Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững

Xem tất cả 147 trang, được chia thành 18 bài viết trong tài liệu này. Không yêu cầu đăng nhập hay tải về.

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 18 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 18

Sau khi phân loại Rửa hay giặt lại Phơi khô Xay Sấy Tạo ống Sấy khô đến 60- 700 Pha màu, hóa chất Xay tạo hạt nhựa Nấu lại và tạo sợi Máy ép kéo Máy in chữ Sản phẩm Hình 2: Dây chuyền công nghệ tạo nhựa cứng. * Quy trình sản ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 17 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 17

Bến tàu, bến xe; chợ; Nhà máy, các cơ sở sản xuất; bệnh viện. 5 Các đại lý, cửa hàng kinh doanh xăng dầu Đồng/cửa hàng/tháng 500.000 6 Đối với tàu thuyền trên biển 6.1 Đối với tàu thuyền thường xuyên cập bến - Tàu thuyền dưới ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 16 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 16

Chính sách xã hội (ghi rõ nội dung và số người được hưởng):  Không .  Theo Luật lao động.  Hình thức khác. Số nhân lực đã qua đào tạo: .người Trong đó:  Tập huấn ngắn hạn  Cao đẳng trở lên Số nhân lực bán thời ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 15 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 15

Đặc điểm của nhà máy (địa điểm, diện tích, công xuất, công nghệ, hiện trạng xử lý, hiệu quả, đơn vị quản lý, nguồn vốn). . . III. Đề xuất và kiến nghị: Đề xuất, kiến nghị về công tác quản lý CTR sinh hoạt . . . . NGƯỜI ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 14 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 14

24 Điểm khu 7b 5 Cổng UBND phường 25 Ngã ba Khách sạn Moon Ligh 6 Trạm điện 26 Cổng khu Văn Công XII Phường Hà Lầm 27 Điểm khu 9b 1 Sân vận động Hà Lầm 28 Khu tự xây Ao cá 2 Chợ Hà Lầm II Phường Giếng Đáy 3 Dốc Hà Lầm 1 Chợ Giếng Đáy ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 13 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 13

TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2004), Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam năm 2004 - Chất thải rắn . 2. Bộ Tài nguyên và Môi trường (2005), Báo cáo diễn biến môi trường Việt Nam năm 2005. 3. Bộ Tài nguyên và Môi ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 12 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 12

Lớn nên hiện tại từ giai đoạn 2010 đến 2030 các loại rác tái chế sẽ được làm hợp đồng đưa đến các nhà máy tái chế tư nhân. Chính vì thế ta sẽ không thiết kế các nhà máy tái chế. * Lựa chọn hình thức xử lý chất thải rắn ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 11 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 11

Thực hiện triệt để nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”, “Người được hưởng lợi về môi trường phải trả tiền”, có nghĩa là mỗi người dân đều có nghĩa vụ tham gia đóng góp kinh phí để đảm bảo duy trì dịch ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 10 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 10

Chính quyền , ngành, đoàn thể , tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân ; phải pha ́ t huy sức mạnh tổng hợp, hoàn thành việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch mạng lưới thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh ; xây dựng các ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 9 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 9

Rác thải. Trong đó, bãi rác Đèo Sen tiếp nhận xử lý rác thải thuộc các phường phía Đông và địa bàn trung tâm của Thành phố (khoảng 4.583 tấn/tháng), bãi rác Hà Khẩu tiếp nhận, xử lý rác thải của các phường phía Tây thành phố ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 8 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 8

Theo kết quả khảo sát, phân tích của IESE (2008) chất thải rắn sinh hoạt của thành phố Hạ Long có một số tính chất như sau (Bảng 3.4): Bảng 3.4: Một số tính chất của chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hạ Long TT Các ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 7 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 7

Vùng biển Hạ Long cũng rất phong phú về các loại động vật và thực vật dưới nước. Theo nghiên cứu có 950 loài cá, 500 loài động vật thân mềm và 400 loài giáp xác, trong đó có nhiều loài hải sản có giá trị kinh tế cao như cá thu, cá ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 6 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 6

2.3.4. Phương pháp chuyên gia Để đưa ra được các phương pháp phù hợp với nội dung nghiên cứu và có tính thực tế cao, đề tài đã tham khảo ý kiến của các chuyên gia, cán bộ quản lý, cán bộ trực tiếp quản lý môi trường tại các cơ ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 5 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 5

Hình 1.5. Các chất thải đô thị có thể tái sử dụng, tái chế xử lý và tiêu hủy chất thải rắn [9] Xử lý phần hữu cơ của rác thải thành phân hữu cơ hiện là một phương pháp đang sử dụng ở Việt Nam. Đối với công nghệ ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 4 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 4

1.3.1.1. Tình hình chung Ước tính hàng năm lượng rác thải được thu gom trên thế giới từ 2,5 đến 4 tỷ tấn (ngoại trừ các lĩnh vực xây dựng và tháo dỡ, khai thác mỏ và nông nghiệp). Năm 2004, tổng lượng chất thải đô thị được thu ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 3 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 3

- Nước bẩn: Nước từ các đống rác không chỉ làm nhiễm bẩn đất ngay tại chỗ, mà còn bị nước mưa cuốn đi và làm nhiễm bẩn nguồn nước mặt và nước ngầm ở nơi xa hơn nữa. b) Chất thải rắn là nguồn chứa mầm bệnh Chất thải ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 2 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 2

DANH MUC‌ CÁ C HÌNH VẼ VÀ ĐÔ ̀ THI Hình 1.1: Tác động của việc xử lý CTR sinh hoạt không hợp lý 9 Hình 1.2: Mô hình quản lý tổng hợp chất thải 11 Hình 1.3: Tỉ lệ phát sinh CTRSH tại các loại đô thị Việt Nam năm 2007 21 Hình 1.4: Hệ ...

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 1 thumb

Đánh giá hiện trạng chất thải rắn sinh hoaṭ tại địa bàn thành phố Hạ Long và đề xuất giải pháp quản lý theo muc̣ tiêu phát triển bền vững - 1

Đại Học Quốc Gia Hà Nội Trung Tâm Nghiên Cứu Tài Nguyên Và Môi Trường Phạm Thúy Hạnh Đá Nh Giá Hiên Tran G Châ ́ T Thả I Ră ́ N Sinh Hoat Tai Đia Bà N Thà Nh Phô ́ Ha ̣long Và Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Theo Muc Tiêu Phá T Triê ̉ N ...

Danh mục

Bài viết tương tự

Home | Contact | About | Terms | Privacy policy
© 2022 Tailieuthamkhao.com | all rights reserved

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số