Đối Tượng Của Điều Tra Là “Hoàn Cảnh Có Vấn Đề”

1.1.1. Thể loại điều tra Từ điển tiếng Việt, Viện ngôn ngữ học viết: “Điều tra là tìm hiểu, xem xét để biết rõ sự thật” [16, tr.421] Trong cuốn “Những vấn đề của báo chí hiện đại”, TS. Hoàng Đình Cúc – TS. Đức Dũng, NXB ...

Tỉ Lệ Bài Báo Điều Tra Sử Dụng Kỹ Năng Nhập Vai (%)

Tưởng ­ xã hội cấp bách của đất nước đến với các tầng lớp nhân dân lao động trong cả nước, bảo vệ quyền lợi của người lao động Việt Nam. Báo Lao động cũng là một trong số ít cơ quan truyền thông làm tốt công tác xã hội. ...

Nâng Cao Hiểu Biết Về Pháp Luật, Đạo Đức Nhà Báo

Ở một số bài viết, "vai” còn được diễn đạt không khớp với thực tế. Ví dụ trong loạt bài về buôn lậu ở Lạng Sơn, đã có những lúc phóng viên cùng với đoàn cán bộ Ban chỉ đạo 389 “hóa thân” thành dân buôn lậu (theo nhà báo ...

Tích Cực, Khiêm Tốn Học Hỏi Những Người Đi Trước

Đây là yêu cầu đối với nhiều thể loại, nhưng với điều tra, khả năng dấn thân được đẩy lên một mức cao hơn. Dấn thân thể hiện ở việc nhà báo dám đi đến cùng sự thật. Để làm được điều đó, nhà báo không chỉ đứng ở ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí