Sự Phát Triển Của Liên Đoàn Lao Động 1945 – 1949

Phong trào công đoàn đã không ý thức được rằng khi lực lượng Đồng minh đang còn chiếm đóng Nhật Bản, thì bất cứ một nhóm nào, dù thuộc cánh tả hay cánh hữu, mưu toan làm cách mạng với những ý đồ không phù hợp với các chương ...

Đạo Luật Về Cải Cách Ruộng Đất

Và 1958. (% so với số tiền cho vay của tất cả các ngân hàng Nhật Bản) Năm Mitsui Mitsubishi Sumitomo Yasuda-Fuji 1944 29,1 19,5 14,1 11,9 1958 4,7 7,2 6,8 7,5 Nguồn: Kozo Yamamura, Zaibatsu Prewar and Zaibatsu Postwar, The Journal of Asian Studies, Vol. XXIII, No.4, 1964, pg. ...

Số Tiền Cho Vay Của 4 Zaibatsu Lớn Nhất Vào Năm 1944

Chính phủ trong công cuộc chinh phục Đài Loan, Mitsui cũng là gia đình được chính phủ tin cậy giao chuẩn bị cho ra đời đồng tiền mới và thành lập Ngân hàng trung ương Nhật Bản. . Một khi cơ cấu tổ chức và hoạt động của các zaibatsu ...

Thủ Tiêu Tình Trạng Tập Trung Quá Mức Về Kinh Tế

Sự hoá nền kinh tế”, “khuyến khích các lực lượng dân chủ”, “thủ tiêu sự tập trung” trong sản xuất và chiếm hữu tài sản, trong đó có cả việc thanh trừng những đầu sỏ quân phiệt nhằm “thủ tiêu sức mạnh quân sự của ...

Tình Hình Cung Cấp Các Hàng Tiêu Dùng Trong Chiến Tranh

Bảng 1.2 sau đây sẽ cho chúng ta thấy mức độ sẵn có của các mặt hàng tiêu dùng hàng ngày vào tháng 7 năm 1945, bắt đầu bằng các thực phẩm và lấy năm 1941 là năm tình hình cung cấp đã trở nên căng thẳng, làm năm cơ sở là 100. Bảng ...

Trang chủ Tài liệu miễn phí Thư viện số
Top