Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay

Xem tất cả 144 trang, được chia thành 17 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 17 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 17

58.Trang Web: www sbv.gov.vn, Vấn đề xử lý nợ tồn đọng của các NHTM 59.Viện nghiên cứu khoa học Ngân hàng ( 2003), Giải pháp xử lý nợ xấu trong tiến trình tái cơ cấu các NHTM Việt nam, ( kỷ yếu hội thảo). Nhà xuất bản thống kê Hà ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 16 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 16

KIẾN NGHỊ 1. Chính phủ cần ban hành một Nghị định quy định quyền hạn và trách nhiệm của NHTM trong việc cơ cấu lại DNNN theo hướng nâng cao vai trò của NHTM như: Ng©n hµng xuất hiện với tư cách của người chủ nợ trước khi trình các ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 15 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 15

Số lượng cổ đông nào đó khi muốn nắm giữ vượt quá một tỷ lệ cổ phiếu nào đó phải xin phép NHNN. Giải pháp 2: Tăng cường quản trị rủi ro ngân hàng Việc ngân hàng có một cơ cấu quản trị vững mạnh là hết sức quan trọng vì ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 14 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 14

- Người vay là các doanh nghiệp (chủ yếu là DNNN địa phương) làm ăn kém hiệu quả, đang chờ sắp xếp và đánh giá lại Nếu các NHTM NN xử lý quá “cứng” với nhóm nợ này thì có thể vẫn không có hiệu quả, vấn đề vẫn không được ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 13 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 13

Số NHTM NN với đội ngũ cán bộ và người lao động được đào tạo nhiều, chất lượng hoạt động tốt trong nhiều năm và có uy tín ở trong và ngoài nước như Ng©n hµng Ngoại thương nên có giá trị thương hiệu nhất định. Tuy nhiên ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 12 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 12

Định; (ii) quy mô cho vay, bảo lãnh tối đa đối với một khách hàng; (iii) quy mô mua cổ phần, góp vốn vào các tổ chức khác… Những NHTM có đủ vốn sẽ có khả năng tồn tại qua những rủi ro, những thời kỳ suy thoái, mở rộng khả năng ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 11 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 11

- Chất lượng tài sản thấp. Tỷ lệ tài sản có rủi ro/ tổng tài sản cao, nợ xấu/ tổng dư nợ cao. Khả năng sinh lời thấp. Các chỉ số tài chính theo thông lệ quốc tế đạt thấp. - Mạng luới hoạt động dàn trải, hiệu quả không cao. ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 10 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 10

Động thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng gia tăng chiếm 77% tổng lưu lượng thanh toán. Bên cạnh đó hơn 85% các nghiệp vụ ngân hàng đã được tin học hoá, nhiều nghiệp vụ được xử lý trực tuyến trên mạng. Bên cạnh đó dự án ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 9 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 9

Bảng 2.9 phản ánh tỷ lệ nợ có vấn đề trên tổng cho vay và cho thuê của các NHTM NN trong giai đoạn 2001 – 2005. Có thể thấy tỷ lệ nợ xấu của các NHTM NN giảm một cách nhanh chóng (ngoại trừ BIDV). Kết quả này là do các NHTM NN đã quan ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 8 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 8

Nhiều nhân viên tại các NHTM NN còn thiếu một số trình độ cơ bản tối thiểu của một nhân viên trong ngân hàng hiện đại như tin học, ngoại ngữ, marketing, giao tiếp. điều này phản ánh hạn chế của các NHTM NN trong việc thực thi chiến ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 7 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 7

Vốn điều lệ: 4.252,997 tỷ đồng TÝnh ®Õn 30/6/2006: Cã 76 chi nh¸nh ng©n hµng cÊp 1 được thành lập theo Quyết định số 177/TTg ngày 26/04/1957 của Thủ tướng Chính phủ và được thành lập lại theo Qđ số 287/Qđ – NH5 ngày 21/09/1996 của ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 6 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 6

Hongkong and Shanghai Corp ( HSBC) giữ 19,9% cổ phần của Ngân hàng Giao thông ( Bank of Communication); giữ 20% cổ phần của Ngân hàng Thượng hải, Citi Bank của Mỹ cũng đang nắm giữ 5% cổ phiếu của Ngân hàng Phố đông Thượng hải… Chính phủ ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 5 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 5

* Các bước xử lý nợ xấu: Một trong những đòi hỏi cần thiết trong tiến trình cơ cấu lại tài chính NHTM là phải xác định, nắm rõ chính xác con số nợ tồn đọng của Ng©n hµng được cơ cấu lại là bao nhiêu. Trên cơ sở đó để có ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 4 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 4

Hiện nay là hội nhập, do vậy việc cho phép những ngân hàng ở nước này sở hữu và quản lý chi nhánh ngân hàng ở nước kia là hoàn toàn có thể. điều này đòi hỏi tất yếu tất cả các ngân hàng đều phải sẵn sàng có sự chuẩn bị ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 3 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 3

Toàn và sinh lợi cho ngân hàng. Lý thuyết CAMELS cho rằng nếu quản lý tốt các yếu tố đó sẽ giảm thiểu rủi ro, đảm bảo an toàn cho hệ thống ngân hàng. điều đó cũng phản ánh phần nào cơ cấu hợp lý của mỗi NHTM. 1.2.2.1. Cơ cấu tài ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 2 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 2

Vụ thanh toán và thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế. Ngày nay cùng với sự phát triển của nền kinh tế, dưới sự tác động của môi trường cạnh tranh và hợp tác đã ...

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 1 thumb

Cơ cấu lại các ngân hàng thương mại nhà nước Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - 1

Lời Cam Đoan Tôi Xin Cam Đoan Đây Là Công Trình Khoa Học Của Riêng Tôi. Các Số Liệu, Kết Quả Nêu Trong Luận Án Là Trung Thực Và Chưa Từng Được Công Bố Trong Bất Kỳ Công Trình Nào. Nghiên Cứu Sinh Cao Thị Ý Nhi Mục Lục Lời Cam Đoan I ...

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số