Hướng Nghiên Cứu Phương Pháp Dạy Kỹ Năng Đọc

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN NGHIÊN CỨU KỸ NĂNG ĐỌC CHỮ TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH LỚP 1 NGƯỜI DÂN TỘC CƠ HO 1.1. Tổng quan lịch sử nghiên cứu vấn đề 1.1.1. Ở nước ngoài 1.1.1.1. Sơ lược các hướng nghiên cứu về kỹ năng Kỹ năng là ...

Phương Pháp Điều Tra Bằng Bảng Hỏi (Dành Cho Giáo Viên)

- Xác định nội dung nghiên cứu thực tiễn: dựa vào kết quả tổng hợp của phần lý thuyết, xác định các yếu tố cần khảo sát, nghiên cứu trong thực tiễn là: + Xác định các biểu hiện và các mức độ biểu hiện của các kỹ năng ...

Mức Độ Thuần Thục Trong Kỹ Năng Đọc Chữ Cái Tiếng Việt

Âm đầu lưỡi gần chạm lợi, hơi thoát ra xát, cũng có tiếng thanh nhưng tiếng thanh không kêu bằng khi phát âm chữ “ b”. Sự sai sót này diễn ra với người Cơ ho khi phát âm các chữ cái này là hoàn toàn dễ xảy ra vì trong tiếng Cơ ho khi ...

Thực Trạng Mức Độ Kỹ Năng Đọc Vần Tiếng Việt

Mối tương quan giữa 3 tiêu chí của kỹ năng đọc chữ cái tiếng Việt được thể hiện qua sơ đồ sau: 0.441* Tính linh hoạt 0.543* Tính thuần thục Tính đúng đắn 0.549* Sơ đồ 3.1 . Tương quan giữa các tiêu chí kỹ năng đọc chữ cái tiếng ...

Thực Trạng Mức Độ Kỹ Năng Đọc Từ Tiếng Việt

Đó, mặt khác đòi hỏi năng lực kết hợp giữa chữ cái này với chữ cái khác để tạo thành âm, cũng như sự kết hợp của cùng một chữ cái với nhiều chữ cái khác nhau để tạo thành những âm khác nhau. Học sinh lớp 1 người dân tộc ...

Mức Độ Linh Hoạt Trong Kỹ Năng Đọc Từ Tiếng Việt

Trao đổi với cô giáo H.T.T, chúng tôi được biết quá trình đọc các từ tiếng Việt đối với học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho diễn ra khá vất vả. Bởi vì, để thành thạo trong phát âm các từ tiếng Việt đòi hỏi học sinh phải có ...

Thực Trạng Mức Độ Kỹ Năng Đọc Đoạn Văn Tiếng Việt

Qua ngữ điệu) khi đọc các câu này. Ngay cả việc đọc đúng từ trong câu các em cũng còn gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các từ trong câu cũng không được nhiều em phát âm đúng chuẩn mà bị xen lẫn bởi những âm của tiếng Cơ ho. Đây ...

Đánh Giá Kết Quả Thực Nghiệm Và Thực Nghiệm Kiểm Chứng

Với tính thuần thục, ở lớp thực nghiệm, mặc dù đã có sự thay đổi so với lớp thực nghiệm nhưng qua quan sát, chúng tôi thấy, học sinh vẫn còn lúng túng khi đọc các từ trong câu, thậm chí một số từ, các em còn vẫn còn phải đánh ...

Một Số Mẫu Giáo Án Bài Giảng Minh Họa

GIẤY LÀM BÀI ĐO LƯỜNG KỸ NĂNG NGHE – VIẾT CHỮ TIẾNG VIỆT Họ và tên học sinh: . Năm sinh:. Trường tiểu học: . Ngày thực hiện: . Người nghiên cứu:.  Học sinh lắng nghe và viết các chữ cái vào các hàng trong bảng sau. Điểm số: TT ...

Độ Tin Cậy Và Độ Hiệu Lực Bảng Hỏi Đối Với Giáo Viên

Học sinh đọc khá trôi chảy, nhuần nhuyễn, liền âm không dành nhiều thời gian tri giác để đọc, không đọc rời từng nguyên âm hay phụ âm. - Mức 3: (Bình thường) : học sinh tri giác và đọc vần tương đối thành thạo, thỉnh thoảng gặp ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí