Nghị Định 09/2009/nđ-Cp Nghị Định

1. Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam. Đối với trường hợp do Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc công ty (đối với công ty không có Hội đồng quản trị) cử thì người đại diện phải là người của công ty đó. 2. Có ...

Cơ Cấu Danh Mục Tài Sản Nắm Giữ Của Temasek Holding

147. Xuân Hương (2011), Nâng cao hiệu quả sử dụng VNN , trang web www.baotintuc.vn ngày 22/06/2012. Tài liệu tiếng Anh 1. Brada, Jose C (1996), Privatization is transition- or is it ?, Journal of Economic Perspectives, Vol.10, No2, pp 67-86. 2. Dominique Pannier (1996), Corporate ...

Về Quản Lý, Đầu Tư Vốn Trong Doanh Nghiệp Cổ Phần Hóa

Nhiều DN đang tiến hành đa dạng hóa hoạt động kinh doanh thì năng lực của cán bộ trong các cơ quan quản lý nhà nước và của SCIC lại giới hạn ở những chuyên môn riêng biệt. Đối với những DN sau CPH mà nhà nước nắm giữ cổ phần chi ...

Tỷ Lệ Vốn Nhà Nước Đầu Tư Vào Doanh Nghiệp Cổ Phần Hóa

Công nghiệp, góp phần vào thực hiện chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. - CPH đã trở thành giải pháp cơ bản và quan trọng trong cơ cấu DNNN. Qua CPH đã giảm mạnh DNNN quy mô nhỏ, thua lỗ và thuộc các ngành, ...

Quá Trình Cổ Phần Hoá Doanh Nghiệp Nhà Nước Ở Việt Nam

Là bài học quý giá để Việt Nam học tập. Còn đối với kinh nghiệm về chính sách quản lý, giám sát VNN trong hoạt dộng tư nhân hóa và đa dạng hóa DNNN tại Hungary là bài học kinh nghiệm cho quá trình CPH DNNN ở Việt Nam. Đối với mô hình ...

Vốn Nhà Nước Trong Doanh Nghiệp Nhà Nước Sau Cổ Phần Hóa

Việc huy động vốn được thực hiện theo quy định của Luật DNNN. Thẩm quyền phê duyệt hợp đồng vay vốn được thực hiện như sau : + Hội đồng quản trị quyết định hợp đồng vay vốn có giá trị lớn hơn vốn điều lệ của DNNN. ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top