cấp dịch vụ


2689,50


4392,50


5044,14


1703,00


63,32


651,64


14,84

Doanh thu từ hoạt

động tài chính

104,13

254,18

351,37

150,05

144,10

97,19

38,24

Thu nhập khác

1,51

7,11

13,06

5,60

370,60

5,95

83,73

Tổng doanh thu

2795,14

4653,79

5408,57

1858,65

66,50

754,78

16,22

Giá vốn hàng bán

2298,46

3956,20

4475,09

1657,74

72,12

518,89

13,12

Chi phí tài chính

10,68

31,36

90,79

20,68

193,63

59,43

189,51

Chí phí bán hàng

90,87

125,30

133,65

34,43

37,89

8,35

6,66

Chí phí quản lý

công ty

124,71

155,06

171,27

30,35

24,34

16,21

10,45

Chi phí khác

3,53

4,66

6,91

1,13

32,01

2,25

48,18

Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 148 trang: Nhận thức trách nhiệm xã hội doanh nghiệp CSR, niềm tin, cam kết gắn bó và hành vi trách nhiệm xã hội của nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương - Apec Group


Tổng lợi nhuận

trước thuế

266,89

381,21

530,86

114,32

42,83

149,66

39,26

Chí phí thuế thu

nhập hiện hành

74,06

116,20

187,00

42,14

56,90

70,80

60,93

Lợi nhuận sau thuế

TNDN

192,83

265,01

343,86

72,18

37,43

78,85

29,75

(Nguồn: Phòng Tài chính - Kế toán của tập đoàn Apec)


Có thể nói trong nhưng năm gần đây, hoạt động kinh doanh của tập đoàn Apec Group có doanh thu tăng lên qua từng năm. Từ số liệu từ bảng trên, có thể thấy doanh thu của Apec tính đến năm 2019 đã đạt được trên 5408,57 tỷ đồng. Doanh thu năm 2018 so với năm 2017 tăng 1858,65 tỷ đồng hay tăng 66,5%, trong khi đó doanh thu năm 2019 so với năm 2018 tăng 754,78 tỷ đồng hay tăng 16,22 %. Tổng doanh thu của tập đoàn, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, doanh thu từ đầu tư tài chính tăng lên qua từng năm. Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm vai trò nòng cốt, chủ lực của công ty, khi doanh thu bán hàng năm 2018 so với năm 2017 tăng hơn 1703,00 tỷ đồng tương ứng tăng 63,32%, năm 2019 so với 2018 doanh thu bán hàng đạt 651,64 tỷ đồng tương ứng tăng 14,84 % . Lý giải doanh thu năm 2018 tăng lên so với 2017 là việc phát triển các dự án Condotel của tập đoàn, là năm trọng điểm bắt đầu lớn mạnh của tập đoàn về mảng bât động sản. Các dự án đem về dòng tiền rất lớn, đặc biệt là doanh thu đến từ bán bất động sản tại khu Royal Park Huế. Năm 2019 là sự chứng kiến hàng loạt bất động sản của tập đoàn được đầu tư như : Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec Mandala Wyndham Phú Yên đem về nguồn doanh thu, lợi nhuận hơn so với 2018.

Về chi phí của tập đoàn, có thể thấy rằng nguồn chi phí có sự biến động qua các năm. Cụ thể được thể hiện qua số liệu năm 2018 so với 2017, chi phí bán hàng mà tập đoàn bỏ ra để thực hiện hoạt động kinh doanh tăng từ 90,87 tỷ đồng lên 125,3 tỷ đồng, tăng 34,43 tỷ đồng tương ứng với 37,89 %. Trong khi đó, chi phí bán hàng năm 2019 mà công ty phải chi là 133,65 tỷ đồng, tăng 8,35 tỷ đồng so với năm 2018 tức tăng 6,66 %.

Lợi nhuận sau thuế thu được từ hoạt động kinh doanh của công ty có xu hướng tăng qua các năm. Năm 2017, lợi nhuận sau thuế là 192,83 tỷ đồng, con số này tăng lên 265,01 tỷ đồng vào năm 2018 tương ứng tăng 37,43%, và năm 2019 lợi nhuận sau thuế đạt 343,86 tỷ đồng, tăng 29,75% so với năm 2018. Có thể thấy lợi nhuận tăng là dấu hiệu tích cực thể hiện rằng công ty đang ngày càng phát triển.

2.1.2. Thực trạng hoạt động trách nhiệm xã hội của Apec Group trong giai

đoạn 2018-2020


Với số lượng gần 500 nhân viên thì ngoài việc phải đảm bảo các quy định luật định về kinh doanh, về lao động thì còn đặt ra cho Apec Group những trách nhiệm, nghĩa vụ đối với xã hội. Trong những năm qua, Apec Group đã có nhiều chính sách, hoạt động trách nhiệm xã hội nổi bật, mang tính thực tiễn cao và gây hiệu quả truyền thông tốt về hình ảnh của công ty trong mắt cộng đồng.

