Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh thành phố Huế - 11

11. Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á – chi nhánh thành phố Huế, Báo cáo từ phòng phát triển kinh doanh giai đoạn 2017-2019 . 12. Thủ tướng chính phủ, Quyết định số 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 , về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ...

Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh thành phố Huế - 10

Việc áp dụng các khoa học kỹ thuật số thì cũng cần kèm theo việc nâng cao cơ sở vật chất của ngân hàng, trình độ của cán bộ tín dụng để có thể quản lý cũng như sử dụng, vận hành tốt nhất. 3.2.4. Giải pháp về lãi suất cho vay ...

Nâng cao hiệu quả đối với hoạt động cho vay tiêu dùng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á - chi nhánh thành phố Huế - 2

PHẦN I. ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Tính cấp thiết của đề tài Việt Nam là một nước đang phát triển, nền kinh tế đang mở cửa và hội nhập, nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết như là ASEAN, FTA, TPTPP, EVFTA, RCEP… Mở ra nhiều cơ ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí