Kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho - 25
chuồnCó thể bạn quan tâm!

Xem toàn bộ 272 trang tài liệu này.

Kỹ năng đọc chữ tiếng Việt của học sinh lớp 1 người dân tộc Cơ Ho - 25

Bài tập 3.1.4.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:TT

Các từ

Hoàn toàn thành thạo (5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường (3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

rau2

vẽ3

giã giò4

cá trê5

phẳng lặng
Bài tập 3.1.5.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:TT

Các từ

Hoàn toàn thành thạo

(5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường

(3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

12

muối3

tung hứng4

củ riềng5

ênh ương
Bài tập 3.2. Bài tập đo lường tính linh hoạt trong kỹ năng đọc từ tiếng Việt.

Bài tập 3.2.1.


Học sinh hãy đọc to các từ sau đây.


Các từ

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

ra đa, ra vào, ra rả, trào ra, ra chơi
Bài tập 3.2.2.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây.


Các từ

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

đi chợ, chợ vắng, ở chợ,

chợ quê, chợ rau
Bài tập 3.2.3.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây
Các từ

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

nhà trẻ, nhà sàn, ngôi nhà, làm nhà, quê nhà.Bài tập 3.2.4.


Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:
Các từ

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

bóng bay, mây bay, máy bay, bay cao, bay nhảy.
Bài tập 3.2.5.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:
Các từ

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

cụ già, già làng, ông già,

tre già, bà già
Bài tập 3.3. Bài tập đo lường tính đúng đắn trong kỹ năng đọc từ tiếng Việt

Bài tập 3.3.1.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:TT

Các từ

Hoàn toàn không mắc lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3 điểm)

Mắc nhiều lỗi (2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi (1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

12

gió

3

rổ rá4

yên ngựa5

cháy

đượm
Bài tập 3.3.2.


Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:TT

Các từ

Hoàn toàn không mắc lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3 điểm)

Mắc nhiều lỗi (2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi (1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

chườm2

nhất3

thắt chặt4

vươn vai5

tìm kiếm
Bài tập 3.3.3.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:TT

Các từ

Hoàn toàn không mắc

lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc

lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3

điểm)

Mắc nhiều lỗi

(2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi

(1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)1

nhiệt2

trượt3

nhuộm vải4

thắt chặt5

sút bóng
Bài tập 3.3.4.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:TT

Các từ

Hoàn toàn không mắc lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3 điểm)

Mắc nhiều lỗi (2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi (1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

chườm2

giống3

lưỡi rìu4

vỉa hè5

già yếu
Bài tập 3.3.5.

Học sinh hãy đọc to các từ sau đây:

TT

Các từ

Hoàn toàn không mắc

lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc

lỗi (4 điểm)

Mắc ít lỗi (3

điểm)

Mắc nhiều lỗi

(2 điểm)

Mắc rất nhiều lỗi

(1 điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

chuông

2

mương3

đôi kính4

ống nhòm5

nương rẫy

Lâm Đồng, ngày…… tháng….. năm………

Người nghiên cứu


Bài tập 4.

BÀI TẬP ĐO LƯỜNG KỸ NĂNG ĐỌC CÂU TIẾNG VIỆT


Họ và tên học sinh: .....................................................................................................................................................................

Năm sinh:.....................................................................................................................................................................................

Trường tiểu học: .........................................................................................................................................................................

Ngày thực hiện: ...........................................................................................................................................................................

Người nghiên cứu:.......................................................................................................................................................................


Bài tập 4.1. Bài tập đo lường tính thuần thục kỹ năng đọc câu tiếng Việt

Học sinh hãy đọc to các câu sau đây.

TT

Các câu

Hoàn toàn thành thạo (5 điểm)

Thành thạo

(4 điểm)

Bình thường (3 điểm)

Lúng túng

(2 điểm)

Rất lúng túng

(1 điểm)

Ghi chú

1

Nhà bà có tủ gỗ, ghế gỗ2

Nghỉ hè, chị Kha ra nhà bé Nga3

Bé bị ho, mẹ cho bé ra y tế xã4

Mưa to, bà và bé trú mưa

ở vỉa hè5

Ngủ dậy, mẹ đi cấyBài tập 4.2. Bài tập đo lường tính linh hoạt kỹ năng đọc câu tiếng Việt.

Học sinh hãy đọc to các câu sau.Các câu

Mức điểm học sinh đạt được


Ghi chú

1

2

3

4

5

- Mưa to, bà và bé trú mưa ở vỉa hè

- Bà và bé trú ở vỉa hè vì mưa to

- Bà bảo bé: mưa to nhớ trú ở vỉa hè

- Bé gọi bà: bà ơi, trời mưa to!

- Bé nói với bà: Mưa to quá bà ạ
Bài tập 4.3. Bài tập đo lường tính đúng đắn kỹ năng đọc câu tiếng Việt.

Học sinh đọc to các câu sau.TT

Các câu

Hoàn toàn không mắc lỗi (5 điểm)

Hầu như không mắc lỗi (4

điểm)

Mắc ít lỗi (3 điểm)

Mắc nhiều lỗi (2

điểm)

Mắc rất nhiều lỗi (1

điểm)

Ghi chú

(Ghi rõ các loại lỗi nếu có)

1

Dì Na gửi thư về nhà, cả nhà vui quá2

Quê bé Hà có nghề xẻ gỗ, phố bé Nga có nghề giã

giò3

Gà con vừa chơi vừa rẽ cỏ, bới giun4

Buổi tối, mẹ dạy Hà nấuXem tất cả 272 trang.

Ngày đăng: 19/05/2022
Trang chủ Tài liệu miễn phí