Trách nhiệm kinh tế


Không những trong lĩnh vực đầu tư tài chính, bất động sản, mà tất cả các ngành nghề kinh doanh, trách nhiệm đầu tiên của mỗi công ty là tạo ra lợi nhuận, vì chỉ khi tạo ra được lợi nhuận thì mới phản ánh được tình hình kinh doanh hiệu quả, nhân viên được chi trả lương thưởng, hưởng những phúc lợi đáng phải có, có lợi nhuận mới có khả năng về tài chính để đóng góp cho cộng đồng, xã hội. Các sản phẩm, dịch vụ của Apec Group được cung cấp đa dạng và đảm bảo chất lượng, nỗ lực đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của các đối tượng khách hàng khác nhau. Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên và tăng cường các hoạt động chăm sóc khách hàng. Thường xuyên tương tác, trao đổi và tiếp nhận các phản hồi từ phía khách hàng.

Năm 2018, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Apec Group tăng trưởng cao hơn nhiều so với năm 2017 thông qua việc ghi nhận doanh thu bán hàng từ các dự án Royal Park Bắc Ninh, Royal Park Huế và dự án khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội. Tỷ trọng chi phí quản lý công ty trên tổng chi phí giảm hơn 1/3 so với năm 2017. Xây dựng bộ máy nhân sự chất lượng cao và hoạt động hiệu quả, số lượng nhân sự tăng 127,2% so với năm 2016. Bước đầu xây dựng hình ảnh công ty

thông ty việc từng bước hoàn thành việc chuẩn các hồ sơ cơ bản để hoàn tất xây dựng dự án Mandala Wynham Phú Yên với doanh thu hơn 2000 tỷ đồng vào quý IV/2019 là một dự án điển hình được sự ghi nhận và ngưỡng mộ chính quyền, người dân địa phương tỉnh Phú Yên.

Thực hiện trách nhiệm pháp lý


Apec Group luôn tuân thủ đúng các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Các đợt tuyển dụng, thông tin tuyển dụng đều được thống báo rò ràng trên các trang mạng, sách báo, thông tin đại chúng. Nghĩa vụ, quyền lợi, các chính sách phúc lợi cho nhân viên đều được công khai minh bạch, rò ràng và được truyền tải rò ràng, cụ thể cho các nhân viên trước khi bắt đầu công việc của mình tại công ty. Hàng quý, hàng năm theo kỳ kế toán, các báo cáo tài chính hợp nhất của Apec Group đều được niêm yết rò ràng, chi tiết trên trang web chính thức của Apec Group (https://apecgroup.net/) qua đó giúp các nhà đầu tư, khách hàng có thể kịp thời nắm rò tình hình hoạt động kinh doanh của Apec Group một cách chính xác trong từng thời điểm cụ thể. Hàng năm, Apec Group đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định tại Luật Công ty. Qua đó, Apec Group đã thực hiện đúng, đầy đủ trình tự thủ tục trình phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng qui định của pháp luật hiện hành. Apec luôn tuân thủ nghĩa vụ công bố thông tin theo đúng yêu cầu pháp luật, thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ và đúng thời hạn và tuân thủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước.

Thực hiện trách nhiệm đạo đức


Apec Group hiểu rằng tương lai của khách hàng bắt đầu từ ngày hôm nay. Kế thừa những thành quả từ quá khứ, bằng cách nỗ lực vươt qua giới hạn của chính mình, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng, Apec Group cam kết nỗ lực đáp ứng một cách hiệu quả nhất những nhu cầu đa dạng của khách hàng ngay trong hiện tại. Nhờ đó, khách hàng có sẽ có được nền tảng cho cuộc sống tốt đẹp hơn ngay từ ngày hôm nay.

Từ đó, Apec Group mong muốn xây dựng hình ảnh, cảm xúc về một Apec

Group trong tâm trí khách hàng: Là tập đoàn có dịch vụ khách hàng thân thiết, tận tâm, luôn lắng nghe nhu cầu từ khách hàng để phục vụ kịp thời; Hình ảnh trẻ trung, hiện đại đầy hứng khởi; Công nghệ phát triển nhanh, mạnh mẽ, mang đến sản phẩm tiện ích, đơn giản; Truyền thông cập nhật, hiện đại, kịp thời; Apec Group trong mắt công chúng ngày nay được so sánh với hình ảnh của một doanh nhân thành đạt có tầm nhìn xa trông rộng, trưởng thành, mạnh mẽ, tham vọng, có uy tín và đáng tin cậy. Và đọng lại đằng sau tất cả những ghi nhận ấy là những giá trị văn hóa mang đậm bản sắc Apec Group đã được bồi đắp, đúc kết qua nhiều thế hệ: Đó là sự tận tụy và trung thành với lợi ích quốc gia, dân tộc, là sự tiên phong mở lối, dám chấp nhận thách thức để tiến lên. Đó là tình cảm gắn bó giữa những con người trong cùng một ngôi nhà chung Apec group. Đó là tinh thần tương thân, tương ái, sẻ chia với đồng bào, là trách nhiệm xây dựng cộng đồng nơi Apec Group hiện diện. Những bản sắc văn hóa ấy cũng đã tạo nên gía trị cốt lòi của Apec Group đó là: Chuyên nghiệp, hiệu quả - Năng động, hiện đại - Khát vọng, vươn xa - Trách nhiệm, sẻ chia.

Thực hiện trách nhiệm từ thiện


Trách nhiệm xã hội và cộng đồng được Apec Group xem như là một trong những triết lý hơn là những quy định hay từ thiện bắt buộc. Vì vậy mỗi sản phẩm công ty mang tới thị trường luôn phải đảm bảo gia tăng phúc lợi cho xã hội và cộng đồng. Hiểu được điều này, người Apec luôn sống với nhiệt huyết của tuổi trẻ trong lòng, vì Apec hiểu chỉ khi trẻ, họ mới có thể đóng góp tận tâm cho xã hội.


cấp

Đa hội - từ khu rác công nghiệp khổng lồ đến ước mơ khu nghỉ dưỡng đẳng


Trước khi Apec đến với làng nghề Đa Hội, đây được coi là kho xưởng rác

công nghiệp của Từ Sơn. Việc sản xuất sắt thép khiến môi trường xung quanh bị ô nhiễm nặng; từ đất, không khí, nước tất cả đều có dấu hiệu ô nhiễm từ sắt thép gỉ. Trước thực trạng trên, Apec đã xây dựng khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội với định hướng tạo môi trường sống tốt hơn cho người dân nơi đây. Tại Đa Hội, Apec xây dựng khu công nghiệp mới tập trung vào tạo không gian sống cho những người

dân xung quanh đây. Việc quy hoạch đảm bảo người dân vừa sản xuất, vừa có không gian sạch, phát triển các dịch vụ sức khỏe. Giờ đây Khu công nghiệp vừa và nhỏ Đa Hội đang từng bước thay đổi nếp sống.

Quỹ khai trí hoạt động tích cực trong năm 2018, 2019


Khẳng định định hướng nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của nền giáo dục Việt Nam bằng những hành động thiết thực, năm 2019 Apec tiếp tục tổ chức hoạt động tặng sách cho các trường học tại vùng sâu, vùng xa. Hoạt động này nằm trong chuỗi hoạt động “Apec vì cộng đồng” đã được Apec khởi xướng thực hiện từ năm 2016 và luôn nhận được sự đánh giá cao từ phía nhà trường và học sinh. Trong năm 2019 vừa qua, Quỹ khai trí của Apec đã hoạt động một cách rất tích cực Với 10 tủ sách và hàng nghìn quyển sách được trao. Với phương châm “Sách là người bạn đồng hành trong hành trình trải nghiệm hạnh phúc”, Apec đã và đang hướng tới mục đích giúp trẻ em tại các điểm trường vùng cao, vùng sâu vùng xa, thiếu sự quan tâm của cộng đồng được làm quen với văn hóa đọc và tiếp cận thông tin, giải trí trong và sau giờ học.

Trao quà tết & tủ sách tại trường Tiểu học Tà Mung - Lai Châu năm 2018 Trao học 1

Trao quà tết & tủ sách tại trường Tiểu học Tà Mung - Lai Châu năm 2018


Trao học bổng cho các cháu học sinh tại Bắc Ninh, Huế, Thái Nguyên năm 2018 Trao 2


Trao học bổng cho các cháu học sinh tại Bắc Ninh, Huế, Thái Nguyên năm 2018

Trao quà tặng cho người vô gia cư

Thực hiện nghĩa cử cao đẹp của tinh thần làm tình nguyện, trong nhưng ngày đông lạnh giá giữa tháng 12 năm 2019, hơn 30 Cán bộ nhân viên của Apec đã cùng đồng hành tham gia phát quà cho người vô gia cư khu vực Ga Hà Nội, Gầm cầu Long Biên và một số địa bàn lân cận khu vực phố cổ. Hơn 100 suất quà đã được trao bao gồm nhu yếu phẩm cơ bản như mì tôm, tất, chăn và quần áo rét. Bên cạnh những suất quà được trao, người Apec còn đem những câu chuyện, chia sẻ về những khó khăn để người vô gia cư luôn giữ vững hi vọng về một cuộc sống tốt đẹp.

Siêu thị hạnh phúc 0 đồng

Với thông điệp “Chia sẻ hạnh phúc, lan toả yêu thương” Apec Group vừa triển khai dự án siêu thị Hạnh Phúc 0 đồng, qua đó góp phần nhỏ bé để giúp đỡ những người đang gặp hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn về vật chất; đồng thời, chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Tập đoàn Apec và Quỹ khai trí đã ủng hộ số tiền 6 tỷ đồng vào dự án Siêu thị Hạnh Phúc, hiện Tập đoàn đã dự trữ 500 tấn gạo và các nhu yếu phẩm khác cung ứng cho “chuỗi” siêu thị Hạnh Phúc.

Download pdf, tải về file docx

Ngày đăng: 01/07/2022
Đánh giá:
4.3/5 (1 bình chọn)

Gửi tin nhắn


Đồng ý Chính sách bảo mật *

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số