Phiếu Trưng Cầu Ý Kiến Chuyên Gia Về Kỹ Năng Đọc Chữ Tiếng Việt Của Học Sinh Lớp 1 Người Dân Tộc Cơ Ho


PHỤ LỤC

PHỤ LỤC 1: CÁC LOẠI CÔNG CỤ ĐIỀU TRA


Phụ lục 1.1. PHIẾU TRƯNG CẦU Ý KIẾN CHUYÊN GIA VỀ KỸ NĂNG ĐỌC CHỮ TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH LỚP 1 NGƯỜI DÂN TỘC CƠ HO


PHIẾU HỎI


(DÀNH CHO GIÁO VIÊN – SỬ DỤNG CHO KHẢO SÁT BAN ĐẦU)


Quý thầy (cô) thân mến!

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài Kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ honhằm mục đích phát hiện thực trạng và xây dựng biện pháp nâng cao kỹ năng đọc chữ tiếng Việt cho các em (dưới góc độ kỹ năng kỹ thuật đọc thành tiếng).

Những ý kiến đóng góp của quý thầy (cô) về một số vấn đề liên quan tới kỹ năng đọc chữ tiếng Việt là rất quan trọng và hữu ích cho nghiên cứu. Chúng tôi cam kết những ý kiến của thầy (cô) chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của thầy (cô).


A. Một số thông tin chung:

A1. Thâm niên công tác:................

A2. Thâm niên dạy tiếng Việt cho học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho: ............................. A3. Trình độ đào tạo: A3.1. Cao đẳng ; A3.2. Đại học: ; A3.3. Trên đại học:

;

A4. Biết tiếng Cơ ho hay không: A4.1. Có A4.2. Không


B. Câu hỏi:

Câu 1.Theo thầy (cô), để học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho học tốt tiếng Việt, các em cần có những kỹ năng ngôn ngữ nào?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Câu 2.Theo thầy (cô), để khảo sát kỹ năng đọc thành tiếng tiếng Việt của học sinh lớp 1, cần khảo sát những khía cạnh nào?

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Câu 3. Theo thầy (cô), có các yếu tố nào ảnh hưởng tới kỹ năng đọc thành tiếng tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho?

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Câu 4.Theo thầy (cô), học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho thường mắc những lỗi nào khi đọc thành tiếng tiếng Việt ?

Về đọc chữ cái:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Về đọc vần:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Về đọc từ:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Về đọc câu:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Về đọc đoạn văn:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Câu 5. Theo thầy/cô, để nâng cao kỹ năng đọc chữ tiếng Việt học sinh lớp 1 người Cơ ho, cần có các yêu cầu như sau?

Về phía học sinh:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

Về phía giáo viên:

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


14.3. Về phía nhà trường

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


14.4. Về phía nội dung chương trình

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


14.5. Về phía gia đình

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


14.6.Về phía xã hội (Sở Giáo dục và Đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo)

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................


Xin chân thành cám ơn!

Phụ lục 1.2. PHIẾU HỎI GIÁO VIÊN VỀ THỰC TRẠNG KỸ NĂNG ĐỌC CHỮ TIẾNG VIỆT CỦA HỌC SINH LỚP 1 NGƯỜI DÂN TỘC CƠ HO


PHIẾU HỎI


(DÀNH CHO GIÁO VIÊN)

Quý thầy (cô) thân mến!

Chúng tôi đang thực hiện nghiên cứu đề tài Kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho nhằm mục đích phát hiện thực trạng và xây dựng biện pháp nâng cao kỹ năng đọc chữ tiếng Việt cho các em (dưới góc độ kỹ năng kỹ thuật đọc thành tiếng).

Những ý kiến đóng góp của quý thầy (cô) về một số vấn đề liên quan tới kỹ năng đọc chữ tiếng Việt là rất quan trọng và hữu ích cho nghiên cứu. Chúng tôi cam kết những ý kiến của thầy (cô) chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu của đề tài. Xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của thầy (cô).


B. Một số thông tin chung:


A1. Thâm niên công tác:....................... A2. Thâm niên dạy môn tiếng Việt lớp 1:

;

.............................

;

A3. Trình độ đào tạo: A3.1. Cao đẳng

;

A4. Biết tiếng Cơ ho hay không: A4.1. Có

A3.2. Đại học:

A3.3. Trên đại học: A4.2. Không

C. Phần câu hỏi:

Câu 1:Nếu xem kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người Cơ ho được đánh giá theo thang điểm từ 0 10 và được chia ra các mức khác nhau, Thầy/ cô hãy đánh giá mức độ đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho đạt ở mức nào sau đây (đánh dấu x vào ô tương ứng).

1.1.

Rất cao:

Từ 8 10 điểm


1.2.

Cao:

Từ 6 cận 8 điểm


1.3.

Trung bình:

Từ 4 cận 6 điểm


1.4.

Thấp:

Từ 2 cận 4 điểm


1.5.

Rất thấp:

Từ 0 cận 2 điểm


Có thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho - 21

Câu 2: Xin thầy/ cô cho biết mức độ mắc lỗi của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho khi đọc chữ tiếng Việt (đánh dấu x vào ô tương ứng)?TT


Các cấp độ đọc ngôn ngữ

Mức độ mắc lỗi

Không mắc lỗi

(5 điểm)

Mắc rất ít lỗi (4

điểm)

Mắc ít lỗi

(3 điểm)

Mắc nhiều lỗi

(2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi

(1 điểm)

1

Đọc chữ cái


2

Đọc vần


3

Đọc từ


4

Đọc câu


5

Đọc đoạn văn


Câu 3.Theo thầy (cô), học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho thường mắc những lỗi nào khi đọc chữ tiếng Việt ?

