Tỷ Lệ Dư Nợ Cvtd Donga Bank Cn Tp Huế Năm 2017-2019

- Doanh số cho vay tiêu dùng 160 142.441 140 122.228 120 112.752 100 87.723 80 74.71 60 40 20 10.15 13.104 15.452 2.863 0 2017 2018 2019 doanh số cho vay tiêu dùng mua ô tô mua, sửa chữa nhà ở khác 93.672 19.914 10.773 Biểu đồ 2.11. Doanh số CVTD theo mục đích vay vốn ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí