Về Việc Tạo Niềm Tin Cho Dân Chúng Và Các Nhà Đầu Tư

Hongkong and Shanghai Corp ( HSBC) giữ 19,9% cổ phần của Ngân hàng Giao thông ( Bank of Communication); giữ 20% cổ phần của Ngân hàng Thượng hải, Citi Bank của Mỹ cũng đang nắm giữ 5% cổ phiếu của Ngân hàng Phố đông Thượng hải… Chính phủ ...

Về Cơ Cấu Lại Tổ Chức Hoạt Động

Bảng 2.9 phản ánh tỷ lệ nợ có vấn đề trên tổng cho vay và cho thuê của các NHTM NN trong giai đoạn 2001 – 2005. Có thể thấy tỷ lệ nợ xấu của các NHTM NN giảm một cách nhanh chóng (ngoại trừ BIDV). Kết quả này là do các NHTM NN đã quan ...

Triển Vọng Cơ Cấu Lại Các Nhtm Nn Trong Thời Gian Tới

Định; (ii) quy mô cho vay, bảo lãnh tối đa đối với một khách hàng; (iii) quy mô mua cổ phần, góp vốn vào các tổ chức khác… Những NHTM có đủ vốn sẽ có khả năng tồn tại qua những rủi ro, những thời kỳ suy thoái, mở rộng khả năng ...

Nhóm Giải Pháp Về Cơ Cấu Lại Tài Chính

Số NHTM NN với đội ngũ cán bộ và người lao động được đào tạo nhiều, chất lượng hoạt động tốt trong nhiều năm và có uy tín ở trong và ngoài nước như Ng©n hµng Ngoại thương nên có giá trị thương hiệu nhất định. Tuy nhiên ...

Bổ Sung Vốn Điều Lệ Và Tăng Vốn Tự Có Của Các Nhtm Nn

- Người vay là các doanh nghiệp (chủ yếu là DNNN địa phương) làm ăn kém hiệu quả, đang chờ sắp xếp và đánh giá lại Nếu các NHTM NN xử lý quá “cứng” với nhóm nợ này thì có thể vẫn không có hiệu quả, vấn đề vẫn không được ...

Nhóm Giải Pháp Về Hiện Đại Hoá Công Nghệ

Số lượng cổ đông nào đó khi muốn nắm giữ vượt quá một tỷ lệ cổ phiếu nào đó phải xin phép NHNN. Giải pháp 2: Tăng cường quản trị rủi ro ngân hàng Việc ngân hàng có một cơ cấu quản trị vững mạnh là hết sức quan trọng vì ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí