Cách Tiếp Cận Và Phương Pháp Nghiên Cứu Đề Tài Luận Án

Giả đề xuất phương hướng, giải pháp hoàn thiện CCĐHLS của NHNN đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. 5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu đề tài Luận án 5.1 Cách tiếp cận nghiên cứu CCĐHLS là bộ phận quan trọng của CSTT, ...

Mục Tiêu Điều Hành Lãi Suất Của Ngân Hàng Trung Ương

Quá trình công việc hoặc hoạt động của cả một hệ thống [148]” “làm cho quá trình hoạt động diễn ra đúng quy luật, đúng quy tắc [82] . ” Xét theo nghĩa chung nhất, điều hành là việc một tổ chức hoặc một cá nhân kiểm soát mọi ...

Mô Hình Is – Lm Khi Nhtw Theo Đuổi Mục Tiêu Lãi Suất

Không có cơ hội lựa chọn khi xác định và công bố lãi suất kinh doanh, lãi suất hoàn toàn phụ thuộc quyết định của NHTW từ đó ảnh hưởng đến thu nhập và chi phí của các TCTC, làm giảm kết quả kinh doanh của các đơn vị này, tạo ra ...

Công Cụ Lãi Suất Của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam

Thường xuyên công cụ lãi suất, song thực tế, NHNN vẫn chưa xác định lãi suất mục tiêu và lãi suất vẫn chưa tồn tại trong chiến lược thực thi CSTT của NHNN. Như vậy, việc xác định mục tiêu cao nhất trong điều hành CSTT nói chung và ...

Kiểm Định Nghiệm Đơn Vị Các Biến Trong Mô Hình

Phương sai có điều kiện của lạm phát),  (trung bình của phí bảo hiểm rủi ro) được xem như số hạng nhiễu. Mô hình nghiên cứu viết lại như sau: ∆LnP t+1 = R t+1 + e t+1 Như vậy, phương trình thể hiện quan hệ lãi suất của NHTW tác ...

Tốc Độ Tăng Gdp Của Việt Nam Giai Đoạn Năm 2002 – 2016

(2) Mục tiêu tăng trưởng kinh tế nhiều năm không đạt Bảng 2.8: Tốc độ tăng GDP của Việt Nam giai đoạn năm 2002 – 2016 Đvt: % Tốc độ tăng GDP (Thực hiện) Tốc độ tăng GDP (Mục tiêu năm) Tốc độ tăng GDP (Mục tiêu 5 năm) Năm 2002 7,08 ...

Phản Ứng Của Dcv Với Thay Đổi Của Dtck, Dtcv, Dtt, Dqd_Sa

Khi NHNN tăng TCK có tác động làm DTG giảm, phản ứng này kéo dài khoảng hơn 5 tháng nhưng khi NHNN tăng TCV và TT không có tác động tới DTG của NHTM. Như vậy, lãi suất TCK thể hiện rõ hiệu lực trong điều hành lãi suất thị trường, trong khi ...

Kết Quả Mô Hình Hiệu Chỉnh Sai Số Giữa Dcpi_Sa Và Tt

Bảng 12: Kết quả mô hình hiệu chỉnh sai số giữa DCPI_SA và TT Biến Hệ số Constant 0,0029 (0,2760) TT -0,0316 (0,2144) U3(-1) 0,7649 (0,0000) R 2 0,5797 Adj R 2 0,5736 Log Likelihood 495,2051 AIC -7,0315 SC -6,9685 F-Stat 94,4949 (0,0000) Jarque-Bera 12,6861 (0,0018) LM Test ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí