Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và đàn lợn con tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - 8

TÀI LIỆU THAM KHẢO I. Tiếng Việt 1. Nguyễn Xuân Bình (2000), Phòng trị bệnh lợn nái - lợn con - lợn thịt , Nxb Nông nghiệp Hà Nội. 2. Trần Ngọc Bích, Nguyễn Thị Cẩm Loan, Nguyễn Phúc Khánh (2016), Khảo sát tình hình viêm nhiễm đường sinh ...

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và đàn lợn con tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - 7

Phần 4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1. Kết quả đánh giá tình hình chăn nuôi tại trại chăn nuôi Nguyễn Thanh Lịch Trên cơ sở hồi cứu số liệu sản xuất tại trại về tình hình chăn nuôi giai đoạn từ 2019 đến tháng 11/2019 em thu được kết ...

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và đàn lợn con tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - 2

Sách mới trong sự phát triển của đất nước, đặc biệt quan tâm chú trọng cho phát triển nghành chăn nuôi. Với tiền đề là một nước nông nghiệp đi lên cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức trong và ngoài nước cũng như sự lãnh ...

Thực hiện quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng, phòng trị bệnh cho đàn lợn nái sinh sản và đàn lợn con tại trại lợn Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội - 1

Đại Học Thái Nguyên Trườ Ng Đại Học Nông Lâm Phạm Trung Kiên Tên Đề Tà I : Thực Hiện Quy Trình Chăm Sóc, Nuôi Dưỡng, Phòng Trị Bệnh Cho Đàn Lợn Nái Sinh Sản Và Lợn Con Tại Trại Chăn Nuôi Nguyễn Thanh Lịch Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, ...

Trang 40, Trang 41, Trang 42, Trang 43, Trang 44, Trang 45, Trang 46, Trang 47, Trang 48, Trang 49,

Trang chủ Tài liệu miễn phí