Về đọc chữ cái:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................


Về đọc vần:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................


Về đọc từ:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Về đọc câu:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Về đọc đoạn văn:

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Câu 4.Theo thầy (cô), tốc độ đọc chữ cái tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho đạt ở mức độ nào sau đây (đánh dấu x vào ô tương ứng)?


4.1. Rất chậm

4.2. Chậm

4.3. Bình thường

4.4. Nhanh

4.5. Rất nhanh


Câu 5.Theo thầy (cô), tốc độ đọc vần tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho đạt ở mức độ nào sau đây (đánh dấu x vào ô tương ứng)?


5.1. Rất chậm

5.2. Chậm

5.3. Bình thường

5.4. Nhanh

5.5. Rất nhanh


Câu 6.Theo thầy (cô), tốc độ đọc từ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho đạt ở mức độ nào sau đây (đánh dấu x vào ô tương ứng)?


6.1. Rất chậm

6.2. Chậm

6.3. Bình thường

6.4. Nhanh

6.5. Rất nhanh

Câu 7.Theo thầy (cô), tốc độ đọc câu tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho đạt ở mức độ nào sau đây (đánh dấu x vào ô tương ứng)?


7.1. Rất chậm

7.2. Chậm

7.3. Bình thường

7.4. Nhanh

7.5. Rất nhanh


Câu 8.Theo thầy (cô), tốc độ đọc đoạn văn tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho đạt ở mức độ nào sau đây (đánh dấu x vào ô tương ứng)?


8.1. Rất chậm

8.2. Chậm

8.3. Bình thường

8.4. Nhanh

8.5. Rất nhanh


Câu 9.Xin thầy (cô) hãy cho biết mức độ ảnh hưởng của các yếu tố chủ quan và khách quan sau đây tới kỹ năng đọc chữ tiếng Việt (xét ở kỹ thuật đọc thành tiếng) của học sinh lớp 1 người Cơ ho (đánh dấu x vào ô tương ứng)?


TT


Các yếu tố ảnh hưởng

Mức độ ảnh hưởng

Rất ảnh hưởng (5 điểm)

Ảnh hưởng nhiều (4 điểm)

Ảnh hưởng ít (3 điểm)

Hầu như không ảnh hưởng (2

điểm)

Không ảnh hưởng (1 điểm)

9.1

Do học sinh bị giao thoa giữa tiếng Cơ ho và tiếng

Việt trong quá trình học


9.2

Do vốn ngôn ngữ tiếng

Việt ban đầu của học sinh ít hoặc không có


9.3

Do học sinh không có hứng thú trong việc đọc chữ tiếng Việt


9.4

Do học sinh không rèn luyện đọc chữ tiếng Việt

thêm ở nhà


9.5

Do tình trạng sức khỏe của học sinh


9.6

Do điều kiện sống (gia đình, mối quan hệ xã hội)

không có môi trường sử dụng tiếng Việt


9.7

Do thời gian học đọc chữ tiếng Việt trên lớp ít


9.8

Do chương trình học, nội dung tiếng Việt không phù hợp với học sinh lớp 1 người Cơ ho


9.9

Do phương pháp giảng dạy tiếng Việt của giáo

viên không phù hợp


9.10

Do giáo viên không biết tiếng Cơ ho nên không thể giải thích nghĩa của từ, câu và hạn chế mức


độ giao thoa ngôn ngữ


9.11

Do thiếu sách giáo khoa, đồ dùng dạy học tiếng Việt


9.12

Do môi trường lớp học chỉ toàn học sinh người Cơ ho nên các em không có cơ hội nói tiếng Việt
Câu 10. Khi dạy đọc chữ cái trong tiếng Việt cho học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho, thầy/ cô thường sử dụng những biện pháp nào sau đây (đánh dấu x vào ô tương ứng)?TT


Các biện pháp

Mức độ sử dụng

Rất thường xuyên

(5 điểm)

Thường xuyên (4 điểm)

Thỉnh thoảng (3 điểm)

Hầu như không (2 điểm)

Không bao giờ (1 điểm)

10.1

Phân tích cấu âm


10.2

Luyện đọc trong SGK (cho học sinh tự đọc)


10.3

Luyện đọc trong SGK (học sinh đọc theo giáo viên)


10.4

Giáo viên xây dựng thêm các bài tập đọc và cho học sinh đọc theo giáo viên


10.5

Chơi trò chơi đóng vai để đọc


10.6

Điều chỉnh tốc độ đọc của học sinh bằng các lệnh


10.7

Đọc tiếp nối trên lớp


10.8

Chữa lỗi đọc nhịu, đọc saiCâu 11. Khi dạy đọc vần trong tiếng Việt cho học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ ho, thầy/ cô thường sử dụng những biện pháp nào sau đây (đánh dấu x vào ô tương ứng)?TT


Các biện pháp

Mức độ sử dụng

Rất thường xuyên

(5 điểm)

Thường xuyên (4 điểm)

Thỉnh thoảng (3 điểm)

Hầu như không (2 điểm)

Không bao giờ (1 điểm)

Phân tích cấu âm


11.2

Luyện đọc trong SGK (cho học sinh tự đọc)


11.3

Luyện đọc trong SGK (học sinh đọc theo giáo viên)


11.4

Giáo viên xây dựng thêm các bài tập đọc và cho học sinh đọc theo giáo viên


11.5

Chơi trò chơi đóng vai để đọc


11.6

Điều chỉnh tốc độ đọc của học sinh bằng các lệnh


11.7

Đọc tiếp nối trên lớp


11.8

Chữa lỗi đọc nhịu, đọc sai


Xem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí