Một Số Chỉ Tiêu Về Nhân Lực Agribank Giai Đoạn 2011-2016

HĐV. Cán bộ nhiều chi nhánh chưa tìm hiểu các thói quen tiết kiệm và cất trữ tiền của người dân. để từ đó đưa ra các sản phẩm chuyên biệt cũng như có các chính sách chăm sóc KH phù hợp nhằm huy động tối đa nguồn vốn, tăng cơ ...

Thị Phần Huy Động Vốn Tiền Gửi Của Agribank Giai Đoạn

Động tiền gửi từ khu vực dân cư nhằm tăng hiệu quả hoạt động TD của NH. Về cơ cấu loại tiền huy động : Chủ yếu vẫn là huy động bằng nội tệ với tỷ trọng tăng dần: Chiếm tỷ trọng 86,95% năm 2011 và năm 2016 chiếm tới 97%. Xu ...

Tổ Chức Bộ Máy Điều Hành Huy Động Vốn Tại Agribank

Nhận lãi tại nhiều thời điểm theo định kỳ trả lãi trái phiếu và được hưởng LS tiền gửi không kỳ hạn hiện hành đối với thời gian sau hạn. AGRIBANK cũng thường xuyên tổ chức đào tạo nghiệp vụ, thi tìm hiểu sản phẩm, dịch ...

Kế Hoạch Huy Động Vốn Của Agribank Giai Đoạn 2011-2016

Hiện các chương trình kinh tế lớn của Chính phủ dành cho khu vực này, do vậy, chiến lược HĐV của NH phải bám sát nhu cầu đầu tư TD theo các chương trình kinh tế lớn của Chính phủ trong tương lai. Căn cứ theo Định hướng phát triển ...

Quản Lý Huy Động Vốn Của Ngân Hàng Thương Mại

Nghiệp cao, nên các nhu cầu về vốn của tất cả các cá nhân và tổ chức đều được các NHTM xử lý hiệu quả hơn nhiều so với các nguồn khác trên thị trường tài chính. Nhưng để các NHTM đáp ứng được tất cả các nhu cầu về vốn ...

Các Nghiệp Vụ Cơ Bản Của Ngân Hàng Thương Mại

2.1.3. Các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng thương mại Hoạt động kinh doanh của một NHTM rất đa dạng, nhưng chúng ta có thể phân làm các nhóm nghiệp vụ cơ bản sau: 2.1.3.1. Thanh toán Quá trình hoạt động, NHTM đưa ra các cơ chế thanh toán ...