Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh thành phố Huế - 11

11. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh thành phố Huế, Báo cáo từ phòng phát triển kinh doanh giai đoạn 2017-2019.

12. Thủ tướng chính phủ, Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018, về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

13. Các nguồn tham khảo khác


Thư viện trường đại học kinh tế Huế: http://thuvien.hce.edu.vn:8080/dspace/


Cổng thông tin điện tử Tỉnh Thừa Thiên Huế: https://thuathienhue.gov.vn

Website của Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á:

https://www.dongabank.com.vn


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 96 trang tài liệu này.

Và một số nguồn thông tin từ Internet.

Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh thành phố Huế - 11

Xem tất cả 96 trang.

Ngày đăng: 05/06/2024
Trang chủ Tài liệu miễn phí