Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Xem tất cả 89 trang, được chia thành 11 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 11

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 11

PHỤ LỤC 1 GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM (GTCLVN) GTCLVN được ra đời theo quyết định số 1352/QĐ-TĐC ngày 5/8/1995 của Bộ trưởng Bộ KHCNMT nhằm khuyến khích các tổ chức sản xuất, kinh doanh và dịch vụ nâng cao chất lượng hoạt ...

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 10

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 10

- ISO 9000 (hay HACCP) + TQM - ISO 9000 (hay HACCP) + TQM + ISO 14000 - ISO 9000 (hay HACCP) + SA 8000 Đặc điểm của mô hình kết hợp là đồng thời thực hiện đầy đủ yêu cầu của từng hệ thống đã chọn. Cách này có thể cho hiệu quả kép nhưng khó ...

Hội Nhập Với Khu Vực Và Quốc Tế Trong Hoạt Động Quản Lý Chất

Hội Nhập Với Khu Vực Và Quốc Tế Trong Hoạt Động Quản Lý Chất

HTQLCL, quy định xử phạt đơn vị sai phạm; cung cấp văn bản điều chỉnh sự phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng nhằm tạo ra một cơ chế quản lý chặt chẽ, có hiệu quả, không chồng chéo. Xây dựng quy định chế tài ...

Các Chính Sách Và Giải Pháp Vĩ Mô Nhằm Tạo Môi Trường Pháp Lý Thúc Đẩy Các Doanh Nghiệp

Các Chính Sách Và Giải Pháp Vĩ Mô Nhằm Tạo Môi Trường Pháp Lý Thúc Đẩy Các Doanh Nghiệp

Nại của khách hàng, tăng lãi ròng từ 18,5% lên 25%. Công ty sản xuất phanh NISSAN Việt Nam (chứng chỉ ISO 9000 và ISO 14000) là công ty 100% vốn nước ngoài, bằng việc áp dụng HTQLCL nói trên đã tiết kiệm được 20% lượng nước sử dụng, ...

Tình Hình Thực Hiện Công Tác Chứng Nhận Chất Lượng Ở Việt Nam

Tình Hình Thực Hiện Công Tác Chứng Nhận Chất Lượng Ở Việt Nam

Các lĩnh vực hành chính như: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Thành phố Hà nội và TP. Hồ Chí MInh, Sở Công nghiệp Đồng Nai, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An. Về chất lượng có thể thấy được sự chuyển biến tích cực của ...

Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Ở Các Doanh Nghiệp Việt Nam

Thực Trạng Áp Dụng Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Ở Các Doanh Nghiệp Việt Nam

Định hàng hoá đó có được nhập khẩu hay không. Như vậy, mặc dù các doanh nghiệp đã đạt được chứng nhận phù hợp chất lượng, hàng hoá của họ vẫn có thể không được chấp nhận vào các thời điểm khi nước nhập khẩu áp dụng ...

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Công Cụ Để Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng – Công Cụ Để Nâng Cao Sức Cạnh Tranh Của Các Doanh Nghiệp

Tham gia hoạt động QLCL và áp dụng các hệ thống QLCL quốc tế. Bên cạnh đó, việc khuyến khích phát hành các tạp chí về chất lượng đã góp phần quan trọng vào việc phổ biến kiến thức về áp dụng hệ thống QLCL và QLCL toàn diện TQM ...

Hệ Thống Quản Trị Trách Nhiệm Xã Hội Sa 8000 (Social Accountability)

Hệ Thống Quản Trị Trách Nhiệm Xã Hội Sa 8000 (Social Accountability)

Lượng cũng như những chi phí do những hoạt động không chất lượng gây ra; Hoạch định chất lượng; Thiết kế chất lượng; Hệ thống quản lý chất lượng: Xây dựng chính sách chất lượng, các phương pháp, thủ tục và quy trình để ...

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Gmp - Điều Kiện Thực Hành Sản Xuất Tốt (Good Manufacturing

Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Gmp - Điều Kiện Thực Hành Sản Xuất Tốt (Good Manufacturing

Sung. Lãnh đạo cao nhất doanh nghiệp xem xét, ra quyết định công bố thi hành. Bước 6 – Thực hiện Hệ thống và cải tiến: Ban chỉ đạo theo dõi, thu thập tình hình. Sau thời hạn khoảng 3 tháng, tiến hành đánh giá nội bộ sơ bộ để rút ...

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 2

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 2

Dưới đây là mô hình mô tả các bước phát triển về quản lý chất lượng: Quản lý chất lượng toàn diện Kiểm soát chất lượng toàn diện Đảm bảo chất lượng Kiểm soát chất lượng Kiểm tra sản phẩm 20 30 40 1950 60 70 80 90 Sơ đồ ...

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 1

Thực trạng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - 1

Mục Lục Trang Lời Nói Đầu 4 Chương I: Tổng Quan Một Số Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng 6 Quốc Tế Và Kinh Nghiệm Áp Dụng Của Một Số Nước Trên Thế Giới. I/ Một Số Khái Niệm Chung 6 1. Khái Niệm Về Quản Lý Chất Lượng 6 2. Các ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Xem nhiều

Mới nhất

